Ověření domény u Cesky-hosting.cz

Pro ověření domény u společnosti Cesky-hosting.cz klikněte na úvodní stránce na odkaz "Přehled a správa domén".

Následně klikněte na "Údaje o doméně" a níže naleznete sekci "DNS záznamy", vložte tedy potřebné DNS záznamy tak jak je uvedeno v sekci domény u vašeho účtu.


1) Vytvořte SPF záznam.

Jméno zanechte prázdné, jako TTL vložte 3600 a jako hodnotu:

v=spf1 a mx include:sparkpostmail.com ?all

Klepnětě na vytvořit

2) Vytvořte DKIM záznam.

Pro DKIM záznamy vyplňte prosím:
Jméno: ecomail._domainkey
TTL: 3600
Hodnota:

v=DKIM1; k=rsa; h=sha256; p=MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQC0diuxLOeJJuRRu6v4Xnau70JIEEFGnkiiu6PK3i+1pGKyoLOyJFzk+Ah8zRoujJSzv95nxtDYERVpGxfgu+JXkV3ZDJucMkd/SxKIQ8pJ0Uk1MKKkUFnYgvOxW5Umq8VNpstZZfjhCRcYgb1Iw+oFabBbfShIM98yuaN7Q7KKcQIDAQAB

Máte další otázky? Odeslat požadavek

0 Komentáře

Prosím přihlaste se, abyste mohli napsat komentář.