Chcete přejít z mailingové platformy Mailchimp na Ecomail a chcete vědět, jakým způsobem převést vaše kontakty?
Nejedná se o žádný složitý proces a my vám v tomto návodu ukážeme, jak na to.

V první řadě je třeba vyexportovat databázi kontaktů z Mailchimp a tu následně nahrát do aplikace Ecomail.

1. Export kontaktů z Mailchimp

Přihlaste se do vašeho účtu v Mailchimp, klikněte na Audiences a z nabídky vyberte All Contacts:

Následně se vám zobrazí váš seznam kontaktů.

Poznámka: Pokud máte více než jeden seznam kontaktů, klikněte na Current audience a vyberte si publikum, se kterým chcete pracovat.

Jako další krok klikněte na Edit segment.

Nyní si vyberte a zaškrtněte, které kontakty chcete exportovat a následně importovat do Ecomailu.

Doporučujeme zaškrtnout všechny možnosti. Níže pak uvádíme význam těchto segmentů a také informaci o tom, jak je správně importovat do Ecomailu.

Po tomto výběru si rozbalte nabídku Toggle Columns a zvolte si, která všechna pole (údaje u kontaktů) chcete exportovat, a klikněte na Export Segment:

A je to!
Nyní se vám zobrazí stránka, kde si můžete hotový export stáhnout ve formátu csv. Tento soubor vám také bude automaticky zaslán na váš e-mail.


2. Import kontaktů do Ecomail


V závislosti na vašem publiku může exportovaný soubor z Mailchimpu obsahovat až 4 csv soubory: subscribed, unsubscribed, non-subscribed, cleaned.

Do seznamu v Ecomailu importujte i odhlášené a tzv. odražené kontakty, abyste zabránili odesílání newsletterů kontaktům, které se již odhlásily z odběru vašich novinek, nebo se jim nepodařilo e-maily doručit při rozesílání přes Mailchimp.

Mailchimp: Subscribed
O jaké kontakty se jedná? Kontakty, které chtějí přijímat vaše e-mailové marketingové kampaně, tedy aktivní neboli přihlášení.
Jak importovat do Ecomailu? Jako Běžně přihlášené kontakty.

Mailchimp: Unsubsubscibed
O jaké kontakty se jedná? Odhlášené kontakty, které si již nepřejí přijímat váš mailing.
Jak importovat do Ecomailu? Jako Odhlášené kontakty.


Mailchimp: Non-subscribed
O jaké kontakty se jedná? Kontakty, které se nepřihlásily k odběru marketingových e-mailů, např. nedokončily proces double opt-in.

Jak importovat do Ecomailu? Tyto kontakty do Ecomail neimportujte, jelikož nemáte jejich souhlas k zasílání obchodních sdělení.
Pokud se jedná o kontakty z objednávek, kontaktujte podporu na support@ecomail.cz

Mailchimp: Cleaned
O jaké kontakty se jedná? Tzv. bounce neboli vrácené adresy, které z nějakého důvodu (např. protože již neexistují) nemohou e-poštu přijímat.
Jak importovat do Ecomailu? V Ecomailu najdete pod a nahrajte jako Odražené.

Přesný postup pro import kontaktů můžete najít v této nápovědě >>

Šablony a automatizované kampaně nelze z Mailchimpu převádět kvůli rozdílnosti editorů a samotného nastavení aplikací. Je tedy potřeba šablony i automatizované kampaně vytvořit přímo v naší aplikaci.

Můžete však využít balíčku Migrace na míru, a my za vás vše rádi nastavíme.

Našli jste odpověď?