Ověření domény u Forpsi

Článek o tom jak přidat DNS záznam do Vaší domény u forpsi naleznete zde:

http://support.forpsi.com/KB/a2758/jak-nastavit-mx-zznamy.aspx?trans=1&forcetrans=true

S tím rozdílem že místo volby MX je třeba zvolit TXT.

Přihlaste se do "Zákaznické administrace", klikněte na "domény" a následně vyberte doménu, pro kterou chcete nastavit nové DNS záznamy.

 

Pro SPF záznam vyberte jako typ záznamu "TXT" a jako hodnotu vložte:

v=spf1 a mx include:sparkpostmail.com ?all

Pole “Hostname” nechte prázdné.

 

DKIM záznam si nejprve vygenerujte v nastavení účtu v sekci domény stisknutím tlačítka "zkontrolovat nastavení DNS" a poté prosím vyplňte:

Hostname:

ecomail._domainkey

Typ záznamu: TXT
Hodnota:

v=DKIM1; k=rsa; h=sha256; p=MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQC0diuxLOeJJuRRu6v4Xnau70JIEEFGnkiiu6PK3i+1pGKyoLOyJFzk+Ah8zRoujJSzv95nxtDYERVpGxfgu+JXkV3ZDJucMkd/SxKIQ8pJ0Uk1MKKkUFnYgvOxW5Umq8VNpstZZfjhCRcYgb1Iw+oFabBbfShIM98yuaN7Q7KKcQIDAQAB

Máte další otázky? Odeslat požadavek

0 Komentáře

Prosím přihlaste se, abyste mohli napsat komentář.