Ověření domény u Subreg.cz

Pro ověření domény spravované u společnosti Subreg.cz jděte nejprve do sekce "Přehled domén" a u vybrané domény klikněte na DNS a následně na záložku "DNS zóna".

1) Nastavení SPF záznamu

Políčko "doména" ponechte prázdné, jako typ záznamu zvolte "TXT" a jako hodnotu vložte:

v=spf1 a mx include:sparkpostmail.com ?all

2) Nastavení DKIM záznamu

Do políčka doména vyplňte: ecomail._domainkey

Jako typ záznamu zvolte "TXT"

A jako hodnotu nastavte:

v=DKIM1; k=rsa; h=sha256; p=MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQC0diuxLOeJJuRRu6v4Xnau70JIEEFGnkiiu6PK3i+1pGKyoLOyJFzk+Ah8zRoujJSzv95nxtDYERVpGxfgu+JXkV3ZDJucMkd/SxKIQ8pJ0Uk1MKKkUFnYgvOxW5Umq8VNpstZZfjhCRcYgb1Iw+oFabBbfShIM98yuaN7Q7KKcQIDAQAB

Nyní již stačí jen pár minut počkat, než se záznamy projeví a je hotovo.

Máte další otázky? Odeslat požadavek

0 Komentáře

Prosím přihlaste se, abyste mohli napsat komentář.