Základní segmentace

Segmenty pomocí polí, štítků, skupin, aktivity v kampaních a automatizacích.

Kristina Benc avatar
Autor: Kristina Benc
Aktualizováno před více než týdnem

Co jsou to segmenty a jak je tvořit, jsme uváděli v tomto článku. Jaký je rozdíl mezi segmenty a seznamy, se můžete dočíst zde. Pojďme se nyní podívat na některé segmenty, které můžete v Ecomailu vytvářet dle základních segmentačních kritérií:

  1. Vlastností kontaktů (jméno, příjmení, adresa, narozeniny, svátek, pohlaví, datum registrace...)

  2. Vlastních polí (např. počet bodů, zákazník má psa)

Dáváte přednost instruktážnímu videu?

1. Segmenty dle vlastností kontaktů:

1.1. Segment dle města

Pořádáte akci v Brně a chcete odeslat pozvánku pouze na kontakty z Brna? Žádný problém. Pouze je třeba mít tuto informaci u kontaktů uvedenou. Přidat ji můžete například importem kontaktů, kdy spolu s e-mailovými adresami importujete i sloupec s informací o městě. K tomuto sloupci pak ve druhém kroku importu přiřadíte pole “Město”, které se v aplikaci automaticky nachází.

1.2. Segment dle data registrace

Potřebujete odeslat kampaň pouze na kontakty, které jste importovali (či jinak přidali) do seznamu před, nebo po nějakém datu? Informace o datu registrace se ke kontaktům přidává automaticky, ať už kontakt importujete, nebo se přidá skrze formulář na vašem webu. Datum registrace je u kontaktů neměnné.

1.3. Segment dle pohlaví a města

Chcete získat ještě užší segment a odeslat kampaň všem ženám z Brna? Stačí mít u kontaktů uvedeno jméno - aplikace dokáže automaticky vygenerovat oslovení, pohlaví a datum svátku. To platí pro případy, že se jedná o jména z českého nebo slovenského kalendáře. Pro segment města je nutné u kontaktů evidovat také město, jak je popsáno výše.

Zde vidíte nastavení podmínek pro segment kontaktů, který obsahuje všechny ženy, jež zároveň pocházejí z Brna.

Tip: Přejete si své kampaně před ostrou rozesílkou nejprve otestovat nanečisto? Vytvořte si segment pouze ze své e-mailové adresy a využívejte jej pro jakékoliv vaše testování v aplikaci.

2. Segmenty dle štítků

Získali jste kontakty ze dvou promo akcí a přiřadili jim štítky například “Promo_Letnany” a “Promo_Haje”, a nyní si na tyto kontakty přejete zaslat kampaň? Jednoduše vytvoříte segment na základě pravidla, že kontakt obsahuje jeden nebo druhý štítek.

Důležité: V tomto případě je nutné používat spojku “NEBO”, která vyhledá všechny kontakty splňující alespoň jednu ze specifikovaných podmínek. V případě použití spojky “A ZÁROVEŇ” by byly vyhledány pouze kontakty, které splňují obě podmínky (tedy v našem případě mají oba štítky).

3. Segmenty dle vlastních polí

Základní pole (jméno, adresa, apod.) u kontaktů nemusí být vždy dostačující.

V Ecomailu můžete pracovat s tzv. vlastními poli (např. ID zákazníka, informaci o domácím mazlíčkovi, výhře či jiné). Také díky těmto informacím můžete kontakty segmentovat. Vytvořit můžete například segment s vlastním polem “Soutěž”, kdy kontakty mají v tomto poli uvedenou hodnotu "Výhra".

4. Segmenty dle preferenčních skupin

Pracujete-li v Ecomailu také s preferencemi, kontakty můžete dle jejich odpovědí třídit do dílčích segmentů a odeslat na ně individuální rozesílku.

Jestliže jste uživatelům umožnili upravit své preference například pro frekvenci zasílání newsletterů, jednoduše vytvoříte segment dle toho, v jaké preferenční skupině se nachází - například “jednou týdně” nebo “jednou měsíčně” apod.

Zde vidíte nastavení segmentu kontaktů, které si přejí dostávat newslettery jednou týdně:

A zde kontakty, které si přejí dostávat newsletter jednou měsíčně:

5. Segmentace dle aktivity v kampaních

5.1. Segment aktivních adresátů

Vyfiltrování všech kontaktů, které otevřely alespoň jeden e-mail v některé z vašich kampaní za poslední rok.

5.2. Segment neaktivních kontaktů za poslední měsíc

Slouží k reaktivaci adresátů. Oslovíte speciální nabídkou kontakty, které přestaly být v poslední době aktivní.

5.3. Segment kontaktů adresátů, kteří klikli na specifický odkaz v kampani

Když vás zajímají kontakty, které klikly na konkrétní odkaz či tlačítko s odkazem, obrázek s odkazem apod.

6. Segmentace dle chování kontaktů v automatizacích

Zde volíte segmentaci dle chování v automatizacích. Například chcete vyfiltrovat všechny kontakty, které vstoupily do “Welcome automatizace" - tedy automatizace, která se spustí pro všechny nově registrované kontakty.

7. Segmentace dle chování kontaktů na webu

Pokud pracujete v tarifu Marketer+ a zasíláte do aplikace informace o nákupech svých kontaktů, můžete mimo jiné při tvorbě segmentů dle chování kontaktů na Vašem webu využít i podmínky nákupu konkrétního zboží, nákupu z určité kategorie, návštěvu stránky, počtu objednávek a mnoho dalšího.

Ecomail nabízí téměř neomezené možnosti pro tvorbu segmentů dle vašich scénářů a je pouze na vás, jak a podle kterého klíče budete segment vytvářet. Jestliže vás zajímají další typy pro tvorbu segmentace s pokročilejšími funkcemi, pokračujte na tento článek.

Tip: Přejete si vytvořit segment na základě vlastních specifických dotazů a jejich kombinací? V tarifu Marketer+ máte možnost využít segmentaci na základě Ecomail Query Language (EQL).

Dostali jste odpověď na svou otázku?