Ke statistikám kampaně se dostanete přes záložku „Reporty“ a následně vyberete kampaň, na kterou se chcete podívat.

1. Přehled

V sekci přehled vidíte počet příjemců newsletteru, kolik z těchto příjemců e-mail otevřelo a kliklo na odkaz, kolik bylo vrácených či odhlášených e-mailů a kolik e-mailů bylo označeno jako spam (odběratel e-mail označil jako nevyžádanou poštu).

Kromě toho v přehledu vidíte:

kolik e-mailů bylo úspěšně doručeno
kolikrát byl váš newsletter celkově otevřen (někteří uživatelé jej mohli otevřít i vícekrát)
poslední otevření e-mailu
průměrné otevření na jednoho uživatele
prokliky na unikátní otevření (kolikrát uživatel průměrně kliknul po otevření vašeho e-mailu)
prokliky celkem (někteří uživatelé mohli na jeden odkaz kliknout vícekrát)

2. Aktivity

V sekci „Aktivity“ vidíte jednotlivé kontakty každé ze skupin.
Kolik e-mailů bylo doručených, které kontakty newsletter otevřely, které klikly, vrácené e-maily, odhlášené uživatele i ty, kteří ho označili za spam. Jednotlivé sekce si můžete rozkliknout a případně exportovat tlačítkem vpravo dole.

Ve skupině vrácených e-mailů si můžete všimnout, že je u kontaktů uvedeno tzv. „hard bounce“ (e-mailová adresa neexistuje) nebo „soft bounce“ tedy dočasně nedoručené e-maily (server příjemce e-mail nepřijímá např. z důvodu plné schránky). "Soft bounce" jsou stále aktivní. Více se o vrácených e-mailech dočtete zde.

3. Návštěvnost

V sekci „Návštěvnost“ vidíte graf, který ukazuje počet otevřených e-mailů a počet prokliků v daném čase.

4. Odkazy

V sekci „Odkazy" můžete detailněji prozkoumat, co odběratele v dané kampani zajímalo nejvíce. Ve statistice odkazů vidíte, který odkaz byl nejoblíbenější. Velmi užitečná je také „mapa prokliků“, kde je u každého odkazu ukázáno, kolik procent, ze všech prokliků zaujímají jednotlivé unikátní odkazy v celém newsletteru.

5. Demografie

V záložce „Demografie" zjistíte, v jakém státě a kraji si uživatelé otevřeli váš newsletter.

6. OS / Klienti / Schránky

Sledovat, jakou e-mailovou schránku nebo operační systém vaši odběratelé využívají, je také velice důležité. Můžete váš newsletter přizpůsobit třeba tak, aby se především správně zobrazoval např. na Seznamu, protože vaši zákazníci ve většině případů používají schránku od Seznamu.

Zde vidíte ukázku zastoupení jednotlivých schránek jedné z kampaní:

K dispozici máte i graf poštovních klientů a operačních systémů vašich odběratelů.


Máte možnost pracovat i se souhrnnými reporty, kde lze porovnávat např. data o "open-rate" a "click-rate" v různých kampaních.
Ty máte možnost si stáhnout v "reportech" -> "export reportů".

Jak na úpravu vyexportovaného reportu ve formátu csv se dozvíte zde.

Našli jste odpověď?