Všechny sbírky
Kontakty
Segmentace
Možnosti pokročilé segmentace
Možnosti pokročilé segmentace

Podívejte se, jak můžete segmentovat podle chování na webu nebo jak na pokročilou segmentaci v polích, které v seznamu fungují jako "datum".

Monika Marešová avatar
Autor: Monika Marešová
Aktualizováno před více než týdnem

Co jsou to segmenty a jak je tvořit se dozvíte v tomto článku. Navážeme na článek
o základních segmentech a vytvoříme pár pokročilých segmentů, které by se vám mohly hodit pro váš efektivní e-mail marketing.

V Ecomailu segmentujete na základě:

  • výchozích vlastností kontaktů (jako je jméno, adresa, datum registrace apod.)

  • přiřazených štítků

  • vlastních polí (= vámi vytvořená pole, do kterých můžete zapisovat hodnoty relevantní pro váš mailing a databázi kontaktů, např. "jméno mazlíčka" nebo "úroveň lekce")

  • preferenčních skupin, (tj. podle toho, jaký obsah preferují přímo vaše kontakty)

  • aktivity v kampaních (podle dat z reportů kampaní)

  • aktivity v automatizacích (podle dat z reportů automatizací)

Všechny tyto segmenty naleznete v článku základní segmenty.

V pokročilé segmentaci však můžete přidat ještě segmenty, který reagují na chování vašich kontaktů a v reálném čase, tedy segmentujete podle:

1. Segmentace dle aktivity na webu –⁠⁠⁠⁠⁠ prohlížení, nákup

Segmentace dle aktivity na webu nabízí mnoho variant:

1.1. Segmentace dle pohybu na webu

Chcete zjistit, jaké kontakty se pohybovaly na konkrétní stránce na vašem webu? Například na stránce určité kategorie, protože chcete upozornit na nové produkty v této kategorii? Stačí vytvořit segment podle:

1.2. Segmentace dle pohybu na webu a nákupu

Chcete se zbavit skladových zásob a doprodat jeden konkrétní produkt? Můžete využít kombinace podmínek a vytvořit segment všech kontaktů, které zajímal konkrétní produkt na vašem webu a zároveň si ho ještě nekoupili:

1.3. Segmentace pro motivaci k dalšímu nákupu

Máte zákazníky, kteří v minulosti nakoupili, ale nedošlo u nich k nákupu za poslední dobu? Vytvořte si jejich segment a motivujte je k nákupu:

Pokročilá segmentace podle pole "datum" s funkcí f(x)

Chcete zacílit na kontakty, které se registrovaly v posledním měsíci nebo poslat připomínku těm, kterým bude za měsíc končit věrnostní program? Podívejte se na konkrétní příklady, jak pracovat s naší pokročilou funkcí pro práci s daty v reálném čase.

Nejprve přepněte u vybraného pole s datem Zvolte den ("datepicker", v kterém vybíráte konkrétní datum) na f(x):

A pracujte s aktuálním datem (segment tedy není potřeba znovu aktualizovat) podle legendy:

CURDATE() 

zastupuje aktuální datum

CURDATE() - interval 1 day 

je aktuální datum bez jednoho dne, tedy včerejší datum

CURDATE() + interval 1 day 

je aktuální datum plus jeden den, takže zítřejší datum

2.1. Segment nově registrovaných (za poslední dobu)

V tomto případě nás zajímá vždy aktuální počet nově registrovaných kontaktů, které se přihlásily za posledních x dní.

Volíme:
CURDATE() pro aktuální datum
- pro dny zpátky v čase

interval 5 day pro dobu 5 dní

CURDATE() - interval 5 day


V prostřední podmínce je zároveň "v daný den a po", aby se vybral právě interval 5 dní a poslední vyhovující den.

Konkrétní příklad:

Aktuální datum je v tomto případě 17. 3., a v intervalu zpět pět dní vychází na 12. 3. –⁠⁠⁠⁠⁠ 17. 3. (5 dní + daný den).

Aktuální náhled je z doby vytvoření segmentu (27. 7. 2021).


Při změně prostřední časové podmínky na "po" vyhoví všechny kontakty přihlášené v čase intervalu 5 dní, a proto se kontakty z 22. 7. do tohoto segmentu nedostanou. V segmentu budou tedy pouze kontakty přihlášené v období mezi 23. 7. –⁠⁠⁠⁠⁠ 27. 7. (5 dní).

Při změně prostřední podmínky na "před" si zobrazíte všechny kontakty přihlášené v čase před zadaným intervalem.

Aktuální náhled je z doby vytvoření segmentu (17. 3. 2021).

Při změně prostřední podmínky na "před" si zobrazíte všechny kontakty přihlášené v čase před zadaným intervalem.

2.2. Segment týkající se budoucího data (vlastní pole)

Můžete reagovat i na data, která teprve nastanou, tedy připravit segment "do budoucnosti" - a podobně pak využít podmínce v automatizacích.

Taková segmentace je typicky spojena s vašimi vlastními poli (= vámi vytvořená pole, do kterých můžete zapisovat hodnoty relevantní pro váš mailing a databázi kontaktů, např. "platnost věrnostní karty"), která jsou zároveň typem pole "datum":

Obrázek je z importu kontaktů, kde můžete vlastní pole vytvořit a hodnotu do pole kontaktům nahrát.

TIP: Aby segmentace fungovala správně, musí být importované datum ve vlastním poli vždy ve formátu RRRR-MM-DD.

V tomto případě nás tedy zajímá vlastní pole u kontaktů a budoucí datum.

Volíme:
CURDATE() pro aktuální datum
+ pro dny budoucí

interval 5 day pro dobu 5 dní

CURDATE() + interval 5 day

Konkrétní příklad:

Chceme zjistit kontakty, u kterých vyprší platnost karty za 5 dní nebo kdykoliv potom, volíme tedy interval a podmínku "v daný den a po". Aktuální datum je v tomto případě 10.7. + 5 dní, které vychází na 17.7. a všechny následující dny.

Aktuální náhled je z doby vytvoření segmentu (27. 7. 2021).

Při změně prostřední podmínky na "po" vyhoví všechny kontakty s datem 18.7. 2021 a dále.

Při změně prostřední podmínky na "v daný den" vyhoví naopak pouze kontakty
s datem 17. 7. 2021.

Dostali jste odpověď na svou otázku?