Webhook v automatizaci
Jan Tlapák avatar
Autor: Jan Tlapák
Aktualizováno před více než týdnem

Pro testování webhooků doporučujeme využít službu https://requestbin.com/.

Webhooky jsou doručeny na zadanou URL adresu metodou POST ve formátu JSON a to s tímto obsahem:

{"account": "foo", "pipeline": 1, "action": 2, "subscribers":[{"id":792107,"name":null,"email":"webhooks3@potentus.com","gender":null,"inserted_at":"2016-04-20 09:49:14","last_position":null,"surname":null}]}

Kde:
account - ID účtu u Ecomailu
pipeline - ID automatizace
action - ID akce
subscribers - pole s JSON objekty uživatelů, jichž se událost týká

Zpracování webhooku pak záleží na jazyku, který používáte. V případě PHP to může být například takto:
$json = json_decode(file_get_contents('php://input')); 

Momentálně Ecomail neřeší, zda byl webhook úspěšně zpracován, nebo ne a nechává tuto zodpovědnost na straně zákazníka.

Dostali jste odpověď na svou otázku?