Pokud chcete získávat informace o jednotlivých událostech z odeslané kampaně, jako doručení, bounce, prokliknutí atp., můžete tak učinit přes následující webhook.

Webhook je odesílán metodou POST ve formě JSON na vámi definovanou url adresu. V případě, kdy není webhook přijatý do 10 vteřin, nastane timeout. Po nastavení url pro webhook vám bude odeslán příkladný webhook.

Nastavení url pro odesílání webhook

Url nastavíte v Správa účtu - Integrace v poli Webhook - informace o kampaních.

Odesílány jsou následující události:

 • bounce
 • delivery
 • injection
 • spam_complaint
 • out_of_band
 • policy_rejection
 • delay
 • click
 • open
 • initial_open
 • amp_click
 • amp_open
 • amp_initial_open
 • generation_failure
 • generation_rejection
 • list_unsubscribe
 • link_unsubscribe
 • relay_injection
 • relay_rejection
 • relay_delivery
 • relay_tempfail
 • relay_permfail
 • ab_test_completed
 • ab_test_cancelled
 • success
 • error

Veškeré příklady/podoby události jsou k dispozici zde.

Našli jste odpověď?