Jak personalizovat a cílit na své adresáty pomocí tzv. merge tagů, jsme popisovali zde. V tomto článku si ukážeme, jak pracovat s podmíněnými merge tagy a personalizovat nejen jména, příjmení a jednotlivá slova, ale také jak personalizovat celý obsah textu. Můžete totiž nastavit, komu se zobrazí jaký text a komu se například text nezobrazí vůbec. Učiníte tak pomocí podmínek.

S jakými podmínkami můžete u Ecomailu pracovat:

1) Základní podmínky IF a ELSE

Použijte IF pro případy, kdy chcete obsah zobrazit, když je splněna podmínka:

*|IF:NAME|*
obsah, který se zobrazí pokud je zadána hodnota NAME
*|END:IF|*
*|IF:NAME=x|*
obsah, který se zobrazí pokud NAME je rovno "x"
*|END:IF|*
*|IF:NAME|*
váš obsah
*|ELSE:|*
alternativní obsah
*|END:IF|*

2) Pokročilé použití ELSEIF

Můžou nastat situace, kdy je dobré testovat několik podmínek po sobě. Pro tento případ můžete použít zápis ELSEIF a to následovně:

*|IF:PLACE=praha|*
zajděte se podívat na Pražský hrad
*|ELSEIF:PLACE=brno|*
zajděte na Špilas
*|ELSEIF:PLACE=ostrava|*
zajděte na Stodolní
*|ELSE:|*
zajděte kamkoliv, kde je to hezký
*|END:IF|*

3) Negativní podmínky

Jako poslední je ukázka zápisu, kdy je potřeba testovat podmínku negativní:

*|IF:NAME!=karel|*
ahoj kamaráde
*|ELSE:|*
ahoj karle
*|END:IF|*

Nejpoužívanější podmíněné merge tagy:

a) Příklad pro použití vygenerovaného pohlaví

Uveďme si příklad pro využití systémem vygenerovaného pohlaví:

*|IF:GENDER=male|*
Vážený pane *|VOKATIV_S|*
*|ELSEIF:GENDER=female|*
Vážená paní *|VOKATIV_S|*
*|ELSE:|*
Dobrý den
*|END:IF|*

Podle tohoto příkladu se tato část e-mailu v případě, že je známo pohlaví a je mužské, bude jevit jako "Vážený pane Nováku". V případě, že jde o ženu "Vážená paní Nováková", a v případě že pohlaví není známo, využije se obecný text "Dobrý den".

b) Příklad pro použití s vlastním polem a více podmínkami

Zde můžete vidět podmínku, kdy má u sebe kontakt uvedené oslovení, pak ho v textu pozdravíte včetně oslovení jménem. Pokud kontakt nemá uvedené jméno, pozdraví pouze "Ahoj" bez oslovení.

Můžete použít i komplikovanější podmínku, a to pomocí vlastního pole Přezdívka. Pakliže u kontaktu bude vyplněno pole Přezdívka, oslovíte přezdívkou, pokud přezdívka nebude, ale bude jméno, oslovíte jménem a v posledním případě (bez přezdívky a jména) pouze pozdravíte.

4) Složené podmínky

Podmínky můžete samozřejmě i slučovat a vypodmínkovat tak ještě více scénářů.
Třeba podle tohoto příkladu, kde Vás zajímá primárně existence příjmení, potom jména a potom oslovujete ty, kteří nemají ani jednu z těchto hodnot:

*|IF:VOKATIV_S|*
*|IF:GENDER=male|*
Vážený *|VOKATIV_S|*
*|ELSEIF:GENDER=female|*
Vážená *|VOKATIV_S|*
*|ELSE:|*
Ahoj
*|END:IF|*
*|ELSEIF:VOKATIV|*
*|IF:GENDER=male|*
Vážený *|VOKATIV|*
*|ELSEIF:GENDER=female|*
Vážená *|VOKATIV|*
*|ELSE:|*
Ahoj
*|END:IF|*
*|ELSE:|*
Ahoj
*|END:IF|*

Pokud do šablony vkládáte html kód pomocí merge tagu, který se má propsat jako html kód a nikoliv jako text, je potřeba merge tag pro správné čtení obalit ještě do složených závorek {}, tj. např. {*|PRIKLAD|*}.

Našli jste odpověď?