Jak ověřit doménu u Czechia?

Návod pro přidání záznamů k Vaší doméně vedené u firmy Czechia (Zoner)

  • Přihlašte se do centra administrace na adrese http://admin.czechia.com 
  • Vyhledejte sekci správa doménových jmen klikněte na odkaz DNS Manažer - správa záznamů
  • Zadejte doménové jméno a klikněte na tlačítko potvrdit
  • Klikněte u domény na odkaz editovat dns
  • Na stránce vyhledejte část TXT záznamy

1) Pro DKIM záznam vyplňte prosím:
Název domény: ecomail._domainkey
Text:

v=DKIM1; k=rsa; h=sha256; p=MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQC0diuxLOeJJuRRu6v4Xnau70JIEEFGnkiiu6PK3i+1pGKyoLOyJFzk+Ah8zRoujJSzv95nxtDYERVpGxfgu+JXkV3ZDJucMkd/SxKIQ8pJ0Uk1MKKkUFnYgvOxW5Umq8VNpstZZfjhCRcYgb1Iw+oFabBbfShIM98yuaN7Q7KKcQIDAQAB

A klikněte na uložit.

2) Pro SPF záznam vyplňte prosím:
Název domény: @
Text:

v=spf1 a mx include:sparkpostmail.com ?all

A klikněte na uložit.

To je vše, změny by se měly projevit do jedné hodiny.

Máte další otázky? Odeslat požadavek

0 Komentáře

Prosím přihlaste se, abyste mohli napsat komentář.