Služba Webnode bohužel neumožňuje nastavení DNS záznamů zákazníkem. Proto je v tomto případě nutné požádat podporu Webnode. Webnode následně záznam nastaví za vás.

Níže naleznete znění požadavku, který můžete do Webnode odeslat. Rozmyslete si ale dopředu, zda budete chtít ověřovat doménu druhého nebo třetího řádu (subdoménu) -> jaký je rozdíl mezi odesílací doménou druhého řádu a subdoménou, se dozvíte zde.

"Dobrý den,
žádáme vás o nastavení DNS záznamů pro naši doménu, např. vasedomena.cz dle tohoto návodu:

1a) V případě domény třetího řádu:

 • Přidejte CNAME záznam:
  název: novinky
  (novinky můžete zaměnit za mailing/mail/news apod. podle přání)
  hodnota: sparkpostmail.com
  uložte a vyčkejte na propsání záznamu

  K subdoméně přidejte ještě nový textový (TXT) záznam, konkrétně záznam DKIM, který k subdoméně přidává digitální podpis a vede k větší legitimitě emailu. Tento záznam vytvoříte následovně:

  doména: ecomail._domainkey.novinky (dle názvu, který zvolíte pro subdoménu)
  text: v=DKIM1; k=rsa; h=sha256; p=MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQC0diuxLOeJJuRRu6v4Xnau70JIEEFGnkiiu6PK3i+1pGKyoLOyJFzk+Ah8zRoujJSzv95nxtDYERVpGxfgu+JXkV3ZDJucMkd/SxKIQ8pJ0Uk1MKKkUFnYgvOxW5Umq8VNpstZZfjhCRcYgb1Iw+oFabBbfShIM98yuaN7Q7KKcQIDAQAB

--- nebo ---

1b) V případě domény druhého řádu:

 • Vytvořte textový (TXT) záznam DKIM:
  jméno: ecomail._domainkey
  TTL: 3600
  hodnota: v=DKIM1; k=rsa; h=sha256; p=MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQC0diuxLOeJJuRRu6v4Xnau70JIEEFGnkiiu6PK3i+1pGKyoLOyJFzk+Ah8zRoujJSzv95nxtDYERVpGxfgu+JXkV3ZDJucMkd/SxKIQ8pJ0Uk1MKKkUFnYgvOxW5Umq8VNpstZZfjhCRcYgb1Iw+oFabBbfShIM98yuaN7Q7KKcQIDAQAB 

--- a zároveň ---

2) Pro trackovací doménu:

 • Přidejte CNAME záznam:
  název: track
  hodnota: spgo.io

Děkujeme za pomoc a informaci o zpracování požadavku."

Po potvrzení úpravy záznamů hostingem, zadejte ve svém účtu v Ecomailu do sekce "domény" (pod správou účtu) ověřené domény:
do odesílací např. novinky.vasedomena.cz, do trackovací track.vasedomena.cz
Klikněte na "kontrola nastavení DNS". Při správné úpravě a propsání záznamů budou domény a jejich kontrolky svítit zeleně.

Následně u vybrané odesílací domény, u které je tato trackovací doména nastavena v hostingu, klikněte na malou šipku vpravo a na "nastavit trackovací doménu".

Zvolíte ze seznamu vloženou ověřenou trackovací doménu a potvrdíte její výběr.

Tím dojde ke spárování domén.

Pokud se nepodařilo záznamy upravit/domény ověřit, můžete kontaktovat podporu.

Našli jste odpověď?