Odkaz pro zobrazení webové verze

Odkaz pro zobrazení webové verze newsletteru vložíte jednoduše.

Vyberte text, který má vést na zobrazení webové verze newsletteru, klikněte následně na ikonku řetězu pro vložení odkazu. V nabídce vyberte protokol "jiný" a jako odkaz vložte:

*|WEBVERSION|*

Tvoříte-li vlastní HTML šablonu, vložte jednoduše odkaz:

*|WEBVERSION|*
Máte další otázky? Odeslat požadavek

0 Komentáře

Prosím přihlaste se, abyste mohli napsat komentář.