Všechny sbírky
Formuláře
Sběr kontaktů pomocí formulářů
Sběr kontaktů pomocí formulářů

Vytvořte si svůj statický formulář, vyskakovací pop-up formulář nebo formulář vysouvací lišty, vložení formuláře na webové stránky a DOI.

Jakub Filounek avatar
Autor: Jakub Filounek
Aktualizováno před více než týdnem

Pokud chcete sbírat kontakty rovnou z vašich webových stránek, není nic jednoduššího, než použít naše webové formuláře. Nastavení samotného formuláře a další tipy naleznete v tomto článku.

V tomto článku najdete:

Dáváte přednost instruktážnímu videu?


Čtyři typy formulářů

Nejdříve doporučujeme rozhodnout se pro typ formuláře, který chcete použít - podle toho ho naplánovat a nastavit celkový design. Vybíráte z:

 • Základní statický formulář

 • Formulář v podobě vysouvací lišty

 • Pop-up formulář na desktop

 • Pop-up formulář na mobil

 • Odkaz na hostovaný formulář

Tvorba formuláře

Nejdříve z vašich importovaných seznamů kontaktů vyberete jeden konkrétní seznam, do kterého chcete sběr kontaktů nasměrovat.


Následně vlevo klikněte na záložku "Formuláře":

Zde vytvořte nový formulář a vyberete jeho typ:

Posledním krokem je výběr přednastaveného stylu, případně můžete zvolit vlastní design formuláře a vytvořit si svůj vlastní design z prázdného formuláře:

Základní formulář do stránky (+hostovaný formulář)

Statický formulář do stránky vkládáte na své webové stránky na libovolné místo, nejčastěji však do patičky webu, nebo do postranních nabídek. Jedná se o neutrálnější a nenásilný způsob komunikace pro odběr vašich novinek, jelikož se formulář nezobrazuje uprostřed obrazovky přes ostatní sdělení.

Hostovaný formulář

Pokud chcete na formulář pouze odkazovat, stačí mít formulář zvolený jako do stránky a poté kliknout na "použít formulář". Vyskočí vám okénko, ve kterém bude mimo script formuláře také odkaz na webovou stránku s hostovaným formulářem. Ten si stačí zkopírovat a vložit na místo dle libosti, například na váš web, do tlačítka apod.

Pop-up formulář

Tento formulář, který patří mezi nejoblíbenější, se zobrazí uprostřed stránky po splnění určité podmínky, například po 5 strávených vteřinách na stránce, při opouštění stránky apod.

Po zavření pop-upu se formulář znovu nezobrazí, pokud si uživatel nevymaže cookie v prohlížeči.

Pop-up se v této podobě podle Google pravidel nesmí zobrazovat na mobilních zařízeních (a proto tato možnost není v nastavení formuláře k dispozici). 

💡 TIP: Podívejte se na video, jak snadno můžete pop-up nastavit.

Pop-up formulář pro mobilní telefon

Tento formulář je speciálně upraven pro požadavky mobilních telefonů a firmy Google, která za používání nevhodného formátu formuláře penalizuje.

Oproti klasickému pop-up formuláři:

 • se zobrazuje pouze ve spodní části obrazovky

 • může zabírat maximálně 30 % z celkové plochy displeje

 • nemá pozadí, protože nesmí zakrývat ostatní obsah na webu

 • má větší a viditelnější “ikonu” křížku pro zavření formuláře

V editoru si pro lepší představu můžete vyzkoušet formulář na různých typech mobilních zařízení:

Platí zde stejná pravidla jako pro pop-up formulář na desktopu - pokud jej uživatel zavře, už se znovu nezobrazí.

Vysouvací lišta

Formulář, který se vysune po rozkliknutí tlačítka v pravém dolním rohu. Oproti pop-upu má společně se základním formulářem výhodu v tom, že po zavření nezmizí zcela. Uživatel se tak může snadno znovu přihlásit k odběru. A to i na mobilním zařízení, na rozdíl od běžného pop-upu.

Obsah formuláře

Pro vytvoření formuláře je samozřejmě potřeba i obsah. Ať už se jedná o text, obrázek, tlačítko, mezeru, nebo messenger. Stejně jako v editoru, i zde máte možnost "drag & drop" - tedy obsah jednoduše přetáhnout do formuláře do místa, kam se vám nejvíce hodí a následně obsah upravit.

Pole

Pole je okénko, do kterého se vkládají informace o kontaktu - tedy například e-mail, jméno, adresa nebo i vlastní pole.

Typ pole může být text (libovolný řetězec), e-mail (musí být formát e-mailu) checkbox (zaškrtávací políčko) nebo datum.

Nadpis se zobrazí nad daným polem, placeholder je pak přednastavený textový obsah v poli. Například "Zde vložte Váš e-mail".

Pokud zvolíte pole povinným, pak musí být uživatelem vyplněno, jinak nebude možné formulář odeslat.

Specifickým polem je pak pole "hidden" neboli skryté. Toto pole bude ve formuláři skryté (uživatel jej neuvidí) a vy tak můžete propisovat nastavenou hodnotu ke každému přihlášenému kontaktu.


Příklad: Pokud máte web ve verzi SK a CZ, můžete vytvořit dva stejné formuláře a v jednom bude skryté pole obsahovat "Pole - země, hodnota - CZ" a druhý formulář bude mít "Pole - země, hodnota - SK".

Propisovat můžete také do vlastního pole.

Text

Po vložení textu máte v toolbaru možnost měnit velikost textu (přednastavené velikosti odstavců a paragrafu), font, zarovnání atd.

Jako poslední tlačítko vpravo na toolbaru (viz screenshot) je "Source code", tedy možnost upravovat zdrojový kód textu. To otevírá možnost nechat zasáhnout vašeho programátora a vložit vlastní kód. Doporučujeme však držet se u základních úprav, aby formulář fungoval správně.

Obrázek

U obrázku je nejdůležitějším prvkem jeho velikost a odsazení. Je dobré držet se spíše menších rozměrů v závislosti na použitém obrázku. Příliš velký obrázek by formulář roztáhl a nepůsobilo by to na uživatele přívětivě. 

Pokud zapnete roztažení obrázku, pak se automaticky zvětší tak, aby pokryl celý obsah. Toto doporučujeme pouze u obrázků, které mají své vlastní pozadí a jsou plánované pro zaplnění jedné strany formuláře.

Tlačítko

Tlačítko slouží primárně k odeslání vyplněného formuláře. Není to však jediná možnost - je možné nastavit typ tlačítka na zavření formuláře, případně ho použít jako odkaz na libovolnou webovou stránku.

Roztažení tlačítka natáhne tlačítko přes celou šíři formuláře s určitým odsazením ze stran.

Mezera

Mezera slouží k vložení volného místa, většinou mezi dva objekty (ale nechceme oddělit druhou stranu, jinak bychom použili klasické odsazení shora a zdola).

HTML

Podobně jako můžete upravovat zdrojový kód u textu, tak lze vložit přímo HTML obsah do formuláře a ten následně upravovat v daném okně v levé nabídce.

Pozadí a barvy

Zde můžete nastavit barvy pozadí (kolem formuláře), formuláře, textů a odkazů. Lze také nahrát vlastní obrázek na pozadí.

Další nastavení designu

Zde můžete formuláři zapnout stín nebo zvýšit zakulacení hran (a vytvořit třeba i zcela kulatý pop-up) a nastavit vnitřní odsazení celého formuláře.

Rozvržení formuláře

Lze vybrat ze 3 druhů rozvržení formuláře:

 • Vycentrovaný, jedna buňka

 • S obrázkem vlevo, dvě buňky

 • S obrázkem vpravo, dvě buňky

Buňkou se myslí prostor, do kterého lze vkládat obsah. Obrázek lze samozřejmě nahradit jiným obsahem, jedná se pouze o přednastavené obsahy pro rychlejší práci.

Nastavení formuláře a další tipy naleznete v tomto článku.

Vložení formuláře na web

Jakmile je formulář hotový a chcete jej vložit na web, stačí v levém horním rohu stisknout "Použít formulář". Zobrazí se vám skript pro vložení na váš web.

Skript vložte do zdrojového kódu vaší webové stránky do tagu <head> či <body>, podle toho, kde chcete, aby se váš formulář zobrazil.

Zkopírujte tak celé znění skriptu a vložte jej do obsahu tagů, například takto (pop-up):

Případně skript vložte do externího souboru se skripty, či mezi ostatní skripty, které na vašich webových stránkách využíváte.

Sběr nových kontaktů přes API

Nové kontakty můžete do aplikace posílat také přes API. Návod na integraci vlastního řešení naleznete zde.

Dokumentace k API je pak k dispozici zde.


Double opt-in neboli potvrzení e-mailové adresy

Pomocí této funkce bude vašemu zákazníkovi vzápětí po registraci poslán e-mail na zadanou e-mailovou adresu, kde musí potvrdit její existenci a funkčnost. Výhody použití tzv. dvojitého potvrzení jsou tvorba správné databáze bez překlepů, zabránění falešným registracím, obrana proti nařknutí z posílání spamu a v neposlední řadě navýšení počtu doručených e-mailů.


Kompletní návod naleznete zde.


Přesměrování po registraci ve formuláři

V nastavení seznamu kontaktů můžete vložit stránku pro přesměrování ihned po registraci kontaktu ve formuláři. Odběratele tak po vyplnění údajů přesměrujete ihned zpět například na vaše webové stránky bez využití druhého kroku formuláře.

Nezapomeňte na stránku, na kterou kontakty přesměrujete, přidat potvrzení o úspěšné registraci e-mailové adresy (z formuláře), příp. kontakty informujte o nutnosti dokončení registrace v e-mailu (double opt-in, viz bod 4), s ohledem na to, že se většině kontaktů nemusí zobrazit druhá děkovná stránka ve formuláři, kde jsou tyto informace typicky uvedeny.

💭 Nenašli jste odpověď? Napište nám na chat, anebo na e-mail support@ecomail.cz. 😊


Dostali jste odpověď na svou otázku?