Pokud exportujete report kampaní, vyexportovaný soubor je ve formátu .csv. Data v tomto formátu jsou v jednom sloupci oddělené čárkou nebo jiným znakem.

Můžete si však soubor převést do Excelu a jednotlivé informace tak rozdělit do jednotlivých sloupců a dále s daty pracovat při analýze apod.

Jak na to?

Otevřete si nový prázdný Excel soubor, klikněte na DATA - NAČÍST EXTERNÍ DATA - Z TEXTU . Následně vyberete soubor, který chcete převést.

Jakmile soubor vyberete, je potřeba provést následující nastavení:

Po importu zatrhněte oddělovač - pole jsou oddělena speciálními znaky (čárka, tabulátor), v typ souboru vyberte hodnotu 65001 : Unicode (UTF-8) a klikněte na další.

V druhé kroku zvolte typ oddělovače dle toho, jak jsou data v importovaném csv souboru oddělená - tabulátor, středník, čárka apod., klikněte na další.

V třetím kroku kliknete na "upřesnit" a symbol čárky přepíšete na tečku (aby se správně upravila procentuální data) a potvrdíte úpravu.

V posledním kroku kliknete na dokončit a následně vyberete, kam se data vloží (většinou se automaticky vyplní hned první buňka) a potvrdíte. Data jsou připravená k další práci a můžete je uložit jako soubor .xls.

Našli jste odpověď?