Ověření domény u Banan.cz

Pokud máte svou doménu u banan.cz, stačí postupovat následovně:

V administraci Vašeho účtu u Banánu vyberte doménu kterou chcete ověřit a jděte do sekce "Správa domény".

Ve formuláři "Nový záznam" ponechte Jméno prázdné, Typ záznamu vyberte TXT a jako hodnotu vložte:

v=spf1 a mx include:sparkpostmail.com ?all

Klikněte na Uložit záznam, tím jsme úspěšně vytvořili SPF záznam.

Dále vložte další záznam, tentokrát jako jméno použijte ecomail._domainkey, typ opět TXT a jako hodnotu vložte:

v=DKIM1; k=rsa; h=sha256; p=MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQC0diuxLOeJJuRRu6v4Xnau70JIEEFGnkiiu6PK3i+1pGKyoLOyJFzk+Ah8zRoujJSzv95nxtDYERVpGxfgu+JXkV3ZDJucMkd/SxKIQ8pJ0Uk1MKKkUFnYgvOxW5Umq8VNpstZZfjhCRcYgb1Iw+oFabBbfShIM98yuaN7Q7KKcQIDAQAB

Klikněte na Uložit záznam a je to. Doméne bude během chvilky ověřená.

Máte další otázky? Odeslat požadavek

0 Komentáře

Prosím přihlaste se, abyste mohli napsat komentář.