Ověření domény u Webnode
Ověření domény druhého řádu/subdomény a trackovací domény u hostingu Webnode
Monika Poláková avatar
Autor: Monika Poláková
Aktualizováno před více než týdnem

Služba Webnode bohužel neumožňuje nastavení DNS záznamů zákazníkem. Proto je v tomto případě nutné požádat podporu Webnode. Webnode následně záznam nastaví za vás.

Ověření domény v hostingu Webnode je možné provést pouze u placených účtů.

Níže naleznete znění požadavku, který můžete do Webnode odeslat. Rozmyslete si ale dopředu, zda budete chtít ověřovat doménu druhého nebo třetího řádu (subdoménu) -> jaký je rozdíl mezi odesílací doménou druhého řádu a subdoménou, se dozvíte zde.

"Dobrý den,
žádáme vás o nastavení DNS záznamů pro naši doménu, např. vasedomena.cz dle tohoto návodu:

1a) V případě domény třetího řádu:

 • Přidejte CNAME záznam:
  název: novinky
  (novinky můžete zaměnit za mailing/mail/news apod. podle přání)
  hodnota: sparkpostmail.com
  uložte a vyčkejte na propsání záznamu

  K subdoméně přidejte ještě nový textový (TXT) záznam, konkrétně záznam DKIM, který k subdoméně přidává digitální podpis a vede k větší legitimitě emailu. Tento záznam vytvoříte následovně:

  doména: ecomail._domainkey.novinky (dle názvu, který zvolíte pro subdoménu)
  text: v=DKIM1; k=rsa; h=sha256; p=MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQC0diuxLOeJJuRRu6v4Xnau70JIEEFGnkiiu6PK3i+1pGKyoLOyJFzk+Ah8zRoujJSzv95nxtDYERVpGxfgu+JXkV3ZDJucMkd/SxKIQ8pJ0Uk1MKKkUFnYgvOxW5Umq8VNpstZZfjhCRcYgb1Iw+oFabBbfShIM98yuaN7Q7KKcQIDAQAB

--- nebo ---

1b) V případě domény druhého řádu:

 • Vytvořte textový (TXT) záznam DKIM:
  jméno: ecomail._domainkey
  TTL: 3600
  hodnota: v=DKIM1; k=rsa; h=sha256; p=MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQC0diuxLOeJJuRRu6v4Xnau70JIEEFGnkiiu6PK3i+1pGKyoLOyJFzk+Ah8zRoujJSzv95nxtDYERVpGxfgu+JXkV3ZDJucMkd/SxKIQ8pJ0Uk1MKKkUFnYgvOxW5Umq8VNpstZZfjhCRcYgb1Iw+oFabBbfShIM98yuaN7Q7KKcQIDAQAB 

--- a zároveň ---

2) Pro trackovací doménu:

 • Přidejte CNAME záznam:
  název: track
  hodnota: spgo.io

Děkujeme za pomoc a informaci o zpracování požadavku."

Po potvrzení úpravy záznamů hostingem, zadejte ve svém účtu v Ecomailu do sekce "domény" (pod správou účtu) ověřené domény:
do odesílací např. novinky.vasedomena.cz, do trackovací track.vasedomena.cz
Klikněte na "kontrola nastavení DNS". Propsání záznamů může trvat až 48 hodin. Při správné úpravě a propsání záznamů budou domény a jejich kontrolky svítit zeleně.

Následně u vybrané odesílací domény, u které je tato trackovací doména nastavena v hostingu, klikněte na malou šipku vpravo a na "nastavit trackovací doménu".

Zvolíte ze seznamu vloženou ověřenou trackovací doménu a potvrdíte její výběr.

Tím dojde ke spárování domén.

Pokud se nepodařilo záznamy upravit/domény ověřit, můžete kontaktovat podporu.

Dostali jste odpověď na svou otázku?