Ověření domény u Ignum?

Návod pro přidání záznamů k Vaší doméně vedené u firmy Ignum.cz

Pro přidání nové DNS záznamu do Vaší domény, přejděte ke správě domén u Ignum.cz, poté v levém menu v sekci "Pro odborníky" vyberte položku "Editace DNS záznamu". Vyberte doménu se kterou chcete pracovat a klikněte na "Editovat".

1) Pro DKIM záznam vyplňte prosím:
Název: ecomail._domainkey
Typ záznamu: TXT
Hodnota:

v=DKIM1; k=rsa; h=sha256; p=MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQC0diuxLOeJJuRRu6v4Xnau70JIEEFGnkiiu6PK3i+1pGKyoLOyJFzk+Ah8zRoujJSzv95nxtDYERVpGxfgu+JXkV3ZDJucMkd/SxKIQ8pJ0Uk1MKKkUFnYgvOxW5Umq8VNpstZZfjhCRcYgb1Iw+oFabBbfShIM98yuaN7Q7KKcQIDAQAB

A klikněte na uložit.

2) Pro SPF záznam vyplňte prosím:
Název: @
Typ záznamu: TXT
Hodnota:

v=spf1 a mx include:sparkpostmail.com ?all

A klikněte na uložit.

To je vše, změny by se měly projevit do jedné hodiny.

Máte další otázky? Odeslat požadavek

0 Komentáře

Prosím přihlaste se, abyste mohli napsat komentář.