Jak ověřit subdoménu

V některých případech může být vhodné odesílat e-maily pomocí subdomény, tedy například newsletter.mujshop.cz

V podobném případě je nastavení DNS záznamů velmi podobné. V tomto článku budeme předpokládat, že má subdoména název newsletter.mujshop.cz.

1. DKIM záznam

Vytvořte nový TXT záznam s názvem:

ecomail._domainkey.newsletter

A hodnotou:

v=DKIM1; k=rsa; h=sha256; p=MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQC0diuxLOeJJuRRu6v4Xnau70JIEEFGnkiiu6PK3i+1pGKyoLOyJFzk+Ah8zRoujJSzv95nxtDYERVpGxfgu+JXkV3ZDJucMkd/SxKIQ8pJ0Uk1MKKkUFnYgvOxW5Umq8VNpstZZfjhCRcYgb1Iw+oFabBbfShIM98yuaN7Q7KKcQIDAQAB

2. SPF záznam

Vytvořte TXT záznam s následujícími vlastnostmi:

hostname:

newsletter

Value:

v=spf1 a mx include:sparkpostmail.com ~all

Máte další otázky? Odeslat požadavek

0 Komentáře

Prosím přihlaste se, abyste mohli napsat komentář.