Formuláře pro sběr kontaktů - nové

Pokud chcete sbírat kontakty rovnou z vašich webových stránek, není nic jednoduššího, než použít naše webové formuláře. Ecomail vám nabízí následující 4 možnosti:

 • Základní statický formulář - formulář umístěn přímo na vašich stránkách
 • Odkaz na hostovaný formulář - z webových stránek odkazujete na stránku s formulářem
 • Vyskakovací (pop-up) formulář
 • Formulář v podobě vysouvací lišty

Obsah článku

 

Tvorba formuláře

Nejdříve z vašich importovaných seznamů kontaktů vyberte jeden konkrétní seznam, do kterého chcete nasměrovat sběr kontaktů. Následně vpravo klikněte na záložku "Formuláře" a nad typy formulářů klikněte na "Pssst! Vyzkoušejte nové flexibilní formuláře v beta verzi".

2018-10-01_11_21_56-Ecomailapp.cz.jpg

2018-10-01_11_18_04-Ecomailapp.cz.jpg

Než začnete tvořit samotný obsah, je důležité rozhodnout se, jaký typ formuláře chcete vytvořit. Vyberte mezi 3 typy: základní (tzv.do stránky), pop-up nebo vysouvací lišta.

2018-10-01_11_18_21-Ecomailapp.cz.jpg

Po výběru typu formuláře zvolte jednu z přednastavených formulářových šablon, případně můžete vybrat prázdný formulář a vytvořit si svůj vlastní z prázdného stylu.

2018-10-01_11_18_53-Ecomailapp.cz.jpg

 

Typy formulářů

Níže detailněji popisujeme jednotlivé typy formulářů, mezi kterými můžete vybírat:

1. Základní (+hostovaný formulář)

Základní statický formulář vkládáte na své webové stránky na libovolné místo, nejčastěji však do patičky webu, nebo do postranních nabídek. Jedná se o více neutrální a nenásilný způsob komunikace svého odběru novinek, jelikož se formulář nezobrazuje uprostřed obrazovky přes ostatní sdělní.

Zakladni.png

 

Hostovaný formulář

Pokud chcete na formulář pouze odkazovat, stačí mít formulář zvolený jako základní a poté kliknout na "použít formulář". Vyskočí vám okénko, ve kterém bude mimo script formuláře také odkaz na hostovaný formulář. Ten si stačí zkopírovat a vložit na místo dle libosti, například na váš web, do tlačítka apod.

ezgif-2-3e947d5afe.gif

2. Pop-up formulář

Pop-up formulář je přístupný pouze v tarifu MARKETER+

Tento formulář, který patří mezi nejoblíbenější, se zobrazí uprostřed stránky po splněný určité podmínky například po 5 vteřinách strávených na stránce, nebo při opouštění stránky apod. Po zavření pop-upu se formulář znovu nezobrazí, dokud si uživatel nevymaže takzvané cache v prohlížeči. Proto doporučujeme kombinovat pop-up a základní formulář. A to i z důvodu, že se pop-up nesmí zobrazovat na mobilních zařízeních. Ecomail pop-up formuláře se správně na mobilních zařízeních nezobrazují.

popup.gif

 

3. Vysouvací lišta

Formulář typu vysouvací lišty je přístupný pouze v tarifu MARKETER+

Formulář který se vysune po rozkliknutí tlačítka v pravém dolním rohu. Oproti pop-upu má společně se základním formulářem výhodu v tom, že po zavření nezmizí. Uživatel se tak může snadno znovu přihlásit k odběru. A to i na mobilním zařízení, na rozdíl od běžného pop-upu.

 lista.gif

 

Obsah formuláře

Pro vytvoření formuláře je samozřejmě potřeba obsah. Ať už se jedná o text, obrázek, tlačítko, mezeru, nebo messenger. Stejně jako v editoru e-mailových šablon i zde máte možnost "drag & drop" - tedy obsah jednoduše přetáhnout do formuláře do místa, které se vám nejvíce hodí a následně obsah upravit.

2018-07-18_09_45_42-Ecomail.cz_-_template_editor.jpg

Pole

Pole je okénko, do kterého se vkládají informace o kontaktu - tedy například e-mail, jméno, adresa nebo i vlastní pole. Typ pole může být text (libovolný řetězec), e-mail (musí být formát e-mailu) nebo checkbox (zaškrtítko).

Nadpis se zobrazí nad daným polem, placeholder je pak přednastavený textový obsah v poli. Například "Sem vložte Váš e-mail"

Pokud zvolíte pole povinným, pak musí být uživatelem vyplněno, jinak nebude možné formulář odeslat.

2018-07-18_09_47_31-Ecomail.cz_-_template_editor.jpg

Text

Po vložení textu máte v toolbaru možnost například měnit velikost textu (přednastavené velikosti odstavců a paragrafu), font, zarovnání aj.

Jako poslední tlačítko vpravo na toolbaru (viz screenshot) je "Source code", tedy možnost upravovat zdrojový kód textu, což otevírá možnost nechat zasáhnout vašeho programátora a vložit vlastní kód. Doporučujeme však držet se u základních úprav, aby formulář fungoval správně.

2018-07-18_09_47_15-Ecomail.cz_-_template_editor.jpg

Obrázek

U obrázku je nejdůležitějším prvkem jeho velikost a odsazení, jelikož příliš velký obrázek by formulář roztáhnul a nepůsobilo by to na uživatele přívětivě. Je dobré držet se spíše menších rozměrů v závislosti na použitém obrázku. 

Pokud zapnete roztažení obrázku, pak se automaticky zvětší tak, aby pokryl celý obsah. Toto doporučujeme pouze u obrázků, které mají své pozadí a jsou myšlené k zaplnění jedné strany formuláře.

2018-07-18_09_47_50-Ecomail.cz_-_template_editor.jpg

Tlačítko

Tlačítko slouží primárně k odeslání vyplněného formuláře. Není to však jediná možnost - je možné nastavit typ tlačítka na zavírání formuláře případně jej použít jako odkaz na libovolnou webovou stránku.

Roztažení tlačítka natáhne tlačítko přes celou šíři formuláře s určitým odsazením ze stran.

2018-07-18_09_47_41-Ecomail.cz_-_template_editor.jpg

Mezera

Mezera slouží k vložení volného místa, většinou mezi dva objekty, které od sebe chceme oddělit (ale nechceme oddělit druhou stranu, jinak bychom použili klasicky Odsazení shora a zdola).

HTML

Podobně jako můžete upravovat zdrojový kód u textu, tak lze vložit přímo HTML obsah do formuláře a ten následně upravovat v daném okně v levé nabídce.

2018-07-19_14_30_33-Ecomail.cz_-_template_editor.jpg

Messenger

Nejdříve je nutné si napojit Facebook podle tohoto článku. Poté stačí vložit messenger obsah do formuláře, vybrat připojenou Facebook stránku a vložit doménu, kde bude formulář umístěn. 

2018-07-19_14_54_34-Ecomail.cz_-_template_editor.jpg

Poté bude mít uživatel možnost zaškrtnout "Poslat na messenger", čímž se nepřihlásí pouze k odběru e-mailů, ale pošle se mu i zpráva do facebook messengeru například se slevovým kódem. Facebook tak umožňuje odeslat jednu zprávu do 48h.

2018-07-19_14_34_20-Ecomail.cz_-_template_editor.jpg

Nastavení formuláře

V hlavní nabídce nastavení se nastavuje typ formuláře (viz výše), zdroj (který se propíše ke kontaktu, tedy například: slevový pop up formulář Vánoce 2018, formulář statický, apod.) a rozměry formuláře. 

2018-07-18_09_46_09-Ecomail.cz_-_template_editor.jpg

Dále v nastavení naleznete další podnabídky:

1. Pozadí a barvy

Zde můžete nastavit barvy pozadí (kolem formuláře), formuláře, textů a odkazů. Lze také nahrát vlastní obrázek na pozadí.

2018-07-18_09_46_18-Ecomail.cz_-_template_editor.jpg

2. Další nastavení designu

Zde můžete zapnout formuláři stín nebo zvýšit zakulacení hran (a vytvořit i zcela kulatý pop-up) a nastavení vnitřního odsazení celého formuláře.

2018-07-18_09_46_26-Ecomail.cz_-_template_editor.jpg

Rozvržení formuláře

Lze vybrat ze 3 druhů rozvržení formuláře:

 • Vycentrovaný, jedna buňka
 • S obrázkem vlevo, dvě buňky
 • S obrázkem vpravo, dvě buňky

Buňkou se myslí prostor do kterého lze vkládat obsah. Obrázek lze pochopitelně nahradit jiným obsahem, jedná se pouze o přednastavené obsahy pro rychlejší práci.

 2018-07-18_09_46_34-Ecomail.cz_-_template_editor.jpg

3. Nastavení zobrazení (pouze u vysouvací lišty a pop-up formuláře)

V tomto nastavení je možné více personalizovat zobrazení formuláře. Na výběr je:

 • URL je
 • URL obsahuje
 • URL odpovídá výrazu*

Tedy můžete mít nastavené, aby se formulář zobrazoval například pouze na URL https://www.vasweb.cz/formular.

*Zde lze využít regulárních výrazů neboli regex. Jedná se o komplikovanější způsob jak popsat jedním řetězcem množinu řetězců. Více se můžete dočíst zde.

2018-07-18_09_46_45-Ecomail.cz_-_template_editor.jpg

4. Nastavení pop-upu (pouze u pop-up formuláře)

U pop-upu lze nastavit barva křížku pro zavření formuláře a zejména nastavení zobrazení, kdy se pop-up uživateli ukáže. Možnosti jsou následující:

 • Ihned po načtení stránky - jakmile se načte celá stránka, načte se i pop-up
 • Po zobrazení několika stránek - pokud uživatel navštíví x stránek na vašem webu, tak se pop-up zobrazí (např. pokud nastavíte 3, na 3. navštívené stránce se pop-up zobrazí)
 • Po několika vteřinách strávených na stránce  - po x vteřinách se pop-up zobrazí
 • Při pokusu o opuštění stránky - pop-up se zobrazí v případě, že uživatel vyjede kurzorem mimo stránku
 • Po odskrovolání několika pixelů -  pop-up se zobrazí, jakmile uživatel odscroluje daný počet pixelů

 2018-07-20_15_51_02-Ecomail.cz_-_template_editor.jpg

5. Nastavení lišty (pouze u vysouvací lišty)

 U lišty lze nastavit barvu křížku, barvu lišty samotné (viz gif obrázek výše) a text na liště.

2018-07-20_15_56_32-Ecomail.cz_-_template_editor.jpg 

Práce s více kroky ve formuláři

U formulářů je možné přidat druhý i třetí krok. V těchto krocích navíc můžete vložit sekundární informace nebo pole, které se do prvního kroku příliš nehodí. Může se tak jednat například o pole pro město, telefon nebo datum narození, které nejsou pro uživatele povinná a také proto se hodí do druhého kroku.

Krok přidáte bílým křížkem (max. 3 kroky) a jednotlivý krok odeberete červeno-bílým křížkem v pravém horním rohu.

2018-07-20_16_08_04-.jpg

Krok "Po odeslání"

Tento krok se zobrazí po potvrzení a odeslání formuláře, můžete v něm tedy například uživateli poděkovat za přihlášení k newsletteru, případně vložit speciální kupón či odkaz na slevu. Tento krok se upravuje obdobným způsobem jako krok první.

2018-07-20_16_13_17-Ecomail.cz_-_template_editor.jpg

Vložení formuláře na web

Jakmile máte formulář hotový a chcete jej vložit na web, stačí v levém horním rohu stisknout "Použít formulář" a zobrazí se vám kód (script) pro vložení na stránku. Tento script se dává do těla webu (mezi tagy <body></body>).

ezgif-2-f7ae5c6468.gif


Napojení přes API

Integrace a API jsou přístupné v tarifu MARKETER+

Další možností, jak vkládat kontakty do seznamu, je použít naše API, což je nejpokročilejší řešení, které ovšem vyžaduje zásah vašeho programátora, který musí vytvořit napojení přes API.

(dokumentace zde:http://docs.ecomailczv2.apiary.io/).

 

2018-08-06_15_28_27-Ecomail.cz_v_2.0___Apiary.jpg

 

Co se stane s kontaktem, který již v seznamu existuje?

Co je double opt-in a jak jej nastavit? 

 

Máte další otázky? Odeslat požadavek

0 Komentáře

Prosím přihlaste se, abyste mohli napsat komentář.