Ověření domény u Best-hostingu

K ověření domény u Best Hostingu postupujte dne následujících instrukcí:

1) Přihlaště se ke svému účtu na www.best-hosting.cz

2) Klikněte na Domény viz obrázek

Screenshot_11.png

3) Zvolte doménu, kterou chcete ověřit

screenshot_dns_2.png

4) Klikněte na zobrazit DNS záznamy

screen_3_dns.png

5) Úplně dole jsou TXT záznamy, kde zadáte přidat nový záznam a otevře se Vám možnost přidání záznamů:

screen_4_dns.png

a) Pro DKIM záznam vyplníte:
Název:

ecomail._domainkey


Hodnota:

v=DKIM1; k=rsa; h=sha256; p=MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQC0diuxLOeJJuRRu6v4Xnau70JIEEFGnkiiu6PK3i+1pGKyoLOyJFzk+Ah8zRoujJSzv95nxtDYERVpGxfgu+JXkV3ZDJucMkd/SxKIQ8pJ0Uk1MKKkUFnYgvOxW5Umq8VNpstZZfjhCRcYgb1Iw+oFabBbfShIM98yuaN7Q7KKcQIDAQAB

Typ záznamu:

TXT

b) Pro SPF záznam vyplníte:
Název:

*

Hodnota:

v=spf1 a mx include:sparkpostmail.com ?all


Typ záznamu:

TXT


6) Nezapomeňtě ještě na stránce s výpisem domén uložit provedené změny

creen_5_dns.png

7) Nyní máte u Vašeho hostingu DNS záznamy přidány. Během 48 hodin by se měly změny projevit. Stav ověření domény můžete kontrolovat ve Vašem účtu v sekci domény kliknutím na “Zkontrolovat nastavení DNS”

Ecomailapp.cz.png

Máte další otázky? Odeslat požadavek

0 Komentáře

Prosím přihlaste se, abyste mohli napsat komentář.