Chcete dát klientovi na výběr jaká sdělení od vás bude dostávat? Zda by si rád četl o lyžování nebo spíš o letních sportech, nebo by možná rád odebíral sdělení o obou z nich? Dejte zákazníkovi možnost volby jeho preferencí.

Vytvoření ankety pro volbu/úpravu preferencí, kterou poté vložíte do formuláře nebo do e-mailu, nastavíte v konkrétním seznamu kontaktů následovně: 

1. V seznamu kontaktů kliknete v levém menu na sekci „Skupiny“:

2. V pravém horním rohu vyberte možnost „Vytvořit novou skupinu“ a otevře se okénko pro úpravu preferencí, které si nastavíte podle libosti:

Je možné nastavit několik možností, jak mohou kontakty odpovědět:

  • Zaškrtítka – výběr jedné nebo více odpovědí
  • Přepínače – výběr pouze jedné z odpovědí
  • Výběr – možnost zobrazit odpovědi ve "výběru", výběr pouze jedné odpovědi
  • Nezobrazovat – pokud jste v minulosti preference použili, můžete je nyní jednoduše "skrýt" -> ve formuláři/v e-mailu se přestanou zobrazovat

Poté, co zvolíte variantu dotazníku, do pole “Jméno skupiny” vložíte otázku pro úpravu preferencí:

3. Jakmile doplníte otázku, můžete přidat libovolné množství odpovědí:

4. Preference uložte.

Preference nyní můžete využít jak ve formulářích, tak se kontaktů ptát v mailingu. 

a) použití preferencí ve formulářích
Po tvorbě preferencí máte možnost je zobrazit přímo ve formulářích.
Veškeré dodatečné úpravy otázky nebo odpovědí (příp. jejich typu) tak provádějte
v sekci "Preference".

"Preference" přetáhnete do těla formuláře z levého menu v editoru formuláře (viz prtsc) a vyberte otázku, kterou chcete použít. Pokud jich chcete zobrazit více, přetáhněte opět pole "preference" a vyberte další otázku (po kliknutí na dané pole preference).

a) použití preferencí v mailingu

Jak postupovat, když chci vložit preference do newsletteru?

Pokud chcete dát zákazníkovi možnost výběru/editace jeho preferencí, stačí použít v šabloně merge tag, podobně jako tomu je u odkazu pro odhlášení, nebo online verze:

  • vložte preference na tlačítko -> do odkazu vložte merge tag: *|PREFERENCES|*
  • označte text, po jehož prokliku se mají preference zobrazit -> kliknete na sponku (úpravu odkazů) v toolbaru (panelu nástrojů) -> vyskočí okno, kde v protokolu zvolíte "jiný" a do pole URL vložíte merge tag: *|PREFERENCES|*

Tip: Pokud odkaz na preference v šabloně ponecháte i v dalších rozesílkách, kontakt má možnost jednoduše opětovným proklikem preferencí svojí volbu změnit.

Práce s preferencemi u
jednotlivých kontaktů

Ke každému kontaktu se podle jeho volby přiřadí preference, kterou si vybral.
V detailu kontaktu
jsou pak vidět přímo v sekci „Preference“.

Pokud chcete pracovat s konkrétním segmentem podle výběru preference a nahlédnout tak, kolik kontaktů vybralou kterou preferenci, jednoduše je vysegmentujete. Na tento segment pak můžete odešlete newsletter týkající se jen dané preference.

Preference jednotlivých kontaktů jsou také viditelné v exportu seznamu kontaktů. Ten je k dispozici jak v náhledu celého seznamu kontaktů, tak v daném segmentu, vždy vpravo dole.

Přidávání do skupin přes API

Pokud chcete přidávat kontakty přes API, můžete jej přiřadit k již vytvořené skupině. Vytvářet skupiny přes API v tuto chvíli nelze.
Do requestu pak stačí vložit tento kód, kde ID skupiny naleznete buď tím, že si zavoláte daný seznam, který vrátí ID skupin http://api2.ecomailapp.cz/lists/list_id, případně lze v aplikaci zabrouzdat do zdrojového kódu a vyhledáte si data-group=

  "groups": {

    "grp_5a145ee75780f": [

      "Category 1",

      "Category 2"

    ]

  },

Našli jste odpověď?