Upozornění: ověřit odesílací doménu je nezbytné provést před prvním odesláním kampaně. Není třeba se obávat, ověření domény je snadné. Stačí postupovat podle následujících 4 kroků. Pokud si však nevíte rady, neváhejte nás kontaktovat na support@ecomail.cz

Při využívání naší aplikace dbáme na to, aby klienti dosahovali, co nejlepších výsledků při odesílání kampaní. Jedním z nejvýznamnějších prvků, který má na tyto výsledky vliv je vlastní ověřená odesílací doména. Neověřená odesílací doména může negativně ovlivnit doručitelnost vašeho mailingu.

V tomto článku se dozvíte:

  1. Kde provést ověření domény

  2. Jakou doménu pro rozesílku použít

    1. Doména třetího řádu

    2. Doména druhého řádu

  3. Jak doménu v hostingu ověřit

  4. Dokončení nastavení v Ecomailu

Dáváte přednost instruktážnímu videu?

1. Kde se ověření domény provádí?

Vaše doména (www.mojefirma.cz) je zaregistrována v některém z dostupných hostingů. Doménu je zapotřebí ověřit tam, kde má vaše doména uložené své jmenné servery. Tuto informaci naleznete zde.


Na příkladu výše vidíte doménu "greenloop.cz", pro kterou se záznamy ověřují v hostingu Forpsi (dle kolonky Jmenný server).


2. Jakou doménu pro rozesílku použít? Doménu 2. řádu nebo 3. řádu, tzv. subdoménu?

Pro rozesílku můžete využít dva typy domén - doménu druhého řádu “@ecomail.cz” nebo bounce doménu (subdoménu) např. “@novinky.ecomail.cz”.


Je na vás, kterou z domén zvolíte, relevantní jsou oba druhy domény, pokud jsou správně ověřené. Standardně klientům pro rozesílku doporučujeme využívat doménu 3. řádu, tedy bounce doménu.

3. Jak doménu v hostingu ověřit?

Můžete využít jeden z návodů pro ověření domény u nejčastějších českých hostingů.

Obecný postup pro ověření bounce domény 3. řádu

Tzv. bounce doménu klientům doporučujeme pro rozesílku právě marketingových e-mailů. Není nutné registrovat novou doménu nebo další e-mailovou schránku, stačí vytvořit pouze nový záznam na již existující doméně. Bounce doménu ověříte prostřednictvím CNAME záznamu. Doména třetího řádu může mít znění například novinky.vasedomena.cz.

1. Vstupte do nastavení DNS záznamů v hostingu, vyberte typ záznamu CNAME a pokračujte následovně:

Název: novinky*

*název subdomény je na Vás, využijte např. hesla "novinky", "mailing" apod., tedy např. novinky.ecomail.cz

Hodnota: sparkpostmail.com

*většina hostingů doménu “předvyplňuje”, proto stačí vypsat pouze “novinky” apod.; postup přidání záznamu bývá v nápovědě daného hostingu uveden

Záznam v hostingu uložte.

2. K přidání digitálního podpisu, který vede k větší legitimitě emailu, přidejte ještě nový textový záznam DKIM (typ TXT), a pokračujte následovně:


název: ecomail._domainkey.novinky* (viz název CNAME záznamu)

hodnota: v=DKIM1; k=rsa; h=sha256; p=MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQC0diuxLOeJJuRRu6v4Xnau70JIEEFGnkiiu6PK3i+1pGKyoLOyJFzk+Ah8zRoujJSzv95nxtDYERVpGxfgu+JXkV3ZDJucMkd/SxKIQ8pJ0Uk1MKKkUFnYgvOxW5Umq8VNpstZZfjhCRcYgb1Iw+oFabBbfShIM98yuaN7Q7KKcQIDAQAB

Záznam v hostingu uložte.


Obecný postup pro ověření domény 2. řádu

V případě že se rozhodnete využívat doménu druhého řádu, například "ecomail.cz", v hostingu vytváříte pouze jeden záznam typu TXT - konkrétně DKIM.

Pro DKIM záznam tedy vytvořte nový textový (TXT) záznam a doplňte:

název: ecomail._domainkey

hodnota: v=DKIM1; k=rsa; h=sha256; p=MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQC0diuxLOeJJuRRu6v4Xnau70JIEEFGnkiiu6PK3i+1pGKyoLOyJFzk+Ah8zRoujJSzv95nxtDYERVpGxfgu+JXkV3ZDJucMkd/SxKIQ8pJ0Uk1MKKkUFnYgvOxW5Umq8VNpstZZfjhCRcYgb1Iw+oFabBbfShIM98yuaN7Q7KKcQIDAQAB

Záznam v hostingu uložte.

4. Dokončení nastavení domény v účtu u Ecomailu

Ověřenou doménu nezapomeňte ještě vložit do vašeho účtu v Ecomailu v nastavení v sekci “Domény”. Správnost ověření prověříte kliknutím na tlačítko “zkontrolovat nastavení DNS”.

Propsání záznamu z hostingu do Ecomailu může v některých případech trvat až 48 hodin.

DŮLEŽITÉ: Všude, kde budete v aplikaci vyplňovat pole "E-mail odesílatele", uvádějte adresu ověřené odesílací domény. Při ověření domény 3. řádu tedy např. info@novinky.ecomail.cz, při ověření domény 2. řádu např. info@ecomail.cz. Pokud do pole "E-mail odesílatele" vyplníte adresu s neoveřenou doménou, kampaň nebude možné odeslat.

Do pole "Adresa pro odpovědi" uvádíte adresu, na které vás příjemci kampaně mohou skutečně kontaktovat.

TIP: Pro zvýšení důvěryhodnosti vašich e-mailů doporučujeme nastavit pro každou odesílací doménu také vlastní trackovací doménu. Pro více informací klikněte zde.

Lze pro odesílání hromadné rozesílky využít freemailovou adresu?

Z důvodu zajištění co nejvyšší doručitelnosti není možné využívat pro hromadné rozesílání newsletterů freemailovou adresu (@seznam.cz, @gmail.com, @volny.cz apod). Poskytovatelé e-mailových schránek čím dál více zpřísňují své parametry a newslettery odesílané z freemailových adres blokují, nebo zařazují do spam složek.

Pro bezchybné doručování hromadných e-mailů je třeba využívat vlastní ověřenou doménu pomocí DNS záznamů.

Co když nemám svoji doménu?

Pokud doposud používáte ke své korespondenci pouze freemailové adresy (@seznam.cz, @gmail.com apod.) je třeba si pro hromadné rozesílání newsletterů svou vlastní doménu založit. Doménu si založíte u hostingu, jako je například active24.cz nebo websupport.cz a jiné.


Máte-li z ověření domény i po přečtení článku obavy, kontaktuje nás na support@ecomail.cz, rádi vám s ověřením pomůžeme.

Našli jste odpověď?