MERGE TAG neboli zástupné heslo

Co je to merge tag, jak ho použít a jaké jsou Ecomailem definované merge tagy, které můžete použít v kampani nebo automatizaci.

Monika Marešová avatar
Autor: Monika Marešová
Aktualizováno před více než týdnem

Pokud chcete v e-mailingu personalizovat a každému kontaktu propsat relevantní/vlastní obsah, pracujte s informacemi z jeho profilu pomocí merge tagů - ty do těla e-mailu propíší konkrétní proměnné. Pomocí merge tagů tak můžete kontakty oslovit jménem nebo jim propsat unikátní slevový kód.

V tomto návodu si popíšeme:

Dáváte přednost instruktážnímu videu?


1. Předdefinované merge tagy

Merge tagy jsou zástupná hesla, která jsou v ostré rozesílce nahrazena vlastními proměnnými, které se berou z profilu kontaktu. Vytvoříte tak pouze jeden newsletter (jednu šablonu) a místo např. konkrétního oslovení (které by bylo relevantní pouze pro 1 kontakt) vložíte mergetag, který oslovení propíše pro každý kontakt zvlášť.

Po odeslání kampaně se text merge tagu automaticky nahradí hodnotou z profilu kontaktu

(v tomto případě bylo u profilu vygenerováno oslovení "Moniko", a to se propsalo namísto merge tagu *|VOKATIV|*).

Pro správné propsání hodnot je nutné mít u každého kontaktu relevantní hodnoty. Pokud hodnota u kontaktu neexistuje, merge tag se nemá čím nahradit a zůstane po něm prázdná mezera.
Abyste prázdnému obsahu zamezili, můžete využít podmíněné merge tagy, pomocí kterých definujete, jaký obsah se má zobrazit těm, kteří hodnotu mají a jaký alternativní obsah těm, u kterých hodnota chybí.

💡 TIP: Pokud jste ještě kontakty v aplikaci nenahráli, můžete je importovat podle tohoto návodu a již existující kontakty aktualizovat.
Zda máte u kontaktů potřebné informace zjistíte například v detailu kontaktu.

Pokud chcete pracovat s oslovením u českých kontaktů, stačí nahrát jejich křestní jméno (a případně příjmení) - aplikace automaticky během několika minut vygeneruje oslovení jménem v 5. pádu (příp. oslovení příjmením), společně s pohlavím a datem svátku.

Pro detekci dat podle pravidel jiných zemí (Slovensko, Maďarsko atd.) zadejte relevantní hodnotu do pole "země". O tom více v článku o svátkových automatizacích.

Ecomail nabízí několik merge tagů, které mají všichni uživatelé k dispozici.

Přehled předdefinovaných merge tagů:

*|NAME|*         křestní jméno
*|SURNAME|* příjmení
*|EMAIL|* e-mail
*|VOKATIV|* křestní jméno v 5. pádě
*|VOKATIV_S|* příjmení v 5. pádě

*|PRETITLE|* titul před jménem
*|SURTITLE|* titul za jménem
*|GENDER|* pohlaví
*|STREET|* ulice
*|CITY|* město
*|ZIP|* PSČ
*|COUNTRY|* země
*|COMPANY|* firma
*|PHONE|* telefon

*|BIRTHDAY|* narozeniny
*|NAMEDAY|* svátek

*|UNSUB|* odkaz pro odhlášení
*|WEBVERSION|* odkaz na online verzi newsletteru
*|PREFERENCES|* odkaz pro nastavení odběru preferencí

*|ECM_ADDTAG|* přidá štítek

Pokud chcete využít přidání štítku přes "ECM_ADDTAG", o jeho použití se dozvíte více v tomto článku.

2. Dynamické merge tagy použitelné v automatizaci

Pod dynamickými merge tagy si můžete představit ty merge tagy, které:


a) lze využít pouze v automatizaci
b) lze (podle daných pravidel) měnit/rozšířit

1. Práce se slevovými kupóny (*funkční pouze v automatizacích)

*|ECM_COUPON|*     propíše kód 1. dostupného slevového kupónu z výchozí složky
*|ECM_LAST_COUPON|* propíše poslední vygenerovaný kód kupónu pro konkrétní kontakt

Právě merge tag pro slevový kupón lze dále rozšířit podle toho, v jaké složce se kupóny nachází:

*|ECM_COUPON|*     kupón z výchozí složky
*|ECM_COUPON_1|* kupón z další nově vytvořené složky
*|ECM_COUPON_2|* kupón z další nově vytvořené složky
...


V aplikaci najdete v sekci slevové kupóny.

💡 TIP: Pomocí složek můžete kontaktům posílat různé typy slev - k svátku tak např. posílat slevu 20 %, zatímco v opuštěném košíku posílat dopravu zdarma.

2. Personalizace pomocí chování na webu (*funkční pouze v automatizacích)

*|ECM_LAST_BOUGHT[1]|* naposledy zakoupený produkt
*|ECM_LAST_VIEW[1]|* naposledy prohlížený produkt


Merge tagy na poslední zakoupený produkt lze rozšířit až na 5 produktů, poslední prohlížený produkt pak na 3 produkty. Zápis tak pokračuje v obdobném duchu:

*|ECM_LAST_BOUGHT[1]|* naposledy zakoupený produkt, 1. v pořadí
*|ECM_LAST_BOUGHT[2]|* naposledy zakoupený produkt, 2. v pořadí
...

*|ECM_LAST_VIEW[1]|* naposledy prohlížený produkt, 1. v pořadí
*|ECM_LAST_VIEW[2]|* naposledy prohlížený produkt, 2. v pořadí
...


💡 TIP: Přibližte svůj e-mailing ještě více vašim zákazníkům. O personalizaci na základě nakoupených produktů se dočtete více zde. Jak propsat poslední prohlížené produkty můžete zjistit v tomto článku.

3. Využití aktuálního data (*funkční pouze v automatizacích)

Merge tag *|DATE:d/m/y|* vypíše aktuální datum v době odeslání e-mailu.

Možné varianty zápisu:

*|DATE:d/m/y|*     vypíše aktuální datum ve tvaru 01/01/22
*|DATE:d.m.y|* vypíše aktuální datum ve tvaru 01.01.22
*|DATE:d.m.Y|* vypíše aktuální datum ve tvaru 01.01.2022
*|DATE:j.n.Y|* vypíše aktuální datum ve tvaru 1.1.2022

I tento merge tag lze upravovat:

*|DATE:d/m/y+1|*    přičte k aktuálnímu datu + 1 den
*|DATE:d/m/y+2|* přičte k aktuálnímu datu + 2 dny
...

*|DATE:d/m/y-1|* odečte od aktuálního data - 1 den
*|DATE:d/m/y-1|* odečte od aktuálního data - 2 dny
...


Přidávejte pouze hodnotu dní, tedy pokud potřebujete datum posunuté o rok,
vepište do merge tagu +365.

💡 TIP: Merge tag upraveného aktuálního data využijete např. tehdy, pokud má každý váš první zákazník automaticky věrnostní program na rok. Do welcome e-mailu tak každému z nich můžete propsat konkrétní a relevantní datum, kdy program končí (a jeho prodloužení např. podmínit dalším nákupem).

*|DATE:d/m/y+365|* 


​4. Datové feedy

*|ECM_DATAFEED_343_email_sleva|*

Merge tag pro dynamický obsah, kde 343 je ID datového feedu, email je identifikátor a sleva klíč dynamického obsahu.

ID datového feedu naleznete v účtu v sekci "Datové feedy", po najetí myší na tlačítko aktualizace.

Více o použití datových feedech zde.

💡 TIP: Pokud do šablony vkládáte html kód pomocí merge tagu, který se má propsat jako html kód a nikoliv jako text, je potřeba merge tag pro správné čtení obalit ještě do složených závorek {}, tj. např. {*|PRIKLAD|*}.

3. Vlastní merge tagy

a. tvorba vlastních merge tagů

V případě, že potřebujete do šablony vložit svůj vlastní merge tag, který není v Ecomailu předem definovaný, musíte ho nastavit v rámci seznamu kontaktů v sekci vlastní pole nebo vytvoříte pole v rámci druhého kroku v importu kontaktů.


Vlastní pole v seznamu kontaktů:

2. krok importu kontaktů

b. na co si dát pozor

 • Všechny merge tagy doporučujeme (stejně jako systémové merge tagy) zapisovat velkým písmem a bez mezer - tu lze nahradit podtržítkem "_",
  tj. např. *|MAZLICEK_2|*

 • Merge tag typu integer (int) má podle standardu univerzální limit 2,147,483,647.

 • Pro vyšší čísla doporučujeme typ vlastního pole změnit na text (string).

 • Pokud chcete do šablony propsat odkaz (např. na tlačítko) přes vlastní pole (s typem URL):
  a) nahrávejte do profilu kontaktu odkaz s protokolem (např. https://ecomail.cz/) a pak využijte standardní znění merge tagu v šabloně, např. *|VASMERGETAG|*
  b) nahrávejte do profilu jenom odkaz bez protokolu (ecomail.cz/) a znění merge tagu pak v šabloně využijte v podobě např. https://***|VASMERGETAG|***
  [kde VASMERGETAG nahraďte vlastní hodnotou ze sekce "vlastní pole"]

 • U merge tagu typu date nahrávejte zároveň datum ve formátu RRRR-MM-DD, abyste s datem mohli pracovat např. v automatizacích nebo segmentaci.

Vkládání merge tagů do šablony

Pokud jste vytvořili vlastní pole a ke kontaktům do příslušného vlastního pole naimportovali hodnoty, můžete merge tagy využít přímo v šabloně e-mailu.


Merge tag lze vložit přes tzv. "toolbar" přímo v editoru:

Nebo můžete zkopírovat ze sekce "vlastní pole" v seznamu.

4. Testování merge tagů

Protože merge tag se nahrazuje v každém e-mailu jedinečnou hodnotou z profilu daného e-mailového kontaktu, v testovacím e-mailu se data nemají odkud vzít - proto je nutné zvolit možnost náhodné hodnoty ze seznamu příjemců nebo hodnotu manuálně vypsat do nabízených polí.

Pokud chcete zkusit merge tagy na několika kontaktech zároveň nebo si nejste jistí scénářem, odešlete ostrou kampaň na testovací seznam kontaktů (který obsahuje Vaše adresy a adresy Vašich kolegů).

Aplikace Vám zároveň v tvorbě kampaně napovídá, jaké merge tagy nemůžete použít a proč - stačí myší najet (hover) na štítek s označením merge tagu.

V tomto případě např:
- *|VOKATIV|* a *|EMAIL|* jsou předdefinované merge tagy a nahradí se v ostré rozesílce oslovením křestním jménem (pokud u kontaktu existuje) a e-mailovou adresou
- *|ECM_COUPON|* hlásí chybu, protože merge tag na unikátní slevový kód lze použít pouze v automatizaci

- *|PREFERENCES|* hlásí chybu, protože v daném seznamu kontaktu nejsou vytvořené preferenční skupiny
- *|MESTO|* hlásí chybu, protože se nejedná o předdefinovaný merge tag ani o vytvořené vlastní pole, reálně tedy pole na nic neodkazuje

💡 TIP: Merge tagy můžete použít nejen v obsahu newsletteru, ale také přímo v předmětu e-mailu nebo v obsahu SMS zprávy v SMS kampani. Pracovat s nimi můžete taktéž v rámci vlastních HTML šablon.

💭 Nenašli jste odpověď? Napište nám na chat, anebo na e-mail support@ecomail.cz. 😊

Dostali jste odpověď na svou otázku?