Pokud chcete sbírat kontakty rovnou z vašich webových stránek, není nic jednoduššího, než použít naše webové formuláře. Ecomail vám nabízí 4 následující možnosti:

 • Základní statický formulář - formulář umístěný přímo na vašich stránkách
 • Odkaz na hostovaný formulář - z webových stránek odkazujete na stránku s formulářem
 • Vyskakovací (pop-up) formulář
 • Formulář v podobě vysouvací lišty

Obsah článku

 • Tvorba formuláře
 • Typy formulářů
 • Nastavení formuláře
 • Vložení formuláře na web
 • Napojení přes API
 • Double opt-in

 

Tvorba formuláře

Nejdříve z vašich importovaných seznamů kontaktů vyberete jeden konkrétní seznam, do kterého chcete sběr kontaktů nasměrovat. Následně vpravo kliknete na záložku "Formuláře" a nad typy formulářů kliknete na "Pssst! Vyzkoušejte nové flexibilní formuláře v beta verzi".

Zde vytvoříte nový formulář a vyberete typ (základní, pop-up nebo vysouvací lišta).

Posledním krokem je výběr přednastaveného stylu, případně můžete zvolit prázdný formulář a vytvořit si svůj vlastní z prázdného formuláře.

Typy formulářů

Nejdříve doporučujeme rozhodnout se, o jaký typ formuláře se bude jednat a podle toho naplánovat a nastavit celkový design. Vybrat si můžete mezi těmito typy:

 • Základní - statický, nebo hostovaný formulář
 • Pop-up formulář
 • Vysouvací lišta

 

Základní (+hostovaný formulář)

Základní statický formulář vkládáte na své webové stránky na libovolné místo, nejčastěji však do patičky webu, nebo do postranních nabídek. Jedná se o neutrálnější a nenásilný způsob komunikace pro odběr vašich novinek, jelikož se formulář nezobrazuje uprostřed obrazovky přes ostatní sdělní.

Hostovaný formulář

Pokud chcete na formulář pouze odkazovat, stačí mít formulář zvolený jako základní a poté kliknout na "použít formulář". Vyskočí vám okénko, ve kterém bude mimo script formuláře také odkaz na hostovaný formulář. Ten si stačí zkopírovat a vložit na místo dle libosti, například na váš web, do tlačítka apod.

Pop-up formulář

Pop-up formulář je přístupný pouze v tarifu Profi nebo MARKETER+.

Tento formulář, který patří mezi nejoblíbenější, se zobrazí uprostřed stránky po splněný určité podmínky, například po 5 strávených vteřinách na stránce, nebo při opouštění stránky apod. Po zavření pop-upu se formulář znovu nezobrazí, pokud si uživatel nevymaže takzvané cache v prohlížeči. Proto doporučujeme kombinovat pop-up a základní formulář. A to i z důvodu, že se pop-up nesmí zobrazovat na mobilních zařízeních. 

Vysouvací lišta

Formulář typu vysouvací lišty je přístupný pouze v tarifu Profi nebo MARKETER+.

Formulář, který se vysune po rozkliknutí tlačítka v pravém dolním rohu. Oproti pop-upu má společně se základním formulářem výhodu v tom, že po zavření nezmizí zcela. Uživatel se tak může snadno znovu přihlásit k odběru. A to i na mobilním zařízení, na rozdíl od běžného pop-upu.

Obsah formuláře

Pro vytvoření formuláře je samozřejmě potřeba i obsah. Ať už se jedná o text, obrázek, tlačítko, mezeru, nebo messenger. Stejně jako v editoru, i zde máte možnost "drag & drop" - tedy obsah jednoduše přetáhnout do formuláře do místa, kam se vám nejvíce hodí a následně obsah upravit.

Pole

Pole je okénko, do kterého se vkládají informace o kontaktu - tedy například e-mail, jméno, adresa nebo i vlastní pole. Typ pole může být text (libovolný řetězec), e-mail (musí být formát e-mailu) nebo checkbox (zaškrtávací políčko).

Nadpis se zobrazí nad daným polem, placeholder je pak přednastavený textový obsah v poli. Například "Zde vložte Váš e-mail".

Pokud zvolíte pole povinným, pak musí být uživatelem vyplněno, jinak nebude možné formulář odeslat.

Specifickým polem je pak pole "hidden" neboli skryté. Toto pole bude ve formuláři skryté (uživatel jej neuvidí) a vy tak můžete propisovat nastavenou hodnotu ke každému přihlášenému kontaktu.
Příklad: Pokud máte web ve verzi SK a CZ, můžete vytvořit dva stejné formuláře a v jednom bude skryté pole obsahovat "Pole - země, hodnota - CZ" a druhý formulář bude mít "Pole - země, hodnota - SK".
Propisovat můžete také do vlastního pole.

Text

Po vložení textu máte v toolbaru třeba možnost měnit velikost textu (přednastavené velikosti odstavců a paragrafu), font, zarovnání atd.

Jako poslední tlačítko vpravo na toolbaru (viz screenshot) je "Source code", tedy možnost upravovat zdrojový kód textu. To otevírá možnost nechat zasáhnout vašeho programátora a vložit vlastní kód. Doporučujeme však držet se u základních úprav, aby formulář fungoval správně.

Obrázek

U obrázku je nejdůležitějším prvkem jeho velikost a odsazení. Je dobré držet se spíše menších rozměrů v závislosti na použitém obrázku. Příliš velký obrázek by formulář roztáhl a nepůsobilo by to na uživatele přívětivě. 

Pokud zapnete roztažení obrázku, pak se automaticky zvětší tak, aby pokryl celý obsah. Toto doporučujeme pouze u obrázků, které mají své vlastní pozadí a jsou plánované pro zaplnění jedné strany formuláře.

Tlačítko

Tlačítko slouží primárně k odeslání vyplněného formuláře. Není to však jediná možnost - je možné nastavit typ tlačítka na zavírání formuláře, případně ho použít jako odkaz na libovolnou webovou stránku.

Roztažení tlačítka natáhne tlačítko přes celou šíři formuláře s určitým odsazením ze stran.

Mezera

Mezera slouží k vložení volného místa, většinou mezi dva objekty, které od sebe chceme oddělit (ale nechceme oddělit druhou stranu, jinak bychom použili klasické odsazení shora a zdola).

HTML

Podobně jako můžete upravovat zdrojový kód u textu, tak lze vložit přímo HTML obsah do formuláře a ten následně upravovat v daném okně v levé nabídce.

Messenger

Nejdříve je nutné si napojit Facebook podle tohoto článku. Poté stačí vložit Messenger obsah do formuláře, vybrat připojenou Facebook stránku a vložit doménu, kde bude formulář umístěn. 

Poté bude mít uživatel možnost zaškrtnout "Poslat na Messenger", čímž se nepřihlásí pouze k odběru e-mailů, ale také si přeje jednorázové zaslání zprávy do svého Facebook Messengeru. Facebook tak umožní odeslat jednu zprávu do 48 hodin.

Nastavení formuláře

V hlavní nabídce nastavení se nastavuje typ formuláře (viz výše), zdroj (který se propíše ke kontaktu, tedy například: slevový pop-up formulář Vánoce 2018, formulář z patičky apod.) a rozměry formuláře. Dále zde naleznete další podnabídky nastavení.

Pozadí a barvy

Zde můžete nastavit barvy pozadí (kolem formuláře), formuláře, textů a odkazů. Lze také nahrát vlastní obrázek na pozadí.

Další nastavení designu

Zde můžete formuláři zapnout stín nebo zvýšit zakulacení hran (a vytvořit třeba i zcela kulatý pop-up) a nastavit vnitřní odsazení celého formuláře.

Rozvržení formuláře

Lze vybrat ze 3 druhů rozvržení formuláře:

 • Vycentrovaný, jedna buňka
 • S obrázkem vlevo, dvě buňky
 • S obrázkem vpravo, dvě buňky

Buňkou se myslí prostor, do kterého lze vkládat obsah. Obrázek lze samozřejmě nahradit jiným obsahem, jedná se pouze o přednastavené obsahy pro rychlejší práci.

Nastavení zobrazení (pouze u vysouvací lišty a pop-up formuláře)

V tomto nastavení je možné více personalizovat zobrazení formuláře. Na výběr je:

 • URL je
 • URL obsahuje
 • URL odpovídá výrazu*

Tedy můžete mít nastavené, aby se formulář zobrazoval například pouze na URL https://www.vasweb.cz/formular.

*Zde lze využít regulárních výrazů neboli regex. Jedná se o komplikovanější způsob, jak popsat jedním řetězcem množinu řetězců. Více se můžete dočíst zde.

Nastavení pop-upu (pouze u pop-up formuláře)

U pop-upu lze nastavit barva křížku pro zavření formuláře a zejména nastavení zobrazení, kdy se pop-up uživateli ukáže. Možnosti jsou následující:

 • Ihned po načtení stránky - jakmile se načte celá stránka, načte se i pop-up
 • Po zobrazení několika stránek - pokud uživatel navštíví x stránek na vašem webu, tak se pop-up zobrazí (např. pokud nastavíte 3, na 3. navštívené stránce se pop-up zobrazí)
 • Po několika vteřinách strávených na stránce  - po x vteřinách se pop-up zobrazí
 • Při pokusu o opuštění stránky - pop-up se zobrazí v případě, že uživatel vyjede kurzorem mimo stránku
 • Po odskrovolání několika pixelů -  pop-up se zobrazí jakmile uživatel odskroluje daný počet pixelů

Nastavení lišty (pouze u vysouvací lišty)

U lišty lze nastavit barvu křížku, barvu lišty samotné a text na liště.

Práce s více kroky ve formuláři

U formulářů je možné přidat druhý i třetí krok. V těchto krocích navíc můžete vložit sekundární informace nebo pole, které se do prvního kroku příliš nehodí. Může se tak jednat například o pole pro město nebo telefon, které nejsou pro uživatele povinné, a proto se hodí do druhého kroku.

Krok přidáte bílým křížkem (max. 3 kroky) a jednotlivý krok odeberete červeno-bílým křížkem v pravém horním rohu.

Krok "Po odeslání"

Tento krok se zobrazí po potvrzení a odeslání formuláře, můžete v něm tedy například uživateli poděkovat za přihlášení k newsletteru, případně vložit speciální kupón či odkaz na slevu. Tento krok se upravuje obdobným způsobem jako krok první.

Vložení formuláře na web

Jakmile máte formulář hotový a chcete jej vložit na web, stačí v levém horním rohu stisknout "Použít formulář" a zobrazí se vám kód (script) pro vložení na stránku. Tento script se dává do těla webu (mezi tagy).

Testování formuláře

Pokud chcete otestovat váš formulář, stane se vám, že po prvním zavřením pop-up okna se již znovu neotevře - to je správné chování pop-upu, nicméně pro testování obtížné.
Proto jsme připravili speciální parametr, který lze přidat do odkazu kde máte formulář. Přidáním se bude ignorovat, zda byl již formulář otevřen.

Parametr: ecmwdebug
Příklad: https://www.ecomail.cz/?ecmwdebug

Napojení přes API

Integrace a API jsou přístupné v tarifu MARKETER+.

Další možností, jak vkládat kontakty do seznamu, je použít naše API. Je to nejpokročilejší řešení, které ovšem vyžaduje zásah vašeho programátora, ten musí vytvořit napojení přes API.

(dokumentace zde: http://docs.ecomailczv2.apiary.io/).

Double opt–in

Co to je?

Pomocí této funkce bude vašemu zákazníkovi vzápětí po registraci poslán e-mail na zadanou e-mailovou adresu, kde musí potvrdit její existenci a funkčnost. Výhody použití tzv. dvojitého potvrzení jsou tvorba správné databáze bez překlepů, zabránění falešným registracím, obrana proti nařknutí z posílání spamu a v neposlední řadě navýšení počtu doručených e-mailů.

Nastavení

Pokud již máte k existujícímu seznamu kontaktů vytvořený formulář pro sběr kontaktů a chcete mít u každého nového kontaktu dvojité potvrzení, můžete ho jednoduše nastavit. Vyberete daný seznam kontaktů a kliknete na tlačítko nastavení. Následně zvolíte „Registrace s potvrzením e-mailu“. Následně si můžete vytvořit předmět a text potvrzovacího e-mailu dle vašich představ. Pak už jen vyplníte URL, kam bude uživatel po potvrzení přesměrován.

Jestliže přidáváte nový seznam kontaktů, můžete dvojité potvrzení nastavit rovnou.

Našli jste odpověď?