Ověření domény

Pro co nejlepší doručitelnost je nezbytné ověřit svou odesílací doménu. Co je to doména a jak ji ověřit? Nebo z jaké domény odesílat?

Kateřina Sokolová avatar
Autor: Kateřina Sokolová
Aktualizováno před více než týdnem

V tomto článku vás provedeme ověřením odesílací a trackovací domény. Podíváme se na nastavení krok za krokem. Díky ověřené odesílací doméně získají vaše sdělení potřebnou důvěryhodnost, je tak nutné provést ověření ještě před odesláním kampaně.

Ověření domény je snadné a provedete jej na pár kliknutí. Jakmile vše nastavíte, nemusíte se o nastavení domén dále starat.

V tomto článku se dozvíte:

Dáváte přednost instruktážnímu videu?

Nejčastější dotazy

a. Proč ověřit odesílací doménu

Protože při využívání naší aplikace dbáme na to, aby klienti dosahovali, co nejlepších výsledků, je důležité před první rozesílkou ověřit odesílací doménu. Doména je jedním z nejvýznamnějších prvků, který má vliv na výsledky kampaně. Ověřená doména zajistí důvěryhodnost vašeho sdělení a doručení do schránek příjemců. Ověřit odesílací doménu je nezbytné provést ještě před prvním odesláním kampaně a zabere jen pár minut.

Odeslání kampaně bez ověřené odesílací domény má vliv na to, zda a do jaké složky ve schránce bude kampaň doručena.

b. Mohu pro odesílání hromadné rozesílky využít freemailovou adresu?

Z důvodu zajištění co nejlepší doručitelnosti je třeba použít vlastní ověřenou odesílací doménu.

Freemailovou adresu (@seznam.cz, @gmail.com, @volny.cz apod.) proto není možné pro hromadné rozesílání newsletterů využívat. Poskytovatelé e-mailových schránek čím dál více zpřísňují své parametry a newslettery odesílané z freemailových adres blokují nebo zařazují do spam složek.

Pro bezchybné doručování hromadných e-mailů si ověřte vlastní odesílací doménu.

c. Co když nemám svoji doménu?

Pokud doposud používáte ke své korespondenci pouze freemailové adresy (@seznam.cz, @gmail.com apod.) je třeba si pro hromadné rozesílání newsletterů založit vlastní doménu. Doménu si založte u některého z hostingů, jako jsou například active24.cz, wedos.cz nebo websupport.cz a jiné.

d. Kde doménu ověřím?

Vaše doména (domena.cz) je zaregistrována v některém z hostingů. Doménu ověříte tam, kde má doména uložené své jmenné servery. Informaci naleznete na webu who.is nebo na nic.cz

e. Co je doména druhého řádu a subdoména?

Pro rozesílku můžete využít dva typy domén –⁠ doménu druhého řádu “@ecomail.cz” nebo bounce doménu (subdoménu) např. “@novinky.ecomail.cz”.

Bounce doménu doporučujeme pro rozesílku marketingových e-mailů, protože zaručuje lepší doručitelnost. Není nutné registrovat novou doménu nebo další e-mailovou schránku, stačí vytvoříte pouze nový záznam na již existující doméně.

Je na vás, kterou z domén zvolíte, relevantní jsou oba druhy domény, pokud jsou správně ověřené. Standardně klientům pro rozesílku doporučujeme využívat doménu 3. řádu, tedy bounce doménu.

f. Musím ověřit také SPF záznam?

Dle nového nastavení našeho odesílacího serveru je jeho doplnění a ověření provedeno automaticky z naší strany. Textový (TXT) záznam SPF proto není třeba v hostingu ověřovat

g. Musím mít pro svou doménu DMARC záznam?

Od 01. 02. 2024 někteří poskytovatelé e-mailových služeb vyžadují DMARC záznam, proto je nutné DMARC záznam nastavit.


V případě, že máte již svou doménu ověřenou a potřebujete do svého hostingu nově přidat pouze DMARC záznam. Klikněte na tlačítko "Přidat" a dále postupujte dle kroku 6. v návodu na ověření odesílací domény níže podle toho zda pro rozesílku využíváte subdoménu, či doménu druhého řádu.

Jak na ověření odesílací domény

1. Vstupte do správy domén v účtu kliknutím na váš e-mail v pravém horním rohu, skrze sekci Domény.

2. Zde klikněte na možnost Nová odesílací doména.

3. Do zobrazeného pole vložte URL adresu domény (například domena.cz), ze které plánujete realizovat vaši rozesílku. Následně klikněte na Pokračovat.

Aplikace sama vyhledá, kde má Vaše doména tzv. jmenné servery (DNS). V daném hostingu nastavíte záznam/y pro ověření odesílací domény.

Jestliže využíváte některý z populárních hostingů, například Active24 nebo Forpsi, odkážeme vás na konkrétní nápovědu.

Pokud se nám jmenné servery vaší domény dohledat nepodaří, naleznete je na stránkách nic.cz.

4. V následujícím kroku zvolte, jakou doménu k rozesílce využijete. Na výběr máte z následujících možností:

  • Doména 2. řádu je základní doménou. Rozesílku v tomto případě realizujete z adresy na základní doméně, tedy například info@mojedomena.cz

  • Doména 3. řádu je subdoménou. Na rozdíl od domény druhého řádu mívá lepší doručitelnost a reputaci. Rozesílku realizujete tedy například z adresy info@novinky.mojedomena.cz

5. Po kliknutí na vybraný typ domény se zobrazí přesné znění záznamů, které vložte do hostingu domény pro její ověření.

6. Záznamy zkopírujte a přejděte do hostingu.

Postupujte podle návodu v nápovědě pro daný hosting a uložte záznamy uvedené ve výše uvedeném kroku. Záznamy pro ověření jsou následující:

DNS záznamy pro doménu 3. řádu

1. záznam - CNAME

Typ

CNAME

Název

novinky

(název subdomény je na Vás –⁠ využijte např. hesla "novinky", "mailing" apod., tedy např. novinky.vasedomena.cz)

Hodnota

sparkpostmail.com

2. záznam - DKIM

Typ

TXT

Název

ecomail._domainkey.novinky (viz název CNAME záznamu)

Hodnota

v=DKIM1; k=rsa; h=sha256; p=MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQC0diuxLOeJJuRRu6v4Xnau70JIEEFGnkiiu6PK3i+1pGKyoLOyJFzk+Ah8zRoujJSzv95nxtDYERVpGxfgu+JXkV3ZDJucMkd/SxKIQ8pJ0Uk1MKKkUFnYgvOxW5Umq8VNpstZZfjhCRcYgb1Iw+oFabBbfShIM98yuaN7Q7KKcQIDAQAB

3. záznam - DMARC

a. Správa reportů pomocí Ecomailu

Nejprve vyberte, zda využijete připravenou hodnotu DMARC záznamu, která zajistí monitorovací režim DMARC na přijímacích poštovních serverech a reporty budou tyto servery odesílat k nám do Ecomailu. My tyto reporty zpracujeme a budete vám je vizualizovat ve vašem účtu. Toto nastavení bude vyhovovat drtivé většině našich zákazníků, proto jej doporučujeme.

Typ

DMARC

Název

_dmarc.novinky (viz název CNAME záznamu)

Hodnota

v=DMARC1; p=none; rua=mailto:dmarc_id@dmarc-reports.ecomailapp.com; fo=1; ri=86400;

⚠️ Tuto hodnotu kopírujte do vašeho hostingu přímo z aplikace, neboť je generována unikátně pro každý zákaznický účet v Ecomailu.

b. DMARC záznam si zvolím dle vlastních potřeb

Nastavíte si v hostingu vlastní DMARC záznam dle požadavků na zabezpečení a reporting rozesílky jménem vaší domény sami, nebo se můžete řídit pokyny vašich IT specialistů.

DNS záznamy pro doménu 2. řádu

1.záznam - DKIM

Typ

TXT

Název

ecomail._domainkey

Hodnota

v=DKIM1; k=rsa; h=sha256; p=MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQC0diuxLOeJJuRRu6v4Xnau70JIEEFGnkiiu6PK3i+1pGKyoLOyJFzk+Ah8zRoujJSzv95nxtDYERVpGxfgu+JXkV3ZDJucMkd/SxKIQ8pJ0Uk1MKKkUFnYgvOxW5Umq8VNpstZZfjhCRcYgb1Iw+oFabBbfShIM98yuaN7Q7KKcQIDAQAB

2. záznam - DMARC

a. Správa reportů pomocí Ecomailu

Nejprve vyberte, zda využijete připravenou hodnotu DMARC záznamu, která zajistí monitorovací režim DMARC na přijímacích poštovních serverech a reporty budou tyto servery odesílat k nám do Ecomailu. My tyto reporty zpracujeme a budete vám je vizualizovat ve vašem účtu.

Typ

DMARC

Název

_dmarc

Hodnota

v=DMARC1; p=none; rua=mailto:dmarc_id@dmarc-reports.ecomailapp.com; fo=1; ri=86400;

⚠️ Tuto hodnotu kopírujte do vašeho hostingu přímo z aplikace, neboť je generována unikátně pro každý zákaznický účet v Ecomailu.

b. DMARC záznam si zvolím dle vlastních potřeb

Nastavíte si v hostingu vlastní DMARC záznam dle požadavků na zabezpečení a reporting rozesílky jménem vaší domény sami, nebo se můžete řídit pokyny vašich IT specialistů.

Záznamy v hostingu uložte a vraťte se do aplikace Ecomail. Klikněte na možnost “Mám hotovo, pokračovat”.

Zobrazí se notifikace, ve které vás informujeme, že SPF záznam nastavujeme automaticky za vás. Klikněte na "Pokračovat".

💡 Propsání záznamů může trvat i 48 hodin, proto vyčkejte. Zpravidla se záznamy propíšou dříve (záleží na konkrétním hostingu).

TIP: Zkontrolujte stav ověření kliknutím na tlačítko Kontrola nastavení.

Ověřená doména je označena zeleným štítkem “Ověřeno”. Doménu můžete využít k odeslání vaší kampaně.

💡 Nemáte ještě správně nastavený DMARC záznam?

Od 01. 02. 2024 je DMARC záznam vyžadován některými poštovními servery a proto je nastavení DMARC záznamu pro ověření vaší domény povinné. V případě jeho nenastavení by vám mohla klesnout doručitelnost, či reputace vaší domény

💡 Vložili jste v hostingu záznamy a doména je stále neověřená? Zašlete snímky obrazovky se záznamy v hostingu na naši podporu. Pomůžeme vám.

Práce s ověřenou odesílací doménou

Ověřenou odesílací doménu vkládejte do všech polí “E-mail odesílatele” v aplikaci. Vždy v jejím kompletním znění.

⚠️ Dejte si pozor zpravidla na nastavení E-mailu odesílatele v Nastavení seznamu kontaktů, který má vliv na odeslání double opt-in potvrzení. Také si zkontrolujte odeslání e-mailů v automatizacích a v klasických kampaních.

Při ověření domény 3. řádu (novinky.mojedomena.cz) tedy použijte e-mail např. info@novinky.mojedomena.cz.

Při ověření domény 2. řádu (mojedomena.cz) použijte např. info@mojedomena.cz.

💡 Při tvorbě kampaně použijte doménu, kterou máte ověřenou. Jestliže pracujete s více doménami, vyberte si tu, kterou potřebujete pro danou kampaň

Jak na ověření trackovací domény?

Pro zvýšení důvěryhodnosti vašich e-mailů doporučujeme nastavit pro každou odesílací doménu také vlastní trackovací doménu. Trackovací doména slouží ke sbírání statistik prokliků z vašich e-mailů. Má zpravidla také pozitivní vliv na doručitelnost a důvěryhodnost vašich e-mailových kampaní.

Pokud vlastní trackovací doménu neověříte, použijeme ke sledování prokliků výchozí trackovací doménu Ecomailu.

Pro ověření trackovací domény klikněte na Přidat trackovací doménu v notifikaci po úspěšném přidání odesílací domény, případně v sekci Trackovací domény kliknutím na Nová trackovací doména.

V prvním kroku zvolte, na jaké doméně se trackovací doména bude nacházet.

Podobně jako u ověření odesílací domény, i zde vám pomůžeme prověřit, na jakých jmenných serverech se doména nachází. Změny provádějte právě tam.

V následujícím kroku zvolte název pro trackovací doménu –⁠ standardem bývá “track” či “tracking”. Zobrazí se vám záznamy, které je třeba pro trackovací doménu vložit v hostingu domény.

💡 Trackovací doména musí mít jiný název, než Vaše odesílací doména třetího řádu

DNS záznamy pro ověření trackovací domény

Typ

CNAME

Název

track

(název volíte podle zvoleného názvu trackovací domény)

Hodnota

spgo.io

Jakmile trackovací doménu úspěšně ověříte, můžete ji připojit k odesílací doméně ve vašem účtu. Klikněte na možnost Přidat vedle pole pro trackovací doménu:

Ve výběrovém okně vyberte ověřenou trackovací doménu a pokračujte kliknutím na možnost “Nastavit”.

Trackovací doména se poté úspěšně připojí k odesílací doméně.

Jak na ověření domény pro transakční e-maily?

Jak na rozesílku transakčních e-mailů popisujeme v tomto článku naší nápovědy. Transakční e-maily je třeba odesílat přes API s pomocí ověřené domény.

Pro rozesílku transkačních e-mailů se standardně doporučuje rozesílání z vlastní subdomény, která je určená pouze pro transakční poštu. To například i proto, že transakční e-mail má jinou povahu než newsletter –⁠ typicky obsahuje informace, které kontakt musí/potřebuje obdržet. Vlastní (sub)doménu pro transakční poštu ověříte stejným způsobem jako (sub)doménu pro rozesílku.

Dostali jste odpověď na svou otázku?