Všechny sbírky
Reporty a doručitelnost
Reporty odeslaných kampaní
Reporty odeslaných kampaní

Podívejte se, která data můžete zjistit o svých kontaktech ve statistikách odeslaných kampaní.

Kateřina Sokolová avatar
Autor: Kateřina Sokolová
Aktualizováno před více než týdnem

Odeslali jste kampaň a potřebujete zjistit její úspěšnost? Součástí aplikace jsou reporty kampaní, ve kterých zjistíte podrobné informace o výkonnosti kampaně.

V tomto článku naleznete:

Dáváte přednost instruktážnímu videu?


Výsledky kampaní naleznete v záložce Reporty. V přehledu reportů uvidíte, jak jsou odeslané kampaně úspěšné.

Report si pomocí tří teček u kampaně stáhněte v PDF, duplikujte, uložte jako šablonu, nebo sdílejte kampaň na sociálních sítích.

1. Export a porovnání kampaní

Potřebujete si výsledky kampaně stáhnout? Zaškrtněte vybrané kampaně a kliknutím na exportovat vybrané si tyto exporty stáhnete z notifikace.

Pro porovnání více kampaní mezi sebou využijte funkci porovnat vybrané. Označte si potřebné kampaně a zvolte, jaké metriky chcete porovnat. Maximálně je možné porovnat 10 kampaní.

2.Report kampaně

a) Přehled

V přehledu kampaně naleznete základní informace o kampani:

 • název

 • příjemci kampaně

 • čas odeslání

 • náhled šablony

V úvodu naleznete také export kampaně v pdf, nebo možnost vytisknout report.

V grafickém přehledu výsledků uvidíte základní výsledky kampaně.

 • modrý blok obsahuje, kolika kontaktům byla kampaň úspěšně doručena, včetně procentuálního výsledku oproti celkovému počtu příjemců.

 • fialový charakterizuje, kolik kontaktů kampaň otevřelo a jaký je open rate kampaně

 • v poslední části grafu jsou vypsány prokliky.

  • míra click rate (CR) značí počet prokliků vůči odeslaným e-mailům

  • míra click through rate (CTR) značí počet prokliků vůči otevřeným e-mailům

💡 Pokud je ve vašem účtu aktivní integrace e-shopem, uvidíte výpočet konverzí.

Celková výše konverzí je odvozena od hodnoty zaslaných nákupů. Podrobnější informace o měření konverzí v Ecomailu se dozvíte v tomto článku.

V souhrnu pod grafickým blokem se nacházejí celkové hodnoty, jako je celkový počet otevření, či celkový počet prokliků. Některé kontakty totiž mohou prokliknout a otevřít kampaň i opakovaně.

Naleznete zde také, kolik e-mailů se nepodařilo doručit a došlo k jejich vrácení, či kolik kontaktů se odhlásilo nebo označilo kampaň za spam. Více v kategorii Aktivity.

💡 TIP: Tyto metriky je možné prokliknout a zobrazit si tak konkrétní adresy a odůvodnění.

Výkonnost kampaně

Díky grafu výkonnosti kampaně zjistíte, kdy jsou čtenáři nejvíce aktivní a v jakém časovém rozmezí reagují. Těmto datům uzpůsobte čas budoucí rozesílky.

Odkazy s nejvíce prokliky

Souhrn nejvíce navštěvovaných odkazů v dané kampani.

Top 5 schránek

Nejčastěji využívané schránky pro zobrazení kampaně. Tato informace vám usnadní přípravu grafického obsahu šablony tak, aby se zobrazil správně co nejvíce příjemcům.

Benchmark

Pokud máte aktivní funkci Benchmarku, zde uvidíte porovnání vůči ostatním odeslaným kampaním napříč aplikací. Více o této funkci najdete v této nápovědě.

A/B Testování

Pracujete-li s A/B testem, výsledky si zobrazíte jednoduše v horní části reportu:

Kliknutím na podrobnosti se jednotlivé podkategorie reportu vykreslí dle zvolené varianty. Více o A/B testování najdete v této nápovědě.

b) Aktivity

V této sekci najdete podrobné informace k aktivitám v kampani jako jsou: Doručeno, Otevřeno, Kliknuto, Neotevřeno, Vráceno, Odhlášeno a Spam.

Nad přehledem adres uvidíte také informaci, kolik kontaktů se prokliklo skrze kampaň (unikátní) a kolikrát došlo k prokliku celkem:

💡TIP: Jednotlivé kategorie si můžete snadno exportovat a dále pracovat například s důvody, proč se klienti z rozesílky odhlásili. Funkci naleznete v horní části jednotlivých kategorií aktivit.

V kategorii Odhlášeno naleznete důvody k odhlášení z kampaní.

V budoucí rozesílce pracujte s důvody odhlášení, které jsou pro vás skvělou zpětnou vazbou k vnímání newsletteru.

Nezapomeňte, že na odhlášené kontakty žádné další kampaně nelze odeslat.

Stejně tak v záložce Vráceno sledujte, z jakých důvodů se e-maily na tyto adresy nepodařilo doručit. Vysoké množství odražených adres může být indikátorem zastaralé databáze s již neplatnými adresami.

Vrácené kontakty rozdělujeme na:

 • Soft bounce - dočasně nedoručitelné, například plná schránka nebo nedostupný poštovní server

 • Hard bounce - nedoručitelné, například neexistující nebo neplatná e-mailová adresa

Podrobné informace o vrácených (odražených) kontaktech najdete zde.

c) Google Analytics

Pokud sledujete kampaň pomocí Google Analytics, v této záložce naleznete zrcadlená základní data o výsledcích kampaně z Google Analytics. Víc o tom, jak na měření kampaně pomocí Google Analytics se dozvíte v tomto článku.

⚠️ Podrobné výsledky kampaní doporučujeme aktuálně sledovat přímo v prostředí Google Analytics.

d) Odkazy

V sekci Odkazy prozkoumáte, co odběratele v dané kampani zajímalo nejvíce. Ve statistice odkazů vidíte, který odkaz byl nejoblíbenější.

Velmi užitečná je také mapa prokliků. U každého odkazu je ukázáno, kolik procent ze všech prokliků zaujímají jednotlivé unikátní odkazy v celém newsletteru.

e) Ostatní

V záložce Ostatní najdete podrobné statistiky o tom, na jakých zařízeních, operačních systémech a v jakých zemích si klienti kampaně zobrazují.

💡TIP: Jelikož se kampaně vykreslují na každém zařízení a poštovním klientovi jinak, přizpůsobte obsah vaší kampaně právě těmto metrikám.

3. Vyhodnocení kampaně

Velké množství číselných hodnot může být matoucí. Jak tedy poznat, že byla kampaň úspěšná?

Samotné výsledky kampaní jsou závislé na mnoha faktorech - například rozesílka pouze na aktivní segment databáze bývá zpravidla procentuálně úspěšnější, než rozesílka na celý objem databáze včetně neaktivních kontaktů. Z tohoto důvodu tak nelze určit přesné hodnoty, kterými se v rámci e-mail marketingu řídit.

Orientačními hodnotami pro vyhodnocení kampaní mohou být:

Míra

Význam

Optimální hodnota

Open rate

Kolik příjemců otevřelo vaši kampaň

20% - 30% +

Click rate

Kolik příjemců se prokliklo skrze odkaz

2% - 5% +

Doručitelnost

Kolika příjemcům byla kampaň v pořádku doručena

95% +

4. Nejčastější dotazy

Jaký je rozdíl mezi unikátními a celkovými výsledky?

U kategorií Otevřeno a Kliknuto sledujte poměr unikátních otevření/kliknutí a celkového počtu otevření/kliknutí.

Unikátní počet prokliků vyjadřuje množství kontaktů které se skrze sdělení proklikly.

Pokud se některý kontakt proklikl vícekrát, počítá se tato metrika do celkového počtu otevření/kliknutí.

Kde najdu důvody, ze kterých se kontakty odhlásily?

Důvody, ze kterých se vaši klienti z rozesílky odhlásily najdete v záložce Aktivity -> Odhlášené. Tuto kategorii snadno exportujte a s důvody dále pracujte.

Výsledky z GA mi nesouhlasí s těmi v Ecomailu. Čím to je?

Obě aplikace vypočítávají konverze na jiném principu. V Ecomailu započítáváme jako konverzi to, kdy uživatel:

 • provede nákup do 10 dnů od otevření e-mailu v kampani

 • provede nákup do 30 dnů od kliknutí v e-mailu v kampani

U dvou odkazů v odkazové mapě vidím stejné procento. Proč?

Pokud v odkazové mapě vidíte u stejného prvku totožnou metriku, možná odkazuje na stejný odkaz. Pro odlišení výsledků v odkazové mapě odkazy pozměňte, nebo jednoduše přidejte otazník a číselnou hodnotu. Odkaz může vypadat například takto:

https://www.ecomail.cz?1

Na základě čeho se vyhodnocuje původ kontaktu?

Hodnoty v záložce demografie jsou vypočítávány na základě lokalizace e-mailové schránky a jejích serverů.

Jak mohu zlepšit výsledky kampaní?

Výsledky kampaní se odvíjí od více parametrů. Obecně platí, že výsledky zlepšuje správné zacílení kampaně. Pracujte tak se segmentací a preferenčními skupinami. Díky nim databázi rozdělíte na menší části a zajistíte, aby každému přišlo právě to, co ho zajímá.

Databázi také doporučujeme pravidelně čistit od neaktivních kontaktů, které na kampaně delší dobu nereagují. Hrozí u nich riziko nahlášení spam a navíc snižují procento open rate.

Kromě správného zacílení je vhodné přizpůsobit obsah šablony jejím příjemcům a poštovním klientům, ve kterých si sdělení otevírají. Kampaně před odesláním kontrolujte pomocí spamtestu. Na základě reportů pak šablonu testujte na co největším spektru zařízení a schránek.

Využijte také funkce A/B testu, která dokáže na základě menšího vzorku databáze vyhodnotit, jaká ze dvou variant (předmětu, obsahu, jména odesílatele) má lepší výsledky. Tuto variantu pak odešle na zbývající část databáze.

💭 Nenašli jste odpověď? Napište nám na chat, anebo na e-mail support@ecomail.cz. 😊

Dostali jste odpověď na svou otázku?