Základní personalizace pomocí merge tagů

Oslovení v newsletteru, oslovení v předmětu, vložení vlastních polí do newsletteru. Typy personalizace pomocí merge tagů.

Kateřina Sokolová avatar
Autor: Kateřina Sokolová
Aktualizováno před více než týdnem

Personalizovaná sdělení jsou zdánlivě velmi osobní sdělení i přes to, že jsou hromadně rozeslaná. Personalizujeme například tím, že své adresáty oslovíme jménem, nabídneme jim konkrétní produkty, na které dříve klikli apod. Více o tom, co je to personalizace, se můžete dozvědět v tomto článku.

Dáváte přednost instruktážnímu videu?

Merge tagy jsou jakási hesla, která vkládáme do newsletteru. Na základě toho, jaké informace u kontaktu máme, taková data se poté danému kontaktu v newsletteru zobrazují.

Jaký budete mít obsah merge tagů je zcela na vás. Můžete použít merge tagy již nadefinované Ecomailem. Nebo si vytvořit nová pomocí vlastních polí.

Nejste si jisti, jaký je rozdíl mezi nadefinovanými poli, vlastními poli, skupinami, segmenty apod.? Podívejte se na jejich vysvětlení.


Podívejte se nyní na několik příkladů základní personalizace pomocí merge tagů

I. Oslovení

Nejjednodušší a nejzákladnější personalizace je oslovení jménem, příjmením, či přezdívkou. Pro jméno a příjmení využijete Ecomailem nadefinované merge tagy. Pro přezdívku si musíte vytvořit vlastní pole.

Oslovení umí Ecomail nadefinovat sám. Stačí mít pouze jméno a příjmení v základním tvaru. Ecomail křestní jméno i příjmení vyskloňuje, vyplní datum svátku i pohlaví. Pokud máte adresáty ze Slovenska, je třeba mít v poli "země" vyplněno SK. Data se poté natáhnou nikoli z českého, ale slovenského kalendáře.

Př.: Oslovení křestním jménem, pokud je u kontaktu vyplněné

*|IF:VOKATIV|* Ahoj *|VOKATIV|*,
*|ELSE:|* Ahoj,
*|END:IF|* získej slevu na vánoční dárek.

Tato podmínka říká: Pokud je u kontaktu uvedeno jméno, vlož do newsletteru jméno, pokud u kontaktu uvedené jméno není, zobraz pouze "Ahoj," a další text.

Ahoj Kristino, získej slevu na vánoční dárek.

X

Ahoj, získej slevu na vánoční dárek.


Př.: Oslovení přezdívkou, případně křestním jménem

*|IF:PREZDIVKA|* Ahoj *|PREZDIVKA|*,
*|ELSEIF:VOKATIV|* Ahoj *|VOKATIV|*,
*|ELSE:|* Ahoj,
*|END:IF|* chceš získat slevu na vánoční dárek?

Tato podmínka říká: Pokud je u kontaktu uvedena přezdívka, zobraz přezdívku, pokud je u kontaktu uvedeno oslovení, vlož oslovení a pokud není ani jméno a ani přezdívka, zobraz pouze "Ahoj," a další text. Zde už pracujeme i s vlastním polem "PREZDIVKA", ta musí být v 5. pádě.

Ahoj Tinko, chceš získat slevu na vánoční dárek?

X

Ahoj Kristino, chceš získat slevu na vánoční dárek?

X

Ahoj, chceš získat slevu na vánoční dárek?


Př.: Oslovení příjmením dle pohlaví

*|IF:GENDER=male|*
Vážený pane *|PRETITLE|* *|VOKATIV|* *|VOKATIV_S|* *|SURTITLE|*
*|ELSEIF:GENDER=female|*
Vážená paní *|PRETITLE|* *|VOKATIV|* *|VOKATIV_S|* *|SURTITLE|*
*|ELSE:|*
Dobrý den
*|END:IF|*

Tato podmínka říká: Pokud je u kontaktu uvedené pohlaví muž, zobraz Vážený pane. Pokud je u kontaktu uvedené pohlaví žena, zobraz Vážená paní a pokud u kontaktu není pohlaví uvedeno, zobraz pouze Dobrý den.

Před a za příjmením můžete vidět tituly. V případě, že daný kontakt u svého jména titul nemá, pole zůstane prázdné.

Vážený pane Jaromíre Novotný Dis.

X

Vážená paní Mgr. Karlo Urbanová

X

Dobrý den

TIP: Vložte oslovení do předmětu e-mailu a personalizujte ještě před otevřením samotného newsletteru.

II. Vložení e-mailu do patičky

Na konec newsletteru je dobré vložit i informaci, jak se daný kontakt do databáze dostal.

Př. Použití merge tagu pro propsání e-mailu

Tento newsletter jste
*|IF:GENDER=male|* obdržel na svůj e-mail *|EMAIL|* protože jste naším oblíbeným zákazníkem.
*|ELSEIF:GENDER=female|* obdržela na svůj e-mail *|EMAIL|*, protože jste naší oblíbenou zákaznicí.
*|ELSE:|* obdrželi na svůj e-mail *|EMAIL|* protože jste naším oblíbeným zákazníkem.
*|END:IF|*

Tento newsletter jste obdržel na svůj e-mail jan@ecomail.cz, protože jste naším oblíbeným zákazníkem.

X

Tento newsletter jste obdržela na svůj e-mail kristina@ecomail.cz, protože jste naší oblíbenou zákaznicí.

X

Tento newsletter jste obdrželi na svůj e-mail filounek@ecomail.cz, protože jste naším oblíbeným zákazníkem.

III. Vložení preferenčních skupin do patičky

Preferenční skupiny jsou skupiny, do kterých se vědomě přihlašují vaši adresáti. Více o skupinách zde. Skupiny nemusejí jen říkat, jaká sdělení budou adresáti dostávat, ale i například, jak často je budou dostávat.

Př. Vložení preferenční skupiny před odkaz na odhlášení

Upravte si frekvenci vašich newsletterů ZDE, nebo se můžete rovnou odhlásit.

Pod "ZDE" vložíte merge tag *|PREFERENCES|*
Pod "odhlásit" vložíte merge tag *|UNSUB|*

IV. Shrnutí informací, které ke svým kontaktům máte

Chcete, aby si vaši adresáti mohli překontrolovat, jaké informace vám zadali při vyplnění formuláře ke sběru kontaktů? Shrňte jim tuto informaci ve welcome kampani.

*|IF:VOKATIV|*
Dobrý den, *|VOKATIV|*,
*|ELSE:|*
Dobrý den,
*|END:IF|*
děkujeme za Váš zájem o odběr našich newsletterů. Ve formuláři jste uvedli následující údaje:
Jméno: *|VOKATIV|*
Příjmení: *|VOKATIV_S|*
Město: *|CITY|*
Telefon: *|PHONE|*
Firma: *|COMPANY|*

Tyto informace nemusíte svým klientům posílat přímo ve welcome kampani. Pokud vás však váš adresát vyzve, jste povinni mu dle Úřadu o ochraně osobních údajů sdělit, jaké veškeré osobní údaje o něm shromažďujete. Více o GDPR zde.

Dostali jste odpověď na svou otázku?