Ověření domény u Endora.cz

V administraci Vašeho účtu u Endora.cz jděte do sekce "Přehled domén", vyberte domény a v levém panelu vyberte položku "DNS".

1)Na další obrazovce dole klikněte na tlačítko "Nový záznam". Pro DKIM záznam vyplňte prosím:

Název:

ecomail._domainkey

Typ: TXT
Obsah:

v=DKIM1; k=rsa; h=sha256; p=MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQC0diuxLOeJJuRRu6v4Xnau70JIEEFGnkiiu6PK3i+1pGKyoLOyJFzk+Ah8zRoujJSzv95nxtDYERVpGxfgu+JXkV3ZDJucMkd/SxKIQ8pJ0Uk1MKKkUFnYgvOxW5Umq8VNpstZZfjhCRcYgb1Iw+oFabBbfShIM98yuaN7Q7KKcQIDAQAB

Potvrďte tlačítkem "Přidat záznam".


2) Pro SPF záznam vyplňte prosím:
Název ponechte prázdný
Typ: TXT
Hodnota:

v=spf1 a mx include:sparkpostmail.com ?all
Máte další otázky? Odeslat požadavek

0 Komentáře

Prosím přihlaste se, abyste mohli napsat komentář.