K čemu slouží ověření domény a jaký je rozdíl mezi odesílací doménou druhého řádu a subdoménou, se dozvíte zde.

Pro ověření domény v hostingu "Wedos" se:

 1. přihlaste ke svému účtu na adrese client.wedos.com a přejděte do sekce DNS

 2. klikněte na doménu, kterou chcete ověřit

 3. v levém menu klikněte na "DNS záznamy" a zvolte "Nový záznam", viz PrntSc:


 4. následně se zobrazí okno, ve kterém vytvoříte záznam pro vybranou odesílací doménu

  zvolit můžete:
  a) subdoménu/doménu třetího řádu (např. mail.vasedomena.cz) pomocí CNAME a DKIM záznamu NEBO doménu druhého řádu (např. vasedomena.cz) pomocí textového (TXT) záznamu DKIM
  jako druhou doménu ověříte
  b) trackovací doménu (jejím účelem je sběru prokliků z Vašeho mailingu / po jejím ověření se jí nahradí naše výchozí trackovací doména a Váš mailing tak působí na přijímací servery ještě důvěryhodněji) pomocí CNAME záznamu

K seznamu vašich domén v DNS se dostanete po přihlášení na client.wedos.com
v záložce DNS. Otevřete detail konkrétní domény a následně v menu klikněte na odkaz záznamy.

1a) V případě domény třetího řádu:

 • Přidejte CNAME záznam:
  název: novinky
  (novinky můžete zaměnit za mailing/mail/news apod. podle přání)
  data: sparkpostmail.com
  uložte a vyčkejte na propsání záznamu

K subdoméně přidejte ještě nový textový (TXT) záznam, konkrétně záznam DKIM, který k subdoméně přidává digitální podpis a vede k větší legitimitě emailu. Tento záznam vytvoříte následovně:

doména: ecomail._domainkey.novinky (dle názvu, který zvolíte pro subdoménu)
text: v=DKIM1; k=rsa; h=sha256; p=MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQC0diuxLOeJJuRRu6v4Xnau70JIEEFGnkiiu6PK3i+1pGKyoLOyJFzk+Ah8zRoujJSzv95nxtDYERVpGxfgu+JXkV3ZDJucMkd/SxKIQ8pJ0Uk1MKKkUFnYgvOxW5Umq8VNpstZZfjhCRcYgb1Iw+oFabBbfShIM98yuaN7Q7KKcQIDAQAB

--- nebo ---

1b) V případě domény druhého řádu:

 • Vytvořte textový (TXT) záznam DKIM:
  název: ecomail._domainkey
  typ: TXT
  TTL: 3600
  data: v=DKIM1; k=rsa; h=sha256; p=MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQC0diuxLOeJJuRRu6v4Xnau70JIEEFGnkiiu6PK3i+1pGKyoLOyJFzk+Ah8zRoujJSzv95nxtDYERVpGxfgu+JXkV3ZDJucMkd/SxKIQ8pJ0Uk1MKKkUFnYgvOxW5Umq8VNpstZZfjhCRcYgb1Iw+oFabBbfShIM98yuaN7Q7KKcQIDAQAB 

--- a zároveň ---

2) Pro trackovací doménu:

 • Přidejte CNAME záznam:
  název: track
  data: spgo.io
  uložte a vyčkejte na propsání záznamu

Po propsání záznamů vstupte v Ecomailu do sekce "domény" a vložte zde ověřené domény v takovém znění, ve kterém jste domény ověřili v hostingu. Uložení záznamu z hostingu může v některých případech trvat až 48 hodin.


V Ecomailu ověření domény prověříte proklikem na tlačítko "Zkontrolovat nastavení DNS" - ověřené domény svítí zeleně.

Propojení odesílací domény s trackovací doménou

Pro každou odesílací doménu je nezbytné ověřit vlastní odesílací doménu. Domény propojíte tak, že u vybrané odesílací domény kliknete vpravo na šipku, viz PrntSc a zvolíte možnost “Nastavit trackovací doménu”. Ze seznamu domén vyberete doménu k propojení.

Jakmile domény spárujete, můžete se pustit do tvorby a odeslání kampaně.

Pokud se nepodařilo záznamy upravit/domény ověřit, můžete kontaktovat podporu.

Našli jste odpověď?