V tarifu Marketer+ máte možnost segmentovat kontakty dle vlastních specifických dotazů a jejich kombinací. Tento článek vám pomůže s pochopením Ecomail Query Language (EQL)

V rámci EQL můžete používat:

 • všechna základní pole kontaktu (např. name, surname, email)
 • vlastní pole kontaktu
 • vlastnosti nákupů (transaction.props)

Pro porovnávání polí jsou vám pak k dispozici tyto operátory:

 • EQUALS (rovná se)
 • EQUALS_NOT (nerovná se)
 • CONTAINS (obsahuje)
 • CONTAINS_NOT (neobsahuje)
 • LOWER (je menší)
 • HIGHER (je větší)
 • CONTAINS_ONE_OF (obsahuje jednu z hodnot)
 • DOES_NOT_CONTAIN_ONE_OF (neobsahuje žádnou z hodnot)

Můžete tedy sestavit například dotaz podobný tomuto:

email EQUALS 'some@mail.cz' OR (email CONTAINS_NOT 'seznam.cz' AND name EQUALS 'Jan') AND phone CONTAINS '+420'

Hodnoty pro operátor  CONTAINS_ONE_OF  a DOES_NOT_CONTAIN_ONE_OF  musí být v hranaté závorce oddělené čárkou, tedy například:

name CONTAINS_ONE_OF ['Jan','Karel','Pepa']


Pro dotaz na vlastnosti nákupu můžete použít například:

transaction.props.frequency EQUALS 'yearly'

Můžete také využít dotaz na poslední nákup:

last_transaction.props.frequency EQUALS 'yearly'
Našli jste odpověď?