Ověření domény u Savana.cz

Ověření domény vedené u webhostingu Savana.cz je snadné. V aplikaci "webcontrol" u Savany jděte do sekci "Domény", následně vyberte doménu, kterou chcete ověřit.

1) Přidejte SPF záznam

V nastavení domény naleznete položku "TXT záznam", zde vložte tuto hodnotu:

v=spf1 a mx include:sparkpostmail.com ?all

2) Přidejte DKIM záznam

Pro vytvoření DKIM záznamu klikněte i domény na záložku "Přidat subdoménu" a jako hodnotu vyplňte "_domainkey"

Klikněte nahoře na "rozbalit všechny domény" a aásledně vyberte tuto subdoménu, klikněte opět na "Přidat subdoménu", tentokrát jako hodnotu vyplňte "ecomail"

Klikněte opět na "rozbalit všechny domény" a poté opět vyberte tuto subdoménu, v nastavení domény poté do pole TXT záznam vyplňte tuto hodnotu:

v=DKIM1; k=rsa; h=sha256; p=MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQC0diuxLOeJJuRRu6v4Xnau70JIEEFGnkiiu6PK3i+1pGKyoLOyJFzk+Ah8zRoujJSzv95nxtDYERVpGxfgu+JXkV3ZDJucMkd/SxKIQ8pJ0Uk1MKKkUFnYgvOxW5Umq8VNpstZZfjhCRcYgb1Iw+oFabBbfShIM98yuaN7Q7KKcQIDAQAB

A to je vše, nyní již jen stačí pár minut počkat a vaše doména bude ověřena a připravena k odesílání.

Máte další otázky? Odeslat požadavek

0 Komentáře

Prosím přihlaste se, abyste mohli napsat komentář.