Všechny sbírky
Platba a správa účtu
Ověření domény
Trackovací doména s protokolem HTTPS
Trackovací doména s protokolem HTTPS

Co dělat v případě chybové hlášky "Vaše připojení není soukromé". Jak nastavit Content Delivery Network. Výchozí trackovací doména.

Daniela Esterová avatar
Autor: Daniela Esterová
Aktualizováno před více než týdnem

Ověřenou trackovací doménu našim klientům doporučujeme pro zvýšení doručitelnosti a důvěryhodnosti Vašeho mailingu. Trackovací doména slouží ke sběru informací o prokliku odkazů z newsletteru.

Možná jste se ale setkali se situací, kdy odkaz v newsletteru po opakovaném prokliku vede k následující chybové hlášce:

V tomto článku se dozvíte, jak daná chyba vzniká, a jak ji můžete řešit.

Proč k chybě s protokolem HTTPS dochází?

Prohlížeče užívají ke komunikaci s WWW servery internetové protokoly. Dříve se běžně užíval protokol HTTP, dnes se již kvůli bezpečnosti a šifrování přenosu dat (hesla) užívá HTTPS. Některé webové stránky, aby zabezpečily své přístupy, používají tzv. HSTS. To blokuje přístup bez užitého certifikátu HTTPS. Pokud si v Ecomailu ověříte trackovací doménu, ověřujete ji s protokolem HTTP, neboť bez dodatečného nastavení nelze certifikát HTTPS k trackovací doméně přidat.

Nejedná se však o chybu -> Ecomail totiž není správcem domény. Při absenci certifikátů dochází k tomu, že se snažíte z e-mailu prokliknout skrze trackovací odkaz, otevře se odkaz na Váš web, ovšem s nesprávným certifikátem, jelikož server je nastaven na přesměrování všech požadavků na https protokol. Webový prohlížeč tuto skutečnost vyhodnotí jako potencionálně nebezpečné připojení a přístup zablokuje.

Pokud chcete této chybové hlášce předejít, je tak nutné nastavit přes tzv. Content Delivery Network (CDN).

Upozornění: Tento krok může udělat pouze majitel domény (potažmo správce domény), nikoliv Ecomail jakožto třetí strana.

Jak mohu předejít zobrazení chybové hlášky?

1) Nastavení Content Delivery Network

Následující řešení doporučujeme konzultovat, či provádět přímo za asistence technika.

  • Dále je třeba předložit platný certifikát, kterému bude prohlížeč příjemce e-mailu důvěřovat. Ke správě certifikátů a klíčů pro jakékoli vlastní domény pro sledování zapojení použijte službu CDN, jako jsou například Cloudflare, Fastly nebo AWS Cloudfront
    (Tyto služby umožní průchod požadavku přes HTTPS protokol (Váš server) a následně na HTTP protokol služby Sparkpost)

  • Postupy ověření naleznete pod následujícími odkazy (návody jsou v anglickém jazyce):

CloudFlare

* Certifikáty jsou pro CloudFlare vydávány automaticky

AWS CloudFront

Fastly

Google Cloud Platform

Microsoft Azure

Jelikož se jedná o ověření skrze platformy třetích stran, v případě nejasností se prosím obracejte na technickou podporu daných služeb, kde Vám poskytnou správné informace pro ověření certifikátu.

Dále:

  • Doporučujeme nastavit TTL na 10 sekund. Zamezíte tak velkému množství požadavků na Sparkpost endpoint například v situaci, kdy poštovní server skenuje odkazy v emailu. 10 sekund je na druhou stranu dostatečná doba na průchod prokliků reálným uživatelem.

  • Kontaktujte podporu Ecomailu s požadavkem na přepnutí domény na secured tracking domain → toto nastavení provádíme pouze z naší strany. Do žádosti uveďte, o jakou trackovací doménu se jedná.

Testování správně nastavené trackovací domény

Otestovat, že je doména správně směrována, můžete pomocí příkazu curl -v (verbose):

curl -v https://track.mydomain.com/f/ → zadejte vlastní doménu

Výstup zobrazí informaci o platnosti certifikátu.

Příklad:

Pokud je přesměrování správně nakonfigurováno, zobrazí se odpověď z koncového bodu služby Sparkpost. Níže uvedená hodnota hlavičky 'server' značí, že Vaše CDN správně směřuje na koncový body služby Sparkpost:


2) Odstranit vlastní trackovací doménu a využít výchozí nastavení


Pokud z nějakého důvodu potřebujete realizovat rozesílku ihned a nemáte v blízké době možnost situaci konzultovat s Vašimi techniky, či správci domény, příp. nechcete nastavení CDN vůbec řešit, můžete vlastní trackovací doménu (dočasně) odebrat.

Učiníte tak vymazáním trackovací domény z aplikace (samozřejmě i z hostingu) a jejím odpárování od odesílací domény, viz PrntSc:

Pokud dojde k odebrání vlastní trackovací domény, v dalších rozesílkách bude využita výchozí trackovací doména serveru SparkPost, která nevyužívá Vaší doménu a tedy ani nepotřebuje protokol.

Po odebrání vlastní trackovací domény budou odkazy vypadat následovně:

Odkaz v tomto tvaru znamená, že nemáte vlastní trackovací doménu, ale užívá se doména výchozí v rámci aplikace Ecomail.

Dostali jste odpověď na svou otázku?