Importujete svou databázi do Ecomailu a stále se Vám zobrazuje chybná diakritika, nebo jste si vyexportovali soubor ze svého Ecomailu a v excelu se vám nezobrazují háčky a čárky? Stačí upravit na formátování UTF-8.

1. Nejprve si otevřete program Excel a zobrazí se vám prázdné tabulky. Kliknete do prázdné buňky, do které chcete vložit první kontakt. Do následujících buněk se automaticky vloží další kontakty. V záložce Data kliknete na tlačítko From Text/Z textu.

2. Ze svého počítače vyberte soubor s kontakty, které chcete upravit a klikněte na tlačítko Import/Importovat.

3. V prvním okně vyberte ze seznamu kódování 65001 : Unicode (UTF-8) a klikněte na tlačítko Next/Další.

4. V dalším okně vyberete oddělovač, který rozděluje kontakty. Běžně je to čárka, uvozovky, tabulátor, či jiné. Jakmile se vám v náhledu zobrazí kontakty rozdělení do sloupců, kliknete na tlačítko Next/Další.

5. Nyní kliknete pouze na tlačítko Finish/Dokončit.

6. V posledním okně kliknete na tlačítko OK. Celý seznam se Vám nyní vloží do sešitu již s diakritikou a rozdělený do sloupců.

7. Takto můžete nyní kontakty do Ecomailu naimportovat. Jak na import se dočtete zde.

Našli jste odpověď?