Všechny sbírky
Kontakty
Segmentace
Segmentace a její význam
Segmentace a její význam

Proč má segmentace neboli třídění kontaktů v e-mailingu význam a jak díky ní docílíte ještě lepších výsledků? Více se dozvíte níže.

Kateřina Sokolová avatar
Autor: Kateřina Sokolová
Aktualizováno před více než týdnem

Odesílání newsletterů na celou databázi kontaktů je minulostí. Díky informacím, které
o uživatelích víte (např. jejich vlastnosti nebo chování v kampaních), můžete své kontakty dělit na užší okruhy příjemců a odesílat na ně personalizovaná sdělení. Právě díky této aktivitě můžete výrazně ovlivnit míru open rate a click rate u odeslaných e-mailů.

Dáváte přednost instruktážnímu videu?

V tomto článku se dozvíte:


1. Co je to segment?

Hovoříme-li o segmentu, máme tím na mysli užší okruh (dílčí část) kontaktů z vaší databáze, který splňuje pravidla, která si při vytváření segmentu zvolíte.

⚠️ Segment je podskupinou celého seznamu kontaktů.

Celou svou hlavní databázi tak můžete rozdělit na více různých segmentů, namísto toho, abyste kontakty nahrávali například do samostatných seznamů.


Může se jednat například o okruh kontaktů žijících pouze v Praze nebo těch, kteří nikdy neotevřeli žádnou vaši kampaň –⁠ záleží zcela na Vašich potřebách. Na vytvořené segmenty (dílčí okruhy) poté můžete odeslat sdělení přímo na míru, namísto jednoho sdělení určeného pro celý seznam.

Důležité je si zde uvědomit, že segment vytváříte na základě informací, které o svých kontaktech víte z minulosti (například jméno, město, země, interní informace nahrané ve vlastních polích, aktivita uživatelů v kampaních, nákupy aj.).

Od uživatelů můžete však informace zjistit i zpětně a to pomocí tzv. preferencí –⁠ zde se můžete uživatelů zeptat, v jaké frekvenci si přejí sdělení zasílat nebo o jaký konkrétní obsah mají zájem. Kontakty se tak rozdělí do různých preferenčních skupin. Nejen podle těchto informací můžete kontakty dále segmentovat. Tvorbě a nastavení preferencí se věnujeme v tomto článku.

2. Proč segmentovat?

Síla segmentace tkví v tom, že díky ní můžete lépe pracovat s vlastní databázi, zlepšit statistiky e-mailingu nebo angažovanost kontaktů ve vašich kampaních (otevření, proklik, příp. konverze). Pokud k segmentu přidáte také personalizovaný obsah, jste na skvělé cestě k ještě lepším výsledkům kampaní a zvýšené aktivitě uživatelů.

Odlište se od své konkurence tak, že naplno využijete data, která o svých kontaktech znáte a využijete je pro co nejrelevantnější sdělení.

Jak segmentace vypadá v praxi?

Představte si, že pořádáte vzdělávací kurzy. Ve vašem systému i v Ecomailu máte informace o tom, jaké kurzy kdo navštívil a v jakém městě.

Díky tomu, že zašlete uživatelům informaci o tom, že se ve městě, odkud pocházejí, bude konat další kurz (nebo ve městě, kde poslední kurz navštívili), zvyšuje se pravděpodobnost dalšího nákupu kurzu –⁠ v porovnání se situací, kdy se obecné sdělení zašle všem příjemcům bez ohledu na předchozí data. Zákazníky z Litoměřic pravděpodobně nezajímá konání kurzů v Ostravě.

Obecné sdělení můžete zaslat uživatelům například na segment uživatelů ve vaší databázi, kteří dosud žádný kurz nenavštívili a tudíž nevíte, jaké město je pro ně pro návštěvu kurzu relevantní.

Stejným způsobem můžete pracovat také s informací o nákupu konkrétního kurzu. Uživatelům, kteří už nějaký kurz navštívili, můžete doporučit navazující kurz.

Díky segmentaci můžete také pravidelně snižovat databázi o neaktivní kontakty. Z naší strany doporučujeme cílit především na aktivní uživatele, namísto těch neaktivních (ty se samozřejmě můžete pokusit oživit pomocí tzv. reaktivační kampaně. Opakovaná rozesílka na tzv. mrtvé duše (tedy kontakty, u kterých dlouhodobě není žádná aktivita) může naopak negativně působit na vaši reputaci jakožto odesílatele a způsobit zhoršení doručitelnosti vašich kampaní.

Segment neaktivních kontaktů můžete jedním klikem z databáze odhlásit.


3. Jak sbírat informace, podle kterých segmentovat?

Podstatou úspěšného e-mailingu jsou kvalitní data nahraná do Ecomailu.

Jednou z možností pro sběr nových kontaktů a informací o nich je sběrný formulář umístěný na vašem webu. Kromě e-mailu můžete sbírat např. jméno, příjmení, datum narození, preference nebo doplňující informace do vlastního pole. Formulář si lze vytvořit přímo v Ecomailu.

Informace o zákazníkovi (dodací údaje, co a v jaké kategorii zákazník nakoupil, v jaké hodnotě a v jaké konkrétní období) můžete sbírat také z objednávek na e-shopu.
Po přidání trackovacího kódu na web jsou k jednotlivým uživatelům také připisovány informace o tom, jaké konkrétní stránky procházel nebo které produkty prohlížel.

Možností, podle kterých můžete segmentovat, je opravdu spousta. Záleží jen na tom, jaké segmenty se hodí zrovna pro vaše podnikání.

TIP: Nechte se inspirovat některými základními segmenty nebo pokročilými segmenty.

4. Jak segmentovat?

Než se pustíte do segmentace, je nezbytné si určit, jaká sdělení plánujete odeslat, co je jejich cílem. Podle toho určete, na jaké segmenty příjemců budete sdělení odesílat. Pokud naopak víte, jaké kontakty mezi příjemci být nemají, lze je tzv. vyloučit ze segmentu.

Poté se můžete pustit do samotné tvorby segmentů. Segmenty v aplikaci vytváříte ve vybraném seznamu kontaktů.

Pro snadnější a bezpečnější správu kontaktů doporučujeme v Ecomailu pracovat pouze
s jedním seznamem kontaktů. O tom proč a v jakých případech doporučujeme využívat více seznamů se dozvíte více zde.

Pro tvorbu segmentu postupujte následovně:

Kontakty -> vyberete seznam kontaktů (v tomto případě Hromadný seznam) -> Segmenty


Segment si můžete pojmenovat dle libosti, doporučujeme však volit takový název, aby dle něj bylo patrné, jaké kontakty se v něm nachází.


Segment stačí vždy vytvořit pouze jednou. Segmenty se automaticky aktualizují v čase, proto jakmile kontakt splní pravidlo (např. kontakt otevře e-mail v kampani), sám se do segmentu přidá. Není nutné kontakty přidávat do segmentu zpětně nebo manuálně.

Počet kontaktů je u větších databází přibližný. Pokud potřebujete znát přesný počet kontaktů v segmentu, proveďte export segmentu.

Stejně tak před odesláním kampaně na vybraný segment aplikace konkrétní segment znovu přepočítá. 🔄 Kampaň bude odeslána na všechny kontakty, které aktuálně splňují podmínky vašeho segmentu.

Vytvořený segment jako příjemce kampaně zvolíte v prvním kroku tvorby.⚠️ Kampaň lze odeslat pouze na jeden vybraný segment. Přejete-li si odeslat kampaň na více segmentů, je nutné v seznamu kontaktů vytvořit jeden takový segment, který bude obsahovat kombinaci podmínek všech segmentů.

Je to z toho důvodu, že odesláním kampaně na více segmentů by mohla nastat situace, kdy se kontakt nachází ve více segmentech a kontakt by tak mohl obdržet kampaň tolikrát, v kolika segmentech je.

Segmentaci můžeme rozlišit na základní a pokročilou.
Dělení se odvozuje od dat, která v segmentaci používáte. Základní segmentace je určena pro základní vlastnosti a vlastní pole. Pokročilá segmentace slouží především e-shopařům nebo těm, kdo pracují s daty ohledně chování kontaktů na webu. Konkrétní příklady naleznete v samostatných článcích.

Máte dotazy k segmentaci? Neváhejte nás kontaktovat na support@ecomail.cz. Pokud se chcete dozvědět více o segmentaci, neváhejte využít služeb našich specialistů, kteří vám na individuální konzultaci mohou vysvětlit všechny funkce, zodpovědět vaše dotazy
a pomoci s již nastavenými segmenty.

Dostali jste odpověď na svou otázku?