Všechny sbírky
Kontakty
Segmentace
Pokročilá segmentace kontaktů dle vlastních dotazů
Pokročilá segmentace kontaktů dle vlastních dotazů

Pokročilá segmentace kontaktů pomocí vlastních dotazů a custom queries, EQL

Jan Tlapák avatar
Autor: Jan Tlapák
Aktualizováno před více než týdnem

V rámci segmentace máte možnost filtrovat kontakty dle vlastních specifických dotazů a jejich kombinací. Tento článek vám pomůže s pochopením Ecomail Query Language (EQL)


V rámci EQL můžete pracovat s:

 • všechna základní pole kontaktu (např. name, surname, email)

 • vlastní pole kontaktu

 • vlastnosti nákupů (transaction.props)

Pro porovnávání polí jsou vám pak k dispozici tyto operátory:

 • EQUALS (rovná se)

 • EQUALS_NOT (nerovná se)

 • CONTAINS (obsahuje)

 • CONTAINS_NOT (neobsahuje)

 • LOWER (je menší)

 • HIGHER (je větší)

 • CONTAINS_ONE_OF (obsahuje jednu z hodnot)

 • DOES_NOT_CONTAIN_ONE_OF (neobsahuje žádnou z hodnot)

Příklady

Můžete tedy sestavit například dotaz podobný tomuto:

email EQUALS 'some@mail.cz' OR (email CONTAINS_NOT 'seznam.cz' AND name EQUALS 'Jan') AND phone CONTAINS '+420'

Hodnoty pro operátor  CONTAINS_ONE_OF  a DOES_NOT_CONTAIN_ONE_OF  musí být v hranaté závorce oddělené čárkou, tedy například:

name CONTAINS_ONE_OF ['Jan','Karel','Pepa']


Vlastnost nákupu

Parametry objednávek

V rámci EQL můžete pracovat také s kontrolou parametrů samotné transakce. Hodnoty, které můžete kontrolovat naleznete popsané v api requestu.

S hodnotami pracujte v tomto formátu: transaction.order_id, transaction.shop

transaction.country EQUALS 'CZ'

Custom props

Následující vlastnost se vztahuje k vlastnosti nákupu, kterou lze nadefinovat takto:

"props": {"myCustomProp": "customPropValue"} (viz api request).

Pro dotaz na vlastnosti nákupu můžete použít například:

transaction.props.frequency EQUALS 'yearly'

Můžete také využít dotaz na poslední nákup:

last_transaction.props.frequency EQUALS 'yearly'
Dostali jste odpověď na svou otázku?