Přeskočit na hlavní obsah
MERGE TAG neboli zástupné heslo

Co je to merge tag, jak ho použít a jaké jsou Ecomailem definované merge tagy, které můžete použít v kampani nebo automatizaci.

Monika Marešová avatar
Autor: Monika Marešová
Aktualizováno před více než týdnem

Pokud chcete v e-mailingu personalizovat a každému kontaktu propsat relevantní/vlastní obsah, pracujte s informacemi z jeho profilu pomocí merge tagů - ty do těla e-mailu propíší konkrétní proměnné. Pomocí merge tagů tak můžete kontakty oslovit jménem nebo jim propsat unikátní slevový kód.

V tomto návodu si popíšeme:

Dáváte přednost instruktážnímu videu?


1. Předdefinované merge tagy

Merge tagy jsou zástupná hesla, která jsou v ostré rozesílce nahrazena vlastními proměnnými, které se berou z profilu kontaktu. Vytvoříte tak pouze jeden newsletter (jednu šablonu) a místo např. konkrétního oslovení (které by bylo relevantní pouze pro 1 kontakt) vložíte mergetag, který oslovení propíše pro každý kontakt zvlášť.​


Po odeslání kampaně se text merge tagu automaticky nahradí hodnotou z profilu kontaktu

(v tomto případě bylo u profilu vygenerováno oslovení "Moniko", a to se propsalo namísto merge tagu *|VOKATIV|*).

Pro správné propsání hodnot je nutné mít u každého kontaktu relevantní hodnoty. Pokud hodnota u kontaktu neexistuje, merge tag se nemá čím nahradit a zůstane po něm prázdná mezera.
Abyste prázdnému obsahu zamezili, můžete využít podmíněné merge tagy, pomocí kterých definujete, jaký obsah se má zobrazit těm, kteří hodnotu mají a jaký alternativní obsah těm, u kterých hodnota chybí.

💡 TIP: Pokud jste ještě kontakty v aplikaci nenahráli, můžete je importovat podle tohoto návodu a již existující kontakty aktualizovat.
Zda máte u kontaktů potřebné informace zjistíte například v detailu kontaktu.

Pokud chcete pracovat s oslovením u českých kontaktů, stačí nahrát jejich křestní jméno (a případně příjmení) - aplikace automaticky během několika minut vygeneruje oslovení jménem v 5. pádu (příp. oslovení příjmením), společně s pohlavím a datem svátku.

Pro detekci dat podle pravidel jiných zemí (Slovensko, Maďarsko atd.) zadejte relevantní hodnotu do pole "země". O tom více v článku o svátkových automatizacích.

Ecomail nabízí několik merge tagů, které mají všichni uživatelé k dispozici.

Přehled předdefinovaných merge tagů:

*|NAME|*         křestní jméno
*|SURNAME|* příjmení
*|EMAIL|* e-mail
*|VOKATIV|* křestní jméno v 5. pádě
*|VOKATIV_S|* příjmení v 5. pádě

*|PRETITLE|* titul před jménem
*|SURTITLE|* titul za jménem
*|GENDER|* pohlaví
*|STREET|* ulice
*|CITY|* město
*|ZIP|* PSČ
*|COUNTRY|* země
*|COMPANY|* firma
*|PHONE|* telefon

*|BIRTHDAY|* narozeniny
*|NAMEDAY|* svátek

*|UNSUB|* odkaz pro odhlášení
*|WEBVERSION|* odkaz na online verzi newsletteru
*|PREFERENCES|* odkaz pro nastavení odběru preferencí

*|ECM_ADDTAG|* přidá štítek

Pokud chcete využít přidání štítku přes "ECM_ADDTAG", o jeho použití se dozvíte více v tomto článku.

2. Dynamické merge tagy použitelné v automatizaci

Pod dynamickými merge tagy si můžete představit ty merge tagy, které:


a) lze využít pouze v automatizaci
b) lze (podle daných pravidel) měnit/rozšířit

1. Práce se slevovými kupóny (*funkční pouze v automatizacích)

*|ECM_COUPON|*     propíše kód 1. dostupného slevového kupónu z výchozí složky
*|ECM_LAST_COUPON|* propíše poslední vygenerovaný kód kupónu pro konkrétní kontakt

Právě merge tag pro slevový kupón lze dále rozšířit podle toho, v jaké složce se kupóny nachází:

*|ECM_COUPON|*     kupón z výchozí složky
*|ECM_COUPON_1|* kupón z další nově vytvořené složky
*|ECM_COUPON_2|* kupón z další nově vytvořené složky
...


V aplikaci najdete v sekci slevové kupóny.

💡 TIP: Pomocí složek můžete kontaktům posílat různé typy slev - k svátku tak např. posílat slevu 20 %, zatímco v opuštěném košíku posílat dopravu zdarma.

2. Personalizace pomocí chování na webu (*funkční pouze v automatizacích)

*|ECM_LAST_BOUGHT[1]|* naposledy zakoupený produkt
*|ECM_LAST_VIEW[1]|* naposledy prohlížený produkt


Merge tagy na poslední zakoupený produkt lze rozšířit až na 5 produktů, poslední prohlížený produkt pak na 3 produkty. Zápis tak pokračuje v obdobném duchu:

*|ECM_LAST_BOUGHT[1]|* naposledy zakoupený produkt, 1. v pořadí
*|ECM_LAST_BOUGHT[2]|* naposledy zakoupený produkt, 2. v pořadí
...

*|ECM_LAST_VIEW[1]|* naposledy prohlížený produkt, 1. v pořadí
*|ECM_LAST_VIEW[2]|* naposledy prohlížený produkt, 2. v pořadí
...


💡 TIP: Přibližte svůj e-mailing ještě více vašim zákazníkům. O personalizaci na základě nakoupených produktů se dočtete více zde. Jak propsat poslední prohlížené produkty můžete zjistit v tomto článku.

3. Využití aktuálního data (*funkční pouze v automatizacích)

Merge tag *|DATE:d/m/y|* vypíše aktuální datum v době odeslání e-mailu.

Možné varianty zápisu:

*|DATE:d/m/y|*     vypíše aktuální datum ve tvaru 01/01/22
*|DATE:d.m.y|* vypíše aktuální datum ve tvaru 01.01.22
*|DATE:d.m.Y|* vypíše aktuální datum ve tvaru 01.01.2022
*|DATE:j.n.Y|* vypíše aktuální datum ve tvaru 1.1.2022

I tento merge tag lze upravovat:

*|DATE:d/m/y+1|*    přičte k aktuálnímu datu + 1 den
*|DATE:d/m/y+2|* přičte k aktuálnímu datu + 2 dny
...

*|DATE:d/m/y-1|* odečte od aktuálního data - 1 den
*|DATE:d/m/y-1|* odečte od aktuálního data - 2 dny
...


Přidávejte pouze hodnotu dní, tedy pokud potřebujete datum posunuté o rok,
vepište do merge tagu +365.

💡 TIP: Merge tag upraveného aktuálního data využijete např. tehdy, pokud má každý váš první zákazník automaticky věrnostní program na rok. Do welcome e-mailu tak každému z nich můžete propsat konkrétní a relevantní datum, kdy program končí (a jeho prodloužení např. podmínit dalším nákupem).

*|DATE:d/m/y+365|* 


​4. Datové feedy

*|ECM_DATAFEED_343_email_sleva|*

Merge tag pro dynamický obsah, kde 343 je ID datového feedu, email je identifikátor a sleva klíč dynamického obsahu.

ID datového feedu naleznete v účtu v sekci "Datové feedy", po najetí myší na tlačítko aktualizace.

Více o použití datových feedech zde.

💡 TIP: Pokud do šablony vkládáte html kód pomocí merge tagu, který se má propsat jako html kód a nikoliv jako text, je potřeba merge tag pro správné čtení obalit ještě do složených závorek {}, tj. např. {*|PRIKLAD|*}.

3. Vlastní merge tagy

Merge tagy jsou case-sensitive, tedy je nutné dodržovat velká a malá písmena.

Například merge tag s názvem mujMergeTag je v šabloně potřeba zapsat jako *|mujMergeTag|*!

a. tvorba vlastních merge tagů

V případě, že potřebujete do šablony vložit svůj vlastní merge tag, který není v Ecomailu předem definovaný, musíte ho nastavit v rámci seznamu kontaktů v sekci vlastní pole nebo vytvoříte pole v rámci druhého kroku v importu kontaktů.


Vlastní pole v seznamu kontaktů:

2. krok importu kontaktů

b. na co si dát pozor

 • Všechny merge tagy doporučujeme (stejně jako systémové merge tagy) zapisovat velkým písmem a bez mezer - tu lze nahradit podtržítkem "_",
  tj. např. *|MAZLICEK_2|*

 • Merge tag typu integer (int) má podle standardu univerzální limit 2,147,483,647.

 • Pro vyšší čísla doporučujeme typ vlastního pole změnit na text (string).

 • Pokud chcete do šablony propsat odkaz (např. na tlačítko) přes vlastní pole (s typem URL):
  a) nahrávejte do profilu kontaktu odkaz s protokolem (např. https://ecomail.cz/) a pak využijte standardní znění merge tagu v šabloně, např. *|VASMERGETAG|*
  b) nahrávejte do profilu jenom odkaz bez protokolu (ecomail.cz/) a znění merge tagu pak v šabloně využijte v podobě např. https://***|VASMERGETAG|***
  [kde VASMERGETAG nahraďte vlastní hodnotou ze sekce "vlastní pole"]

 • U merge tagu typu date nahrávejte zároveň datum ve formátu RRRR-MM-DD, abyste s datem mohli pracovat např. v automatizacích nebo segmentaci.

Vkládání merge tagů do šablony

Pokud jste vytvořili vlastní pole a ke kontaktům do příslušného vlastního pole naimportovali hodnoty, můžete merge tagy využít přímo v šabloně e-mailu.


Merge tag lze vložit přes tzv. "toolbar" přímo v editoru:

Nebo můžete zkopírovat ze sekce "vlastní pole" v seznamu.

4. Testování merge tagů

Protože merge tag se nahrazuje v každém e-mailu jedinečnou hodnotou z profilu daného e-mailového kontaktu, v testovacím e-mailu se data nemají odkud vzít - proto je nutné zvolit možnost náhodné hodnoty ze seznamu příjemců nebo hodnotu manuálně vypsat do nabízených polí. Náhled, jak bude vypadat váš e-mail se zvolenými merge tagy se můžete podívat také při práci v editoru šablon.

Pokud chcete zkusit merge tagy na několika kontaktech zároveň nebo si nejste jistí scénářem, odešlete ostrou kampaň na testovací seznam kontaktů (který obsahuje Vaše adresy a adresy Vašich kolegů).

Aplikace Vám zároveň v tvorbě kampaně napovídá, jaké merge tagy nemůžete použít a proč - stačí myší najet (hover) na štítek s označením merge tagu.

V tomto případě např:
- *|VOKATIV|* a *|EMAIL|* jsou předdefinované merge tagy a nahradí se v ostré rozesílce oslovením křestním jménem (pokud u kontaktu existuje) a e-mailovou adresou
- *|ECM_COUPON|* hlásí chybu, protože merge tag na unikátní slevový kód lze použít pouze v automatizaci

- *|PREFERENCES|* hlásí chybu, protože v daném seznamu kontaktu nejsou vytvořené preferenční skupiny
- *|MESTO|* hlásí chybu, protože se nejedná o předdefinovaný merge tag ani o vytvořené vlastní pole, reálně tedy pole na nic neodkazuje

💡 TIP: Merge tagy můžete použít nejen v obsahu newsletteru, ale také přímo v předmětu e-mailu nebo v obsahu SMS zprávy v SMS kampani. Pracovat s nimi můžete taktéž v rámci vlastních HTML šablon.

💭 Nenašli jste odpověď? Napište nám na chat, anebo na e-mail support@ecomail.cz. 😊

Dostali jste odpověď na svou otázku?