Základní práce s interaktivním editorem šablon

V tomto článku si představíme editor šablon Ecomailu a vysvětlíme si několik základních principů pro práci s šablonami.

Bloky a obsah šablony

Základním stavebním kamenem našich šablon jsou bloky a "obsah". Každá šablona se skládá z několika bloků a v těchto blocích se poté nalézá jednotlivý obsah.

Základní rozdíl mezi bloky je v počtu sloupců, které blok obsahuje. Může tak jít o blok s jedním, dvěma či třemi sloupci. Nebo o speciální blok, který slouží jako vertikální mezera. Tyto bloky můžete vkládat pomocí tlačítka "Přidat blok", které je ve spodní části vaší šablony.

 

Do těchto sloupců můžete následně vkládat obsah, jako je text, obrázky, tlačítka, videa a podobně. Tento obsah můžete do šablony přetáhnout z levého panelu z části "Přidat obsah".

 


Bloky tedy slouží jako základ pro rozvržení vašeho obsahu do sloupců.

 

Předpřipravené bloky s obsahem

Pro zjednodušení Vaší práce jsme pro Vás připravili několik základních bloků s vloženým obsahem. Můžete si zvolit mezi klasickým článkem (blokem textu), text s obrázkem zarovnaným vlevo či vpravo, třemi články vedle sebe, samostatným obrázkem nebo třeba oddělovačem, který vizuálně oddělí obsah vaší šablony. Speciálním případem bloku s obsahem je blok s fotogalerií.

 

Základní nastavení šablony

Jako první věc můžeme nastavit základní vlastnosti šablony, jako je barva pozadí e-mailu a barva pozadí bloků. A základní font šablony. Toto můžeme učinit v levém panelu v části "Základní nastavení".


Práce s bloky, změna šířky nebo barvy bloků

Kliknete li mimo obsah do bloku, dostanete se k editaci bloku. Stejně tak můžete blok přesunout pomocí tažení, nebo kliknutím na dvě ikonky blok duplikovat nebo smazat.

V panelu v levé části můžete následně nastavit barvu pozadí bloku (to je barva po stranách bloku, v tomto případě béžová) a barvu obsahové části, tj. té části nad kterou se nachází obsah (v tomto případě bílá část).

V případě svousloupcového bloku můžete také měnit poměr mezi šířkou obou bloků a to jednoduše malým táhlem přímo v šabloně.

Speciální blok s Fotogalerií

Pomocí zašrtnutí tlačítka "ZAROVNAT OBRÁZKY DO FOTOGALERIE" lze vytvořit speciální blok obsahující fotogalerii. Ve fotogalerii jsou všechny obrázky v bloku zarovnány na stejnou výšku, aby fotogalerie působila homogenně.


Speciální blok s vertikální mezerou

Tuto mezeru můžete jednoduše zvětšovat či zmenšovat pomocí potažení za malé táhlo přímo v šabloně. Mezera má nastavenou minmální výšku, která je však platná pouze pro prostředí editoru a to proto, že v případě, kdy by byla mezera zmenšená pod tuto výšku, bylo by optížné na ni kliknout a dále ji upravovat.

Práce s obsahem

Práce s obsahovými částmi je většinou velmi přímočará a jednoduchá. Stačí kliknout na obsahový blok, který chcete upravovat. Většina akcí se provádí buď přímo v šabloně, nebo v levém panelu v editaci obashového bloku.

Textový blok

Jednoduše klikněte přímo do textu který si přejete upravit a pište jak je libo. V levém panelu pak můžete nastavit základní vlastnosti textu, jako je font, barva, zarovnání a podobně.

Obrázek

U obrázků můžete v levém panelu nastavit odkaz pro kliknutí na obrázek, šířku obrázku, zarovnání nebo například dolní odsazení. Obrázek můžete vyměnit buď přetažením jiného obrázku z vašeho počítače přímo do editoru, nebo pomocí tlačítka "nahrát nový". Obrázky je možné nahrávat ve formátech jpeg nebo png o maximální velikosti 2MG.

Kliknutím na tlačítko "upravit obrázek" spustíte náš editor obrázků.

Tlačítko

U tlačítka lze nastavit jeho text, barvu, odkaz apod.

Sociální sítě

Součástí tohoto obsahového bloku je odkaz na Facebook, Twitter a váš web.

Video

Obsahový blok s odkazem na video na serveru Youtube s automaticky vygenerovaným náhledem.

Mezera

Vertikální mezera.

Oddělovač

Grafický oddělovač u něhož lze nastavit vertikální odsazení.

Vlastní kód

Do každé šablony lze vložit i vlastní HTML kód. Toto však doporučujeme pouze expertům.

Máte další otázky? Odeslat požadavek

0 Komentáře

Prosím přihlaste se, abyste mohli napsat komentář.