Datové feedy

Co jsou datové feedy a k čemu slouží

Daniela Esterová avatar
Autor: Daniela Esterová
Aktualizováno před více než týdnem

Datové feedy v Ecomailu vám umožní větší míru dynamiky v rámci vašich kampaní a automatizací. Lze díky nim do obsahu vašich e-mailů vkládat informace, které se mohou měnit na základě dat uvedených u kontaktů, můžete ale jejich pomocí posílat každý den stejný e-mail, ve kterém se bude pouze aktualizovat jeho obsah.

Pozor, pro využití datových feedů je třeba pracovat v tarifu MARKETER+.

V této nápovědě naleznete:


Co je to datový feed?

Datový feed je podobný tomu produktovému(více o produktovém feedu v článku). Jedná se o soubor typu XML, který je strukturovaný a psaný podle daných pravidel.

Datový feed se od produktového liší tím, že nejsou stanovená pravidla pro to, jaké konkrétní parametry má obsahovat. Nabízí tak velký potenciál užití v praxi - můžete skrze něj posílat data, která se každý den mění, nebo můžete každému kontaktu zaslat jiný obsah dle informací uvedených v rámci základních/vlastních polí. Jak s feedy pracovat praxi si ukazujeme níže.

Struktura datového feedu

Každý datový feed musí obsahovat tyto dvě položky:

<data></data> - zahrnuje celý XML dokument

<item></item> - na každou položku/jednotku

V položce item pak musí být obsaženy minimálně dva parametry, z nichž jeden bude sloužit jako identifikátor. Identifikátor je název merge tagu základního, nebo vlastního pole(psáno bez znaků *||*).

Další parametry jsou tzv. klíče. Ty musí obsahovat data, která budou dle daných identifikátorů vypsány. Může se jednat o prostý text, ale také o HTML obsah.

POZOR: Pro správnost výpisu nevkládejte do názvů merge tagů podtržítka “_”!

Příklad

Jako příklad můžeme uvést jednoduchý datový feed, který bude kontaktům dle hodnot ve vlastním poli "destinace" vypisovat informace pro jejich dovolenou:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<data>
<item>
<destinace>Itálie</destinace>
<informace>Informace o dovolené v Itálii</informace>
</item>
<item>
<destinace>Řecko</destinace>
<informace>Informace o dovolené v Řecku</informace>
</item>
<item>
<destinace>Norsko</destinace>
<informace>Informace o dovolené v Norsku</informace>
</item>
</data>

Tento feed má dva prvky:

  • první je vlastní pole <destinace> (toto pole by mělo být v aplikaci u kontaktu jako vlastní pole)

  • a druhý <informace> (parametr sloužící pouze pro výpis dat, tedy nemusí být v aplikaci jako vlastní pole)

Prvků může být v rámci feedu více, např. takto:

<data>
<item>
<destinace>Řecko</destinace>
<informace>Informace o dovolené v Řecku</informace>
<pocasi>Informace o počasí</pocasi>
</item>
</data>

Vždy je ale třeba v šabloně určit identifikátor a klíč. Tedy například takto:

*|ECM_DATAFEED_idfeedu_destinace_informace|*

*|ECM_DATAFEED_idfeedu_destinacel_pocasi|*

To znamená, že nejprve se do šablony vypíše informace o dovolené a následně informace o počasí(na základě destinace, kterou má kontakt ve vlastním poli u svého kontaktu).

Jak importovat datový feed

V hlavním menu v záhlaví aplikace vyberte záložku “Další” a zvolte "Datové feedy". Klikněte na “Nový feed”:

Zde přidáte do pole odkaz na datový feed (odkaz na xml soubor, který máte externě nahraný např. na svém webu) a přidání potvrdíte.

Následně datový feed synchronizujte pomocí tlačítko Obnovit(viz PrntSc) a celou stránku obnovte (synchronizace trvá většinou v řádech sekund, ale pokud je feed objemný, může proces trvat déle).

Feed lze smazat kliknutím na odkaz Odstranit.

a. Obnovení datového feedu přes API

Datový feed se pravidelně obnovuje každý den v ranních hodinách. Pokud ale data do feedu posíláte v jiný čas a potřebujete tomu uzpůsobit i odeslání newsletteru/automatizace, určitě využijete endpoint “Update a data feed”:

Vložení datového feedu do šablony

Datový feed lze do šablony vložit dvěma způsoby. První způsob je skrze blok “Dynamický”:

Při vložení bloku "Dynamický" v editoru vidíme, že tyto dva prvky zadáváme do polí "Identifikátor dynamického obsahu" (podle kterého prvku identifikujeme) a "Klíč dynamického obsahu" (obsah který chceme vypsat).

Identifikátor musí odpovídat obsahu v Ecomailu, pokud tedy chceme identifikovat v datovém feedu pomocí PSČ, musí být u kontaktů vyplněno PSČ.

a. Vložení feedu pro merge tag

Do šablony lze datový feed vložit také za pomocí merge tagu v následujícím znění:

*|ECM_DATAFEED_idfeedu_identifikator_klic|*

ID feedu naleznete v sekci Další → Datové feedy:

Identifikátor - tedy název pole, na základě kterého se bude určovat, co se má vypsat. Název pole je stejné jako název merge tagu(pro základní i vlastní pole).

Klíč pak představuje název parametru, ze kterého aplikace pro identifikátor vypíše určitý obsah.

  

Praktický příklad využití datového feedu

a. Odeslání různého obsahu na základě hodnoty u kontaktů

Na příkladu níže si ukážeme, jak lze za pomocí datových feedů vypsat každému kontaktu jinou informaci na základě informace v základním/vlastním poli. V příkladu pracujeme se základním polem “Země”(je potřeba zadat název merge tagu, tedy “country”) a parametrem “branch”, ze kterého se budou data propisovat.

<data>
<item>
<country>CZ</country>
<branch>Dovoláte se nám na telefonním čísle +420 123456789.</branch>
</item>
<item>
<country>UK</country>
<branch>Call us at +44 7975777666 </branch>
</item>
<item>
<country>DK</country>
<branch>Ring til os på +45 11 22 33 44 </branch>
</item>
<item>
<country>DE</country>
<branch>Rufen Sie uns an unter +42454645123</branch>
</item>
</data>

Takto se pak propíše datový feed kontaktu, který má v poli “Země” uvedeno “CZ”:

b. Odeslání stejného obsahu všem kontaktům

Datový feed využijete i v případech, kdy potřebujete každý den odesílat všem kontaktům automatický proměnlivý obsah, který se bude posílat z vašich webových stránek. Datový feed se sice musí napojit na konkrétní pole, v případě že potřebujete všem kontaktům poslat stejný obsah, můžete situaci vyřešit vytvořením jednoho vlastního pole, do kterého vložíte stejnou informaci.

Například takto může vypadat vlastní pole:

Ke všem kontaktům můžete uložit za pomocí importu třeba hodnotu “True”:

Následně už pak stačí vytvořit feed v následujícím znění:

<data>
<item>
<datovyfeed>True</datovyfeed>
<obsah>Obsah, který chcete vypsat</obsah>
</item>
</data>

Takto jednoduše můžete posílat datový feed stejný pro celou databázi, například za pomocí automatizací s triggerem "Opakovaně".

c. Užití HTML v datovém feedu

Datový feed může obsahovat také HTML, viz zápis níže. Je však třeba veškeré informace formátovat do tabulky, aby se v rámci e-mailingové komunikace správně vypsaly. Hodnoty rovněž pište do <![CDATA[...]]>:

<item>
<zip>70200</zip>
<branch>
<![CDATA[
<table class="nl-w100" width="700" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr> <td align="center" bgcolor="#FFFFFF"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"> <tr>
<td align="center" class="nl-cell nl-pl10 nl-pr10" style="font-family:Open Sans, Arial, sans-serif; font-size:24px; line-height:30px; color:#003d7c;"> KNIHCENTRUM.CZ - Dům knihy </td> </tr> </table>
</td> </tr> </table> <table width="700" class="nl-w100" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr> <td class="nl-cell nl-pb0 nl-pr0" style="width: 50%; vertical-align:top; padding:0 10px 0 0;">
<table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td class="nl-cell"> <table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr> <td height="20" style="font-size: 1px;line-height: 1px;"></td> </tr>
<tr> <td> <table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr> <td class="nl-cell nl-pl10 nl-pr10" valign="top" style="font-family:Open Sans, Arial, sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; color:#848484;">
<table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td class="nl-cell" valign="top" style="font-family:Open Sans, Arial, sans-serif; font-size:14px; font-weight:bold; line-height:17px; color:#848484;">Adresa:</td>
<td style="font-family:Open Sans, Arial, sans-serif; font-size:14px; line-height:19px; color:#848484;">Smetanovo náměstí 222/8,<br />702 00 Moravská Ostrava</td> </tr> <tr> <td height="10" style="font-size: 1px; line-height: 1px;"></td> </tr>
<tr> <td class="nl-cell" style="font-family:Open Sans, Arial, sans-serif; font-size:14px; font-weight:bold; line-height:17px; color:#848484;">Otevírací doba:</td><td style="font-family:Open Sans, Arial, sans-serif; font-size:14px; line-height:19px; color:#848484;"><strong>Po–Ne</strong> 8:00 - 18:00</td> </tr> </table> </td> </tr> </table> </td> </tr> </table> </td> </tr>
<tr> <td height="20" style="font-size: 1px;line-height: 1px;"></td> </tr> <tr> <td class="nl-cell" align="left"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="nl-tac2"> <tr> <td width="210" align="center" bgcolor="#ffffff" height="44" valign="middle" style="font-family:Open Sans, Arial, sans-serif; font-size:18px; font-weight:bold; color:#FFFFFF; padding:0 8px; border: 2px solid #f58220;"> <a target="_blank" href="https://www.knihcentrum.cz/prodejny" style="color:#f58220; text-decoration:none;">Ukázat výdejní místa</a> </td> </tr> </table> </td> </tr> </table> </td>
<td width="10" class="nl-hide"></td> <td class="nl-cell nl-pb0 nl-pl10 nl-pr10" style="width: 50%; vertical-align:top;">
<table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td> <table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td style="padding:20px 0 0;">
<table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td align="center"> <a target="_blank" href="https://www.knihcentrum-ostrava.cz/"> <img border="0" src="https://www.knihcentrum.cz/Content/Images/uploaded/prodejny_foto/Knihcentrum_OstravaDK.jpg" style="display: block;" alt="Albrechtice u Českého Těšína, Stonavská" width="360"> </a> </td> </tr> </table> </td> </tr> </table> </td> </tr> </table> </td> </tr> </table>
]]>
</branch>
</item>

Výstup tohoto obsahu prvku <branch> vypadá pak takto:

Zasazeno do samotné šablony (co vidí uživatel):

Jak testovat datový feed/kde funguje datový feed?

Datový feed se vypisuje v rámci:

1) automatizací(spuštění/ostrá rozesílka)

2) kroku "Testování" v automatizaci

3) ostré kampaně

POZOR: Obsah datových feedů se nevypisuje v testovacím draftu kampaně a v editoru šablon(v náhledu)!

Pro testování datových feedů si tedy vytvořte testovací segment, na který posléze odešlete ostrou kampaň, případně je možné si vytvořit jednoduchou automatizaci s libovolným triggerem a krokem “Odeslat e-mail”. Do tohoto kroku si vložte vaši šablonu s feedem a e-mail si pak odesílejte přes krok “Testování”(které spustí automatizaci i v pozastaveném stavu).

Nezapomeňte, že kontakt, na kterém automatizaci testujete, musí mít v identifikátoru hodnotu, dle které se bude vypisovat obsah feedu!

Časté dotazy

1. Nenačítá se datový feed, vyskakuje mi hláška “wrong_format”

Tato hláška znamená, že se aplikaci nepodařilo přečíst informace z datového feedu. Ujistěte se, že máte formát udělaný správně dle pokynů ze sekce “Struktura datového feedu”.

2. Lze obsah datového feedu zabezpečit?

Ano, obsah datového feedu si skutečně můžete zabezpečit. Učiníte tak kliknutím na “Zabezpečení”:

Sem postačí zadat autorizační údaje(z vašeho webu).


💭Potřebujete poradit s konkrétním nastavením? Neváhejte nás kontaktovat na naší podpoře.

Dostali jste odpověď na svou otázku?