Přeskočit na hlavní obsah
Všechny sbírkyKontaktySeznam kontaktů
Import a aktualizace kontaktů
Import a aktualizace kontaktů

Jak na import a aktualizaci databáze bez vytváření stále nových seznamů? Aktualizace kontaktů bez duplicit!

Klára Fišerová avatar
Autor: Klára Fišerová
Aktualizováno před více než týdnem

Rozšiřte svou databázi o nové kontakty. Pusťte se do importu databáze do seznamu kontaktů v aplikaci.

V tomto článku se podíváme na:

____________________________________________________________________________

1. Jak mohu kontakty do aplikace naimportovat?

Kontakty můžete do aplikace hromadně importovat několika způsoby.

 • Hromadný import v aplikaci

 • Automatická synchronizace díky integraci

 • Import skrze API

Kromě Importu lze kontakty sbírat také pomocí formulářů. Jak formuláře fungují jsme popsali v tomto článku.

2. Hromadný import v aplikaci

Nejsnazší cestou, jak nahrát větší množství kontaktů, je jejich nahrání v aplikaci skrze možnost Import.

☝️ Tento způsob je vhodný, pokud své kontakty spravujete v textovém souboru, excelové tabulce nebo pokud máte data v .CSV souboru.

a. V jakém formátu mohu kontakty importovat?

Důležité je mít u každého kontaktu e-mailovou adresu. Ta je využívána jako identifikátor a bez ní není možné kontakt do seznamu kontaktů nahrát. Jedná se o jediný povinný prvek.

Kromě e-mailové adresy lze pracovat s dalšími hodnotami, pomocí kterých můžete databázi lépe segmentovat a personalizovat tak rozesílku. Můžete nahrát také jméno, příjmení, datum narození a podobně.

💡 TIP: Mimo přednastavených polí využijte vlastní pole. V nich zaznamenáte doplňující hodnoty, jako je třeba počet bodů, nebo vlastní status klienta. Díky těmto doplňujícím informacím databázi vysegmentujte a odešlete na ně personalizované sdělení. Vše potřebné o této funkce najdete v tomto samostatném článku.

Jaký typ souboru využít pro import?

Ideálním formátem pro import kontaktů v aplikaci je typ .csv –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ soubor oddělený čárkami či středníky. Data v takovém souboru mohou vypadat takto:

V případě, kdy uchováváte kontakty pouze v textovém souboru, v jednom sloupci ve Wordu, nebo textovém dokumentu, můžete využít import pomocí Copy&Paste.

Co když mám data v Excelu?

Importovat můžete i kontakty z Excelu. Obsah Excelové tabulky jednoduše označte, zkopírujte a vložte jej do pole pro import.


⚠️U importu z Excelu a pomocí Copy&Paste je z bezpečnostních důvodů limit 150 000 znaků. Pokud si přejete nahrát objemnější soubory, využijte importu z .CSV souboru. Pro převedení Excelového souboru do formátu .csv klikněte na Soubor -> Uložit jako. Zde zvolte typ souboru "CSV UTF-8 (s oddělovači)".

Vytvoříte tak kopii souboru ve formátu .csv, který následně nahrajte do aplikace v importu, skrze záložku "z CSV souboru".

V jakém formátu musejí být data v jednotlivých polích?

Importovaná data musí odpovídat tomuto formátu

Telefonní číslo

vždy s předvolbou a bez mezer

+420123456789

Datum

pouze ve formátu RRRR-MM-DD

2022-12-24

E-mail

vždy jeden e-mail na jednom řádku

Země

dle mezinárodního kódu státu

CZ, SK

b. Jak postupovat při importu kontaktů

Podívejte se na video, ve kterém vás importem kontaktů provedeme během pár minut.

1. Kontakty v aplikaci importujete v sekci Kontakty.

2. Vyberte si seznam, do kterého chcete kontakty nahrát a klikněte na tlačítko Import v levém horním rohu. Pro snazší práci v aplikaci doporučujeme jeden seznam kontaktů.


💡 TIP: Potřebujete přidat jeden kontakt? Využijte možnosti Přidat kontakt, kdy můžete kontakty vkládat po jednom. Na tyto kontakty se nespustí automatizace s triggerem Přihlásí se do seznamu.

3. Po kliknutí na tlačítko "Importovat kontakty" se dostanete do druhého kroku importu, kdy potvrzujete, že kontakty splňují právní náležitosti a jsou v souladu s GDPR. Více o tom, na jaké kontakty můžete zasílat svá sdělení naleznete v samostatném článku o GDPR zde.


4. V následujícím kroku importu volíte, do jakých polí v Ecomailu se nahrají data z jednotlivých sloupců z importovaného souboru. Důležité je pro každý sloupec zvolit vhodnou hodnotu, tedy pro sloupec se Jmény zvolit pole “Jméno”:


💡 TIP: V případě, že uchováváte v jednom poli jméno i příjmení zároveň, můžete zvolit jako typ pole “Jméno a příjmení”. Aplikace automaticky toto pole rozdělí a uloží jméno a příjmení do příslušných polí.

Jestliže pracujete s vlastními doplňujícími informacemi, pro které v Ecomailu postrádáte existující sloupec, vytvořte si vlastní tzv. vlastní pole. Díky němu budete mít všechny informace také v Ecomailu a můžete kontakty segmentovat dle potřeby. Vše o práci v vlastním polem najdete v tomto článku nápovědy.

⚠️ Pokud pro některé sloupce nevyberete příslušná pole, tato pole se vynechají.

5. Jakmile pro jednotlivé hodnoty kontaktu vyberete jejich pole, je třeba zvolit kategorii kontaktů, do které se nahrávané kontakty naimportují. Na výběr máte z následujících možností:

 • Aktivní kontakty jsou ty, na které chcete odesílat své newslettery a započítávají se do celkového počtu vašich kontaktů v účtu.

 • Odhlášené kontakty jsou ty, které se odhlásiliy z vašich newsletterů. Tyto kontakty nepatří do aktivních kontaktů a nezapočítávají se do celkového počtu kontaktů ve vaší Ecomail databázi.

 • Odražené kontakty neboli vrácené kontakty jsou ty, na které se nepodařilo e-mail doručit. Tyto kontakty také nepatří do aktivních kontaktů ve vaší databázi.

Kromě volby kategorie můžete také ovlivnit:

 • U nalezených kontaktů aktualizovat údaje - kontakty které se již v aplikaci nacházejí se aktualizují o doplňující hodnoty v aktuálním importu

 • Přidat k těmto kontaktům štítek - veškeré aktuálně nahrávané kontakty obdrží štítek

 • Spustit na těchto kontaktech automatizaci - na veškeré nově nahrané kontakty se spustí automatizace s triggerem přihlásí se do seznamu.

  ⚠️ Tento prvek neovlivní fungování automatizací do budoucna pro tyto kontakty.

6. Po kliknutí na Importovat kontakty se zobrazí lišta s aktuálním postupem importu. Po úspěšném importu se po okraji stránky zobrazí konfety. 🎊

Informace o úspěšném importu naleznete v notifikacích, pod zvonečkem. Zde najdete, kolik kontaktů bylo úspěšně nahráno, kolik kontaktů bylo duplicitních a kolik jich bylo neplatných. Neplatné adresy si poté můžete snadno stáhnout.

c. Aktualizace kontaktů pomocí importu

Potřebujete data u kontaktů aktualizovat? Rozšířila se Vaše databáze o nové adresy? Nemusíte původní kontakty mazat. Stačí znovu nahrát aktuální soubor kontaktů skrze import.

Po zaškrtnutí možnosti U nalezených kontaktů aktualizovat údaje se stávající kontakty aktualizují o nové importované informace.

Opakovaným importem kontaktů se stávající kontakty neduplikují.

Existující kontakty budou aktualizovány podle nahrávaného souboru. Pokud již v polích máte vyplněné hodnoty, budou při aktualizaci nahrazeny hodnotami z nahrávaného souboru.

Odhlášené kontakty se opětovným importem nepřihlásí.

3. Automatická synchronizace díky integraci

V Ecomailu máte k dispozici pluginy, které umožňují snadné propojení s e-shopovými platformami, nebo CRM systémy. Každá integrace funguje na základě jiných principů - zatímco některé integrace synchronizují pouze základní údaje, jiné synchronizují také objednávky, a další podrobnosti ke kontaktu. Přenos dat probíhá skrze api.

Podívejte se, zda máme integraci právě pro váš e-shop.

💡TIP: Pokud jste nenašli vaše e-shopové řešení mezi integracemi, mrkněte, zda jej nelze propojit pomocí programů třetích stran, jako je Zapier nebo Integromat.

4. Import a aktualizace pomocí API

Do aplikace můžete zasílat vlastní data také pomocí naší api. Kontakty můžete touto cestou snadno přidat, aktualizovat nebo smazat. Pro přidání využijte request List subscribe , pro aktualizaci poté Subscriber update. Kompletní api dokumentaci najdete zde.

⚠️ Jelikož je přenos dat skrze api technicky náročnější, doporučujeme konzultovat toto nastavení s vaším technikem.

5. Nejčastější dotazy

Jak mohu upravit e-mailovou adresu u kontaktu?

E-mailová adresa kontaktu je v aplikaci užívána jako identifikátor kontaktu, upravit ji tedy nelze. Jde zároveň o takovou adresu, u které kontakt udělil souhlas s rozesílkou, byť může jít o adresu s překlepem. Tomu můžete předejít nastavením Double opt-in potvrzení.

Pro úpravu adresy je třeba kontakt nahrát znovu.

Nahrál jsem špatná data a potřebuji je upravit.

Po nahrání chybných dat stačí nahrát nová, opravená data ještě jednou, se zaškrtnutím možnosti U nalezených kontaktů aktualizovat údaje.

Označení kontaktů štítkem pomocí importu

Importem můžete také hromadně označit určitou skupinu kontaktů štítkem. Veškerým importovaným kontaktům může být přiřazen jeden, či více totožných štítků.

Při importu skupiny kontaktů tak zvolte možnost přidat štítek, společně s možností U nalezených kontaktů aktualizovat údaje.

K čemu slouží asistovaný import?

Asistovaný import je tu pro vás ve chvíli, kdy se vám kontakty nedaří nahrát. Soubor, který potřebujete nahrát do Ecomailu, nám zašlete a my jej vložíme do Vašeho účtu za vás. Jedná se o bezplatnou službu, kdy nahlédneme do databáze, spojíme se s vámi a databázi naimportujeme.

Mohu importovat pouze samotná telefonní čísla?

Při importu telefonních čísel je nezbytné nahrát s čísly i e-mailovou adresu. Bez této informace se kontakty do aplikace nenahrají. Je to z toho důvodu, že e-mailová adresa je pro Ecomail stěžejní údaj.

Mám v souboru pro import duplicitní adresy. Jak s nimi aplikace pracuje?

Aplikace duplicitní adresy rozezná. V případě, kdy v importovaném souboru, máte adresy vícekrát, nahrají se pouze jednou. Stejně tak, pokud se v době importu v Ecomailu adresa již nachází, znovu se nenahraje.

Potřebuji oslovit jen určitou skupinu kontaktů. Jak na to?

Máte soubor kontaktů pro aktuální rozesílku? Nemusíte původní seznam mazat a nahrávat tyto kontakty do nového seznamu. Kontakty si můžete snadno označit pomocí vlastního pole, pomocí štítku či jiného parametru a vysegmentovat. Více o tom najdete v tomto článku.

Jak poznám, odkud kontakt pochází?

To, odkud kontakt v databázi pochází, naleznete rozkliknutím detailu kontaktu a kliknutím na seznam kontaktů. V poli zdroj naleznete klíčová slova, která označují původ kontaktu.

V aplikaci se setkáte s následujícími informacemi o zdroji:

Hodnota v poli zdroj

Původ kontaktu

import_hash

Přihlášení hromadným importem v aplikaci

*hashje identifikační číslo konkrétního importu

app

Manuální přihlášení kontaktu v seznamu

pipeline

Přihlášení automatizací

basic

Přihlášení skrze klasický formulář, bez vyplněné hodnoty zdroj

slide

Přihlášení skrze formulář na liště, bez vyplněné hodnoty zdroj

popup

Přihlášení skrze pop-up, bez vyplněné hodnoty zdroj

mobile_popup

Přihlášení skrze mobilní pop-up, bez vyplněné hodnoty zdroj

form_hosted

Registrace skrze vlastní formulář

api

Přihlášení skrze API, nebo některou z integrací

facebook_lead

Registrace skrze Facebook Lead Ads reklamu

shoptetApi

Přihlášení skrze integraci se Shoptetem

shopify

Přihlášení skrze integraci se Shopify

raynet

Přihlášení skrze integraci s Raynetem

upgates

Přihlášení skrze integraci s Upgates

💭 Nenašli jste odpověď? Napište nám na chat nebo e-mail support@ecomail.cz. 😊

Dostali jste odpověď na svou otázku?