Použití podmíněných merge tagů

Práce s merge tagy a podmínkami v případě, že chcete každému adresátovi propsat vlastní obsah, a zároveň mít v záloze alternativní obsah.

Monika Marešová avatar
Autor: Monika Marešová
Aktualizováno před více než týdnem

Jak personalizovat a cílit na své adresáty pomocí tzv. merge tagů se dozvíte zde.

V tomto článku si ukážeme, jak pracovat s podmíněnými merge tagy a personalizovat nejen jména, příjmení a jednotlivá slova, ale také jak personalizovat celý obsah textu. Můžete totiž nastavit, komu se zobrazí jaký text a komu se například text nezobrazí vůbec. Učiníte tak za pomocí podmínek, pomocí kterých definujete, jaký obsah se má zobrazit kterému kontaktu.

  1. Podmínky IF a ELSE
    Jednoduchá podmínka, definovaná podmínka, podmínka s alternativním scénářem


Využijte těchto základních podmínek:

1) Podmínky IF a ELSE

Použijte IF pro případy, kdy chcete obsah zobrazit, když je splněna podmínka, příp. přidejte alternativu.

Jednoduchá podmínka:

*|IF:CITY|*
Zdravíme, *|CITY|* - v tomto městě to žije.
*|END:IF|*

Obsah v podmínce (Zdravíme, *|CITY|* - v tomto městě to žije) se zobrazí pouze těm, kteří má vyplněnou hodnotu CITY (město), a i samotném obsahu textu se tak propíše relevantní hodnota (např. Zdravíme, Brno - v tomto městě to žije).

Definovaná podmínka:

*|IF:CITY=Praha|*
V centru v ulici Na Zderaze dnes otevíráme pobočku.
*|END:IF|*

Obsah v podmínce (V centru v ulici Na Zderaze dnes otevíráme pobočku) se zobrazí pouze těm, kdo mají v poli CITY (tj. město) hodnotu Praha - nestane se tak, že bychom na otevíračku pozvali někoho ze špatného města.


Podmínka s alternativním scénářem:

*|IF:VOKATIV|*
Ahoj, *|VOKATIV|*.
*|ELSE:|*
Zdravíme Tě!
*|END:IF|*

Obsah v podmínce (Ahoj, *|VOKATIV|*) se zobrazí pouze těm, kteří mají oslovení křestním jménem v 5. pádě (např. Ahoj, Moniko.). Kontaktům, u kterých jméno neznáte, se propíše alternativní scénář (Zdravíme Tě!).

2) Použití ELSEIF

Můžou nastat situace, kdy je alternativních scénářů (verzí podmínky) více. Pro tento případ můžete použít zápis obohacený o ELSEIF, a to následovně:

*|IF:PLACE=Praha|*
Sejděme se zase na Pražském Hradě.
*|ELSEIF:PLACE=Brno|*
Potkáme se zase na Špilasu?
*|ELSEIF:PLACE=ostrava|*
Zapařte s námi po roce na Stodolní.
*|ELSE:|*
Pojďte se s námi potkat osobně.
*|END:IF|*

PLACE je vlastní pole pro specifické místo, kde jsme např. kontakty potkali (a chceme se jim pomocí této informace přiblížit/připomenout).
Za "=" zapisujeme konkrétní hodnotu v poli, s kterou je spojený obsah, který následuje, a který se kontaktu s touto hodnotou má zobrazit.

Nejpoužívanější podmíněné merge tagy:

*|IF:GENDER=male|*
Vážený pane *|VOKATIV_S|*,
*|ELSEIF:GENDER=female|*
Vážená paní *|VOKATIV_S|*,
*|ELSE:|*
Dobrý den,
*|END:IF|*

V této podmínce se zaměřujeme na oslovení podle pohlaví, a to primárně příjmením v 5. pádě, a pouze kontaktům, u kterých data o pohlaví chybí, se pošle univerzální pozdrav.
V případě, že je známo pohlaví a je mužské, bude muži v newsletteru propsáno např. "Vážený pane Nováku,". V případě, že jde o ženu, např. "Vážená paní Nováková,", a v případě že pohlaví chybí (tj. neznáme jméno a příjmení kontaktu nebo je cizinec ze země, u které neumíme pohlaví určit), využije se obecný pozdrav "Dobrý den,".

b) Příklad použití s vlastním polem a více podmínkami

*|IF:PREZDIVKA|*
Ahoj *|PREZDIVKA|*,
*|ELSEIF:VOKATIV|*
Ahoj *|VOKATIV|*,
*|ELSE:|*
Ahoj,
*|END:IF|*

Pomocí této podmínky se při pozdravu upřednostní přezdívka (kterou ke kontaktům propisujeme do vl. pole). Pokud u kontaktů přezdívka neexistuje, pokusí se aplikace do pozdravu dosadit oslovení křestním jménem. Pro kontakty bez přezdívky (tj. toto pole u nich neexistuje) a bez oslovení křestním jménem (neexistuje u nich křestní jméno, z kterého by se automaticky dogenerovalo oslovení) se pošle pouze obecný pozdrav.

3) Negativní podmínky

Využít můžete i negativní podmínky:

*|IF:UROVEN!=5|* Víte, že všichni, kdo dokončí všechny úrovně kurzu,
mají o 100% větší šanci postoupit?
*|ELSE:|* Gratulujeme! Dosáhli jste úrovně 5.
Chcete začít nový kurz? *|END:IF|*

V tomto případě chceme všem kontaktům, které nemají vypsanou hodnotu (IF:UROVEN!=5), poslat stejný obsah a alternativní obsah zobrazit pouze kontaktům, které vybranou hodnotu mají.

4) Složené podmínky

Podmínky můžete samozřejmě i slučovat a ošetřit tak ještě složitější scénáře.
V tomto případě se dává přednost oslovení příjmením (s ohledem na pohlaví - vložená podmínka), potom příp. jménem (s ohledem na pohlaví - vložená podmínka) a potom je univerzální obsah pro ty, kteří nemají ani jednu z hodnot:

*|IF:VOKATIV_S|*
*|IF:GENDER=male|*
Vážený pane *|VOKATIV_S|*,
*|ELSEIF:GENDER=female|*
Vážená paní *|VOKATIV_S|*,
*|ELSE:|*
Vážení účastníci,
*|END:IF|*
*|ELSEIF:VOKATIV|*
*|IF:GENDER=male|*
Vážený *|VOKATIV|*,
*|ELSEIF:GENDER=female|*
Vážená *|VOKATIV|*,
*|ELSE:|*
Vážení účastníci,
*|END:IF|*
*|ELSE:|*
Vážení účastníci,
*|END:IF|*

Pro Váš lepší přehled zde ještě podmínku rozepíšeme:
prioritu má oslovení příjmením,
teprve poté se hledá oslovení jménem
a je připraven i alternativní scénář pro ty, kteří nemají ani jednu z hodnot

*|IF:VOKATIV_S|*
*|IF:GENDER=male|* Vážený pane *|VOKATIV_S|*,
*|ELSEIF:GENDER=female|* Vážená paní *|VOKATIV_S|*,
*|ELSE:|* Vážení účastníci,
*|END:IF|*
*|ELSEIF:VOKATIV|*
*|IF:GENDER=male|* Vážený *|VOKATIV|*,
*|ELSEIF:GENDER=female|* Vážená *|VOKATIV|*,
*|ELSE:|* Vážení účastníci,
*|END:IF|*
*|ELSE:|*
Vážení účastníci,
*|END:IF|*

TIP: Pokud do šablony vkládáte html kód pomocí merge tagu, který se má propsat jako html kód a nikoliv jako text, je potřeba merge tag pro správné čtení obalit ještě do složených závorek {}, tj. např. {*|PRIKLAD|*}.

Podmíněné merge tagy fungují taktéž ve vlastních HTML šablonách.

Dostali jste odpověď na svou otázku?