Jak používat editor na úpravu obrázků

V této nápovědě se dozvíte, jak snadno upravovat obrázky v našem editoru přímo při tvorbě šablony e-mailu.

Andrea Fuxova avatar
Autor: Andrea Fuxova
Aktualizováno před více než týdnem

Ecomail editor pro úpravu obrázků vám pomůže kreativně, ale hlavně snadno upravit vaše obrázky a fotografie. Můžete je otáčet, ořezávat, měnit jim barevnost pomocí různých filtrů, vkládat do nich texty, nálepky a mnoho dalšího. A to vše přímo při tvorbě šablony bez potřeby dalšího externího nástroje jako je Malování, či Photoshop.

Obsah článku:

a) Filtry
b) Vylepšení
c) Ořez
d) Text
e) Tvar


1. Jak začít s úpravou obrázku

Pro úpravu obrázku při tvorbě šablony, je třeba si jej nejdříve označit kliknutím přímo do jeho obsahu. Tím se vám v levé části editoru otevře postranní panel s názvem Obsah pro základní nastavení obrázku a jeho umístění. Zde klikněte na tlačítko Upravit obrázek.

POZNÁMKA: Upravovat lze obrázky nahrané ve Správci souborů, ať už jsou vaše vlastní, nebo z fotobanky Pexels, a také fotografie produktů přidávaných z feedů.

2. Jak s editorem pracovat

 • Panel funkcí

Úpravy obrázků provádíte pomocí dostupných funkcí, které se nachází v pravém menu a jsou označeny různými ikonami. Funkce je možné libovolně kombinovat.

 • Magnet, krok zpět a vpřed

Magnet vám zobrazuje vodící čáry, podle kterých můžete zarovnávat další přidané objekty na obrázku. Chcete-li vodící čáry skrýt, stačí na magnet kliknout. Jeho deaktivace je pak označena červeným křížkem.

Pokud nejste s provedenými úpravami spokojeni, můžete je vracet zpět (a poté opět vpřed) pomocí šipek.

 • Vrstvy, zahození úprav a uložení

Návrat k výchozímu stavu obrázku

V případě, že se nechcete jít v úpravách pouze o pár kroků zpět, můžete se vrátit k původnímu obrázku kliknutím na tlačítko Zahodit úpravy.


Práce s vrstvami

Každý nově přidaný obsah (textové pole, nálepka apod.) do obrázku je automaticky uložen do samostatné vrstvy = nezávislého objektu. S vrstvami se pracuje velmi jednoduše a intuitivně. Pomocí šipek měníte jejich pořadí, a tím určujete, která vrstva bude vrchní, a co bude naopak pod ní. Původní obrázek zůstává vždy jako "Pozadí".


Použití upraveného obrázku v šabloně e-mailu

Pokud máte obrázek hotový, klikněte na zelené tlačítko Uložit.

Před uložením máte ještě možnost si zobrazit Náhled výsledného obrázku.

U finálního obrázku si sami určujete, zda se jedná o png, nebo jpg - u kterého si ještě nastavujete požadovanou velikost a kvalitu.


Kliknutím na Použít a zavřít je vše hotovo a vracíte se zpět do tvorby šablony.

TIP: v editoru můžete upravit i obrázky, které neslouží pro účely newsletteru.
Upravený obrázek si lze jen Stáhnout a využít mimo aplikaci Ecomail.

3. Jaké funkce editor nabízí

Zde naleznete kompletní výčet dostupných funkcí pro úpravy obrázků a popis jejich nastavení:

 • Filtry

V editoru naleznete 7 různých barevných filtrů. Vyberte si, který chcete použít (nebo jejich kombinaci) a pomocí posuvníku si nastavte jeho intenzitu.

 • Vylepšení

Mezi další běžné úpravy obrázků a fotografií patří vylepšování změnou jasu nebo kontrastu. Často stačí provést drobné změny v nastavení nudné a nevýrazné fotografie se změní v dechberoucí snímky 😉

Vylepšete u obrázku jeho jas, sytost, kontrast, nebo vyzkoušejte, jak bude vypadat například s vinětací v určité barvě, nebo v invertním zobrazení.
Intenzitu a rozsah jednotlivých bodů nastavujete pomocí posuvníku.

 • Ořez

Ořízněte, změňte velikost, otočte, nebo převraťte obrázek.

Oříznutím obrázku můžete odstranit nežádoucí prvky z okrajů snímku nebo změnit polohu objektů a zlepšit tak celkovou kompozici.


Vybrat si můžete jednu ze čtyř nejpoužívanějších variant ořezů: Vlastní / Čtverec / 4:3 / 16:9

Pomocí úchytů pak ořízněte obrázek do požadovaného tvaru (zámečkem lze zafixovat poměr stran).

Chcete-li obrázek převrátit nebo otočit, postupujte podle následujících kroků:

- Kliknutím na vodorovnou čáru s 0 a tažením kurzoru doleva, nebo doprava otočíte obrázek až o 45 stupňů.
- Šipky zrcadlově otočí obrázek přesně o 90 stupňů.

Po dokončení úprav klikněte na Oříznout, čímž se změny aplikují.

 • Text

Pomocí této funkce přidáte do obrázku text. U textového pole lze měnit fonty, velikost písma, zarovnání, barvu textu a jeho pozadí, nebo třeba řádkování.

Přidáním textu se vloží text Lorem ipsum, který si nahradíte vlastním. Text si můžete naformátovat předem, nebo po jeho vložení do obrázku s formátováním teprve začít.

Dostupné funkce formátování na panelu nástrojů:
- Typ písma: font si můžete vybrat dle názvu, nebo za pomocí filtru, kdy si zadáte parametry jako je typ písma, nebo jeho tloušťka

- Barva písma a Barva pozadí písma podle kódu, palety barev, nebo kapátka (barva z obrázku)
- Styl - tučné, kurzíva, přeškrtnutí, podtržení, vrchní ohraničení čárou nad textem a Velikost písma
- Nastavení obrysu textu - jeho barvy i šířky
- Výška řádku, Odsazení písmen, Zarovnání textu

S textovým polem stejně jako s ostatními prvky (označené ⭐)
lze dále manipulovat:

- Chcete-li přesunout celý obsah, umístěte kurzor dovnitř pole (je označen šipkami). Podržte stisknuté levé tlačítko myši a přetáhněte vybranou oblast na požadované místo.

- Velikost oblasti lze měnit pomocí úchytů, které se objeví na okrajích.
- Pro otočení, umístěte kurzor myši na modrou tečku nad vybraným polem. Při pohybu myší podržte stisknuté levé tlačítko myši a oblast se otočí (vidíte stupně, o které se natáčí).

- Ve spodním panelu si můžete určit, zda má být obsah v pozadí, či popředí, obracet jej svisle i horizontálně, duplikovat, nebo odstranit.

 • Tvar

Zvolte si tvar (čtverec, obdélník, kruh, ovál, trojúhelník), nastavte jeho vlastnosti a klikněte na Přidat tvar.

Tvary můžete přesunout, změnit jejich velikost, otočit, duplikovat, převrátit nebo odstranit. Další manipulace s popsána zde.

 • Nálepky / Ikony / Obrázky

Pomocí této funkce můžete do obrázku přidat naše přednastavené nálepky,
ikony, nebo vaše vlastní obrázky.

Nálepky: vyberte si nálepku, která se vám líbí a kliknutím ji jednoduše přidáte.

Ikony: vyberte si ikonu, nastavte si její barvu a tloušťku, poté klikněte na přidat
Obrázky: nahrajte a přidejte si váš vlastní obrázek

Nálepky / ikony /obrázky můžete přesunout, změnit jejich velikost, otočit, duplikovat, převrátit nebo odstranit. Další manipulace s popsána zde.

 • Kreslení

Funkci Kreslení použijte k malování přes obrázek. Na výběr máte štětec, nebo sprej.

Stačí si vybrat barvu, velikost štětce a začít kreslit.

Nakreslený objekt můžete přesunout, změnit jejich velikost, otočit, duplikovat, převrátit nebo odstranit. Další manipulace s popsána zde.

 • Masky

Obrazec obrázku můžete také změnit "vyříznutím" na konkrétní obrazec pomocí masky. Obrázek se automaticky ořízne tak, aby vyplnil geometrický tvar vybraného obrazce (masky) a zachoval jeho proporce.

 • Ostření

Touto funkcí můžete docílit rozostření pozadí obrázku (rozmazaného efektu).

 • Překryv

Vyberte si ze seznamu navržených překryvů, kterými můžete přidat orámování k obrázku.

Dostali jste odpověď na svou otázku?