Ověření domény u Web4u.cz

Máte-li doménu hostovánu u web4u.cz, postupujte následovně. Klikněte na tlačítko "Správa domén".

Poté klikněte na tlačítko "Online DNS" pod skupinou "Operace s doménami"

Na následující stránce vyberte ze seznamu název domény, u které si přejete upravit DNS záznamy a klikněte na "Pokračovat".

Nový TXT záznam můžete vložit vyplněním kolonek v tabulce "Nový záznam" a kliknutím na "Přidat". Nyní tedy vytvořte tyto dva nové TXT záznamy:


1) Pro DKIM záznam vyplňte prosím:
Název: ecomail._domainkey
Typ: TXT
Adresa:

v=DKIM1; k=rsa; h=sha256; p=MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQC0diuxLOeJJuRRu6v4Xnau70JIEEFGnkiiu6PK3i+1pGKyoLOyJFzk+Ah8zRoujJSzv95nxtDYERVpGxfgu+JXkV3ZDJucMkd/SxKIQ8pJ0Uk1MKKkUFnYgvOxW5Umq8VNpstZZfjhCRcYgb1Iw+oFabBbfShIM98yuaN7Q7KKcQIDAQAB

2) Pro SPF záznam vyplňte prosím:
Název: @
Typ: TXT
Adresa:

v=spf1 a mx include:sparkpostmail.com ?all

Máte další otázky? Odeslat požadavek

0 Komentáře

Prosím přihlaste se, abyste mohli napsat komentář.