Ověření domény u Active24.cz

  1. Přihlašte se ke svému účtu u Active24 a jděte do sekce Domény -> přehled domén.
  2. Klikněte na doménu kterou chcete ověřit
  3. Klikněte na "Nastavení DNS" (první položka nahoře)


1) Vytvořte SPF záznam

Nahoře u "Přidat záznam" kliknětě na "TXT"

Jméno zanechte prázdné, jako TTL vložte 3600 a jako hodnotu:

v=spf1 a mx include:sparkpostmail.com ?all

Klepnětě na vytvořit

2) Vytvořte DKIM záznam.

Nahoře u "Přidat záznam" kliknětě na "TXT"

Pro DKIM záznamy vyplňte prosím:
Jméno: ecomail._domainkey
TTL: 3600
Hodnota:

v=DKIM1; k=rsa; h=sha256; p=MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQC0diuxLOeJJuRRu6v4Xnau70JIEEFGnkiiu6PK3i+1pGKyoLOyJFzk+Ah8zRoujJSzv95nxtDYERVpGxfgu+JXkV3ZDJucMkd/SxKIQ8pJ0Uk1MKKkUFnYgvOxW5Umq8VNpstZZfjhCRcYgb1Iw+oFabBbfShIM98yuaN7Q7KKcQIDAQAB

Máte další otázky? Odeslat požadavek

0 Komentáře

Prosím přihlaste se, abyste mohli napsat komentář.