Trigger Spustit opakovaně

Jaké jsou možnosti triggeru spustit opakovaně a jak ho správně nastavit? Jak spouštět automatizaci každý den, týden, či měsíc?

Klára Fišerová avatar
Autor: Klára Fišerová
Aktualizováno před více než týdnem

V rámci automatizací můžete pracovat s různými triggery. V tomto článku vás provedeme nastavením triggeru Spustit opakovaně, díky kterému je možné automat pro kontakty spouštět opakovaně s předem nastavenou frekvencí. Můžete tak pravidelně kontrolovat hodnoty v polích kontaktů, reagovat na splnění nastavené podmínky nebo například vždy ve stejný den v týdnu zasílat relevantní obsah.

V tomto článku se dozvíte:

Trigger spustit opakovaně je dostupný pouze v rámci tarifu Marketer+.


Jak trigger spustit opakovaně funguje

U automatických kampaní je vždy zapotřebí zvolit trigger, tedy spouštěč automatizace, který zajistí spuštění automatizace pro vaše kontakty. Trigger spustit opakovaně pak slouží především pro opakovanou kontrolu podmínky, kterou v rámci triggeru nastavíte.
Kontrola této podmínky pak probíhá opakovaně v den, který v rámci triggeru nastavíte. Pokud je podmínka splněna u některého kontaktu, vstoupí tento kontakt do automatizace. V případě, že pak kontakt podmínku nesplňuje, ke spuštění automatizace pro něj nedojde.

Příklad: Pomocí triggeru spustit opakovaně můžete například jednoduše čistit Vaši databázi od dlouhodobě neaktivních kontaktů. Takové kontakty mohou negativně ovlivnit reputaci Vaší rozesílky. Proto je doporučujeme pravidelně odhlašovat.

V nastavení opakování triggeru nastavíme, jak často se má podmínka kontrolovat (třeba každý týden).
V nastavení segmentu pak volíme podmínku, po jejímž splnění se automat pro neaktivní kontakty spustí.

V případě Reaktivace doporučujeme použít kombinaci podmínek:

 • Neotevřeli žádný e-mail => protože nás zajímá neaktivita v e-mailingu
  a volíme časový horizont, v kterém nás neaktivita kontaktu zajímá

 • Datum registrace je před (za pomocí dynamického data)
  => touto cestou vyloučíme nově přihlášené kontakty, které zatím nestihly otevřít nebo přijmout sdělení

  V dalších krocích automatizace pak můžete tyto kontakty jednoduše odhlásit, nebo je označit pomocí štítku.

U automatizace s triggerem opakovaně po jejím spuštění dochází k zasílání předem zvolené šablony. Abyste však mohli vaše sdělení obzvláštnit, či upravit, doporučujeme šablonu vždy před opakovaným odesláním upravit přímo v sekci šablony. Úprava šablony se propíše pro všechny e-maily odeslané po této úpravě. Původní rozesílky nebudou nijak ovlivněny.

💡Tip: Pro správný a stále aktuální obsah můžete obsah do šablony propisovat pomocí merge tagů či datových feedů.

Základní nastavení triggeru

Při vytváření automatizace s triggerem spustit opakovaně máte k dispozici možnosti nastavení, které ovlivní spuštění vaší automatizace.

Po vytvoření automatizace je zapotřebí nejprve zvolit frekvenci spuštění. Tato frekvence určuje, kolikrát se má automatizace spustit pro daný kontakt.

Na výběr jsou tři frekvence:

 • Pouze jednou pro každý e-mail - konkrétní kontakt vstoupí do automatizace pouze jednou a vícekrát se pro něj automatizace nespustí;
  automat se tedy spouští vícekrát pro kontakty, které do něj ještě nevstoupily

 • Několikrát - konkrétní kontakt může do automatizace vstoupit vícekrát, ale nikoliv, pokud se v něm zrovna nachází;
  automat se tedy spouští vícekrát i pro kontakty, které jím prošly, ale pouze tehdy, kdy pro ně byl již automat (s předchozím vstupem) dokončen

 • Několikrát a paralelně - kontakt může kontakt vstoupit do automatizace i ve chvíli, kdy se již v automatizaci nachází (například v kroku čekání) a automatizace na něj již probíhá.

Po nastavení frekvence ve vaší automatizaci přetáhněte do plátna trigger Spustit opakovaně. Podívejme se na jeho možná nastavení:

 1. Opakování - zde nastavujete, jak často má automatizace kontrolovat nastavenou podmínku.

 2. Čas - zde volíte hodinu, od které nejdříve proběhne kontrola podmínky.

 3. Podmínka - V tomto poli nastavujete podmínku obdobně, jako je tomu u segmentů. Můžete vybrat některý z již připravených segmentů (a jejich podmínek), nebo vytvořit vlastní, novou podmínku. Automatizaci můžete také spustit pro celý seznam najednou (ve výběru "Vyberte výchozí segment nebo seznam kontaktů" na poslední pozici).

Opakování

Nastavení opakování je zásadní pro správné nastavení četnosti kontroly podmínky a tedy i následné spuštění automatizace. Opakování je možné nastavit v následujících frekvencích (a aplikace u všech zobrazí konkrétní datum, při kterém proběhne 1. spuštění automatizace):

1. Každý den
2. Vybraný den
3. Vlastní frekvence opakování

Každý den

Při opakování každý den proběhne kontrola každý den. U této frekvence nastavujete pouze čas, od kterého proběhne kontrola podmínky.

Aplikace vždy zobrazí konkrétní datum, při kterém proběhne 1. spuštění automatizace.

Vybraný den

U opakování ve vybraný den proběhne kontrola vždy v konkrétní zvolený den, či dny v týdnu. Jednotlivé dny, kdy má probíhat kontrola, si můžete zaškrtnout v příslušných polích. V poli čas pak opět volíte, od které hodiny nejdříve má proběhnout kontrola podmínky.

Vlastní frekvence opakování

Ve vlastní frekvenci opakování máte možnost:

 • nastavit začátek automatizace, tedy datum jejího úvodního spuštění

 • od vybraného data začátku opakování pak dochází k odpočítání vámi nastavené frekvence [v poli můžete zvolit den, týden, či měsíc]

Pokud si budete přát automatizaci spustit například až za několik týdnů, můžete si Začátek opakování upravit tak, aby byl nastaven na datum v budoucnosti. První spuštění tak proběhne pro nejbližší datum, které bude vypočítáno z vyplněných hodnot.

Příklad: Při nastavení vlastní frekvence opakování na každý desátý den od Začátku opakování, tedy 5.5.2022, dojde k prvnímu spuštění až 15.5.2022. Další spuštění pak proběhne o deset dní později, tedy 25.5.2022.

Podrobnější znázornění naleznete na časové ose níže:


Příklady využití automatizace s triggerem spustit opakovaně

Pojďme si nastavení triggeru pro automatizace přiblížit na několika modelových příkladech.

1. Kontrola každý den - Zaslání poděkování za návštěvu

Představte si, že pracujete v salonu, a přejete si zasílat vašim klientům po návštěvě poděkování za 1. návštěvu společně s dalšími tipy.

Po návštěvě ke klientům v Ecomailu, kteří vás dnes navštívili, přidáte přes manuální/automatickou aktualizaci danou informaci do vlastního pole - například pomocí hodnoty "ano".

Díky triggeru spustit opakovaně s nastavením opakování každý den pak druhý den proběhne kontrola nastavené podmínky - v tomto případě bude tato podmínka navazovat na definované vlastní pole a na jeho obsah (nachází se ve vlastním poli hodnota "ano"?).
Pokud hodnotu u kontaktu nalezneme, dojde ke spuštění automatizace a následnému zaslání poděkování těm kontaktům, kteří návštěvu včera udělali. Pro kontakty, které hodnotu "ano" ve vlastním poli nemají, se automatizace nespustí.

Samotná automatizace pak může vypadat například takto:

Trigger Spustit opakovaně bude mít následující nastavení:

2. Kontrola vybraný den v týdnu - Zasílání shrnutí novinek

Trigger spustit opakovaně můžete využít i pro zasílání upomínkových e-mailů v pravidelné frekvenci. Můžete například každý pátek připomenout vašim kontaktům, aby nezapomněly na akce, které se konají následující týden. Můžete také například poslat shrnutí novinek z uplynulého týdne.

Automatizace pak může vypadat například takto:

Frekvence spuštění bude u této automatizace Několikrát. V triggeru pak nastavujete konkrétní den, či dny, kdy se má automatizace spustit. Pro spuštění pro celou vaši databázi postačí zvolit [Celý seznam] Název vašeho seznamu.

💡 Tip: Šablonu je v tomto případě nutné každý týden obměnit (v nastavení šablony) - pro dynamické hodnoty můžete v šabloně využít datové feedy, díky kterým se do šablony propíše vždy aktuální obsah automaticky. Jak pracovat s datovými feedy se dozvíte zde.

3. Kontrola vlastní frekvence - konkrétní den v měsíci

Můžete například vždy na konci měsíce zaslat informaci o stavu kreditů na věrnostní kartě, či zaslat informaci k akcím nadcházejícího měsíce.

I v tomto případě doporučujeme nejprve vytvořit šablonu, jejíž obsah bude automatizací v pravidelné frekvenci rozesílán. Pokud se rozhodnete například zasílat stav bodů, můžete v šabloně využít merge tag pro vlastní pole, jež vždy automaticky propíše potřebnou hodnotu, tedy aktuální stav bodů, které posíláte ke kontaktům přes integraci. Můžete také využít datových feedů.

Nastavení frekvence pro vlastní opakování k prvnímu dni v měsíci bude vypadat takto:

Automatizace pak může vypadat například takto:

Pokud si budete přát automatizaci spustit například až za několik měsíců, můžete si Začátek opakování upravit tak, aby byl nastaven na datum v budoucnosti. První spuštění tak proběhne pro nejbližší datum, které bude vypočítáno z vyplněných hodnot.


💭Potřebujete poradit s konkrétním nastavením? Neváhejte nás kontaktovat na naší podpoře.

Dostali jste odpověď na svou otázku?