Ověření domény u Wedosu

Návod pro přidání záznamů k Vaší doméně vedené u firmy wedos naleznete zde: http://kb.wedos.com/dns/zaznamy-domeny.html

Postup je stejný jako u ostatních webhosterů.

1) Pro DKIM záznam vyplňte prosím:

Hostname:

ecomail._domainkey

Typ záznamu: TXT
Hodnota:

v=DKIM1; k=rsa; h=sha256; p=MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQC0diuxLOeJJuRRu6v4Xnau70JIEEFGnkiiu6PK3i+1pGKyoLOyJFzk+Ah8zRoujJSzv95nxtDYERVpGxfgu+JXkV3ZDJucMkd/SxKIQ8pJ0Uk1MKKkUFnYgvOxW5Umq8VNpstZZfjhCRcYgb1Iw+oFabBbfShIM98yuaN7Q7KKcQIDAQAB


2) Pro SPF záznam vyplňte prosím:
Název ponechte prázdný
Typ záznamu: TXT
Hodnota:

v=spf1 a mx include:sparkpostmail.com ?all
Máte další otázky? Odeslat požadavek

0 Komentáře

Prosím přihlaste se, abyste mohli napsat komentář.