Pokud chcete odeslat 100 e-mailů a v každém potřebujete mít specifické oslovení a odlišnou zprávu, aniž byste se každému e-mailu věnovali individuálně, použijte naše merge tagy.

1. Předdefinované merge tagy
2. Merge tagy v automatizaci
3. Vlastní merge tagy
4. Testování merge tagů


1. Předdefinované merge tagy

Merge tagy jsou speciální hesla, která jsou v ostré rozesílce nahrazena obsahem relevantním pro každý kontakt. Vytvoříte pouze jeden e-mail (jednu šablonu) a místo konkrétního jména vložíte zástupné heslo, tedy merge tag.

Jak vidíte na obrázku níže, merge tag pro oslovení *|VOKATIV|* byl automaticky v rozesílce nahrazen oslovením “Moniko”.

Pro správné propsání hodnot je nutné mít u každého kontaktu relevantní hodnoty. Pokud hodnota u kontaktu neexistuje, merge tag se nemá čím nahradit a zůstane po něm prázdná mezera.

Abyste prázdnému obsahu zamezili, můžete využít pokročilého podmínkování, pomocí kterého definujete, jaký obsah se má zobrazit těm, kteří hodnotu mají a jaký těm, kteří jí nemají.

Nejprve je tedy potřeba kontakty importovat a příp. aktualizovat.
Jestli máte u kontaktů potřebné informace zjistíte například v detailu kontaktu.

Pokud chcete pracovat s oslovením u českých kontaktů, stačí nahrát jejich křestné jméno (a případně příjmení) - aplikace automaticky během několika minut vygeneruje oslovení jménem v 5. pádu (příp. oslovení příjmením), společně s pohlavím a datem svátku.
Pro detekci podle slovenských pravidel (tedy oslovení 1. pádem a jiná data svátku) importujte databázi s hodnout "SK" v poli Země.

V případě, že chcete použít jiný merge tag, než je oslovení (např. titul před jménem), nahlédněte do Ecomailem nadefinovaných merge tagů, neboli základních polí:

Přehled přednastavených merge tagů:

*|NAME|*         křestní jméno
*|SURNAME|* příjmení
*|EMAIL|* e-mail

*|VOKATIV|* křestní jméno v 5. pádě
*|VOKATIV_S|* příjmení v 5. pádě

*|PRETITLE|* titul před jménem
*|SURTITLE|* titul za jménem

*|GENDER|* pohlaví

*|UNSUB|* odkaz pro odhlášení
*|WEBVERSION|* odkaz na online verzi newsletteru
*|PREFERENCES|* odkaz pro nastavení odběru

*|STREET|* ulice
*|CITY|* město
*|ZIP|* PSČ
*|COUNTRY|* země

*|COMPANY|* firma
*|PHONE|* telefon

*|BIRTHDAY|* narozeniny
*|NAMEDAY|* svátek

*|ECM_ADDTAG_HODNOTA|* přidá štítek (neboli tag) s "hodnota"

*|ECMID|* Ecomail ID

*|ECM_GROUP_grp_NAHRAĎTE-SVÝM-GROUPID['NÁZEV-KATEGORIE']|* merge tag pro podmínkování podle preferencí, přesné znění naleznete v nastavení dané preference


Pokud chcete využít přidání šítku přes "ECM_ADDTAG", o jeho použití se dozvíte více v tomto článku.

2. Merge tagy v automatizaci

Přehled přednastavených merge tagů, které lze využít pouze v automatizaci:

*|ECM_COUPON|*     speciální merge tag pro nahrané slevové kupóny
*|ECM_LAST_COUPON|* speciální merge tag pro odeslání posledního vygenerovaného kupónu pro konkrétní kontakt

*|ECM_LAST_BOUGHT[1]|* naposledy zakoupený produkt
*|ECM_LAST_VIEW[1]|* naposledy prohlížený produkt

*|CAMPAIGN_ID|* ID právě odesílané kampaně

O další pokročilé personalizaci pomocí merge tagů se dozvíte více v této sekci.

*|ECM_DATAFEED_108_email_sleva|*   merge tag pro dynamický obsah,
kde 108 je ID datového feedu, email je identifikátor a sleva klíč dynamického obsahu.


Více o datových feedech zde.

Pokud do šablony vkládáte html kód pomocí merge tagu, který se má propsat jako html kód a nikoliv jako text, je potřeba merge tag pro správné čtení obalit ještě do složených závorek {}, tj. např. {*|PRIKLAD|*}.

3. Vlastní merge tagy

V případě, že potřebujete do šablony vložit svůj vlastní merge tag, který není v Ecomailu předem nadefinovaný, musíte ho nastavit v rámci seznamu kontaktů v sekci vlastní pole nebo vytvoříte pole v rámci druhého kroku v importu kontaktů.


(sekce vlastní pole v seznamu kontaktů)

(2. krok importu kontaktů)

Pozor!
Všechny merge tagy doporučujeme (stejně jako systémové merge tagy) zapisovat velkým písmem a bez mezer - rozšířený merge tag zapíšete pomocí "_",
např. *|MAZLICEK_2|*

Merge tag typu integer (int) univerzální limit 2,147,483,647!

Pro vyšší čísla doporučujeme typ vlastního pole změnit na text (string).


Pokud chcete do šablony propsat odkaz (např. na tlačítko) přes vlastní pole (s typem URL):
a) nahrávejte do profilu kontaktu odkaz s protokolem (např. https://ecomail.cz/) a pak využijte standardní znění merge tagu v šabloně, např. *|VASMERGETAG|*
b) nahrávejte do profilu jenom odkaz bez protokolu (ecomail.cz/) a znění merge tagu pak v šabloně využijte v podobě např. https://***|VASMERGETAG|***
[kde VASMERGETAG nahraďte vlastní hodnotou ze sekce "vlastní pole"]

U merge tagu typu date nahrávejte zároveň datum ve formátu RRRR-MM-DD, abyste s datem mohli pracovat např. v automatizacích nebo segmentaci.

Vkládání merge tagů do šablony

Pokud jste vytvořili vlastní pole a ke kontaktům do příslušného vlastního pole naimportovali hodnoty, můžete merge tagy využít přímo v šabloně e-mailu.

Znění merge tagu vepište přímo do textu newsletteru, vždy v tomto zrcadlovém tvaru:

*|VLASTNIMERGETAG|*


Znění merge tagu (VLASTNIMERGETAG) doplňte podle názvu vlastního pole, jako například:

Případně můžete merge tag překopírovat do šablony i z detailu kontaktu:

4. Testování merge tagů

Protože merge tag se nahrazuje v každém e-mailu jedinečnou hodnotou u daného e-mailového kontaktu, v testovacím e-mailu se nemá pod merge tag propsat jaká hodnota - proto je nutné zvolit možnost náhodné hodnoty nebo hodnoty manuálně vypsat do nabízených polí.

Pokud si chcete zkusit merge tagy s propsanými hodnotami z příslušných kontaktů, odešlete si ostrou kampaň na testovací seznam kontaktů (který obsahuje Vaše adresy a adresy Vašich kolegů).
Pokud si chcete zkusit otestovat propisování hodnot pod merge tagy (z dat příslušných kontaktů), odešlete si ostrou kampaň na testovací seznam kontaktů (který obsahuje Vaše adresy a adresy Vašich kolegů).

Aplikace Vám zároveň napovídá, jaké merge tagy nemůžete použít a proč - stačí myší najet (hover) na štítek s označením merge tagu.

V tomto případě:
- *|VOKATIV|* a *|EMAIL|* jsou předdefinované merge tagy a nahradí se v ostré rozesílce oslovením křestním jménem (pokud u kontaktu existuje) a e-mailovou adresou
- *|ECM_COUPON|* hlásí chybu, protože merge tag na unikátní slevový kód lze použít pouze v automatizaci

- *|PREFERENCES|* hlásí chybu, protože v daném seznamu kontaktu nejsou preferenční skupiny vytvořené
- *|MESTO|* hlásí chybu, protože se nejedná o předdefinovaný merge tag ani o vytvořené vlastní pole, reálně tedy pole na nic neodkazuje

Náš TIP: Merge tagy můžete použít nejen v obsahu newsletteru, ale také přímo v předmětu e-mailu nebo v obsahu SMS zprávy v SMS kampani.

Našli jste odpověď?