Jak je to s odhlášenými, odraženými a vrácenými e-maily?

V tomto článku naleznete základní přehled statusů, které můžete naleznout u vašich e-mailových kontaktů.

REPORTY Z KAMPANÍ

Vráceno neboli bounce

  • Soft bounce

    Pouze dočasně nedoručený email například z důvodu přeplněné schránky. Na tuto schránku bude učiněno ještě 6 pokusů o doručení v rámci jedné kampaně v horizontu dvou dnů. Pokud se po šesti pokusech v rámci jedné kampaně a po dalších 4 z kampaně následující (dohromady 10 pokusů o doručení) nepodaří e-mail doručit, bude označen jako  Hard bounce. Soft bounce spadají do aktivních kontaktů.
    Přehled důvodů dočasně nedoručeného e-mailu naleznete zde.
  • Hard bounce

    Vrácený e-mail ve většině případů z důvodu neexistující schránky. Tyto adresy jsou neaktivní a neplatíte za ně. Není nutné je tedy mazat. Ba naopak, je dobré je v databázi uchovat kvůli jejich historii.

Odhlášeno

Pakliže adresát zaklikne ve spodní části e-mailu odkaz pro odhlášení, stává se odhlášeným kontaktem. Tyto kontakty nemusíte mazat, jsou neaktivní, žádná další kampaň na ně neodejde a nic za ně neplatíte.

Označeno jako spam

Zde jsou e-maily jejichž majitelé označili váš newsletter za spam

Podrobněji rozebrané Reporty naleznete zde.

SEZNAM KONTAKTŮ

Různé tarify mají různé ceny a výše této ceny se počítá podle počtu vašich kontaktů. Avšak do tohoto množství kontaktů, tedy placených kontaktů, se započítávají pouze kontakty AKTIVNÍ. Více naleznete v naší nápovědě s názvem Jak se počítá celkový počet kontaktů v účtu.

Aktivní - kontakty, na které rozesíláte své kampaně

Odhlášené - v případě, že se adresát nepřeje dostávat vaše newslettery, klikne na odkaz pro odhlášení ve spodní části e-mailu a stává se kontaktem neaktivním, tedy neplaceným

Odražené - neboli Vrácené, Bounce e-maily (vysvětleno v textu výše)

Spam stížnosti - v případě, že je e-mail zařazen ve spam stížnostech, jde o e-mail jehož majitel označil vaše newslettery za spam. Na tento e-mail již nebudou žádné další newlettery odeslány a je kontaktem neaktivním (nepočítá se do aktivní, placené databáze).

Nepotvrzené - do této kategorie spadnou kontakty, které se přihlásí k odběru třeba na vašich webových stránkách, ale tento odběr zatím nepotvrdí v e-mailu. Jinými slovy, ještě neschválený double-opt-in. Kontakt se stane aktivním až ve chvíli, kdy adresát zaklikne potvrzující e-mail. Do té doby je kontakt kontaktem neaktivním (nepočítá se do aktivní databáze kontaktů a nerozesílají se na něj vaše newslettery).

Máte další otázky? Odeslat požadavek

0 Komentáře

Prosím přihlaste se, abyste mohli napsat komentář.