Webhooky v automatizaci

Pro testování webhooků doporučujeme využít službu http://requestb.in/

Webhooky jsou doručeny na zadanou URL adresu metodou POST ve formátu JSON a to s tímto obsahem:

{"account": "foo", "pipeline": 1, "action": 2, "email":"foo@bar.com","subscriber":{"id":792107,"name":null,"email":"webhooks3@potentus.com","gender":null,"inserted_at":"2016-04-20 09:49:14","last_position":null,"surname":null}} 

Kde:

account - ID účtu u Ecomailu
pipeline - ID automatizace
action - ID akce
email - email uživatele
subscriber - JSON objekt uživatele

Zpracování webhooku pak záleží na jazyku, který používáte. V případě PHP to může být například takto:

$json = json_decode(file_get_contents('php://input')); 

Momentálně Ecomail neřeší, zda byl webhook úspěšně zpracován, nebo ne a nechává tuto zodpovědnost na straně zákazníka.

Máte další otázky? Odeslat požadavek

0 Komentáře

Prosím přihlaste se, abyste mohli napsat komentář.