V tarifu Marketer+ máte možnost segmentovat kontakty dle vlastních specifických dotazů a jejich kombinací. Tento článek vám pomůže s pochopením Ecomail Query Language (EQL)

V rámci EQL můžete používat všechna základní i vlastní pole. Základní pole lze dotazovat stejně jako při použití merge tagů.

Pro porovnávání polí jsou vám pak k dispozici tyto operátory:

  • EQUALS (rovná se)
  • EQUALS_NOT (nerovná se)
  • CONTAINS (obsahuje)
  • CONTAINS_NOT (neobsahuje)
  • LOWER (je menší)
  • HIGHER (je větší)
  • CONTAINS_ONE_OF (obsahuje jednu z hodnot)
  • DOES_NOT_CONTAIN_ONE_OF (neobsahuje žádnou z hodnot)

Můžete tedy sestavit například dotaz podobný tomuto:

email EQUALS 'some@mail.cz' OR (email CONTAINS_NOT 'seznam.cz' AND name EQUALS 'Jan') AND phone CONTAINS '+420'

Hodnoty pro operátor  CONTAINS_ONE_OF  a DOES_NOT_CONTAIN_ONE_OF  musí být v hranaté závorce oddělené čárkou, tedy například:

name CONTAINS_ONE_OF ['Jan','Karel','Pepa'] 

Našli jste odpověď?