Přeskočit na hlavní obsah
Všechny sbírkySMS kampaně
Rozesílka SMS kampaní
Rozesílka SMS kampaní

Plánujete kontakty oslovit také pomocí SMS? Povídejte se na tento článek, který vám rozesílku usnadní.

Monika Marešová avatar
Autor: Monika Marešová
Aktualizováno před více než týdnem

Kromě běžných e-mailových kampaní a automatizací Ecomail umožňuje odeslat také SMS. V tomto článku se podíváme na to, co vše je pro odeslání SMS kampaně potřeba a jak takovou SMS odešlete.

1. Co vše musím splnit pro rozesílku?
2. Nastavení SMS kampaně
a) Tvorba kampaně
b) Vlastní název odesílatele
c) Testování kampaně
d) Shrnutí a odeslání
3. Odhlášení z SMS zprávy

Merge tag, pohled právníka, odhlásit ze všech seznamů.


1.Co vše musím splnit pro rozesílku

Pro rozesílání SMS je zapotřebí:

  • v Ecomailu pracovat v placeném režimu (nikoliv ve free)

  • nahrát e-mailové adresy spolu s telefonním číslem ve formátu +420XXXXXXXXX, (jak na hromadnou úpravu telefonního čísla se dozvíte zde )

  • zakoupit SMS kredity nad rámec vašeho tarifu/kreditové balíčku

SMS rozesílka je v Ecomalu doplňkovou službou. Je proto nutné kredity koupit individuálně (nejsou součástí žádného placeného režimu v Ecomailu). SMS kredity koupíte kartou ve vašem účtu ve Správě účtu nebo vám vystavíme fakturu - postačí kontaktovat podporu na support@ecomail.cz

V případě koupi SMS kreditů platí, že 1 kredit = 1 Kč bez DPH.
Minimální množství SMS kreditů k zakoupení je 500 kreditů za částku 500 Kč bez DPH.

Nejoblíbenější země pro rozesísílku:
Česká republika 0.8 kreditů / 1 SMS
Slovensko 1.1 kreditů / 1 SMS
Maďarsko 1.6 kreditů / 1 SMS
Polsko 1.1 kreditů / 1 SMS 


Kolik kreditů vám zbývá najdete ve Správě účtu.

2. Nastavení SMS kampaně

Pokud splňujete výše uvedené, pusťte se do tvorby kampaně.


a) Tvorba kampaně


V horním menu klikněte na sekci “Kampaně”. Zvolte Název kampaně - ten je viditelný pouze pro vás v aplikaci.

Poté zvolte druh kampaně, tj. SMS kampaňV následujícím kroku zvolte seznam kontaktů, segment, nebo kombinaci seznamů, na které kampaň odesíláte.

V dalším kroku vytvoříte obsah SMS zprávy.

⚠️ Povinným prvkem je odhlášení ze SMS kampaně, protože odesíláte obchodní sdělení. Vložte jej do obsahu kampaně prostřednictvím merge tagu *|UNSUB|*


Tipy pro obsah SMS kampaně:

  • Maximální délka SMS je 160 znaků pro zprávy NEobsahující diakritiku nebo symboly (např. €) a 70 znaků pro zprávy s diakritikou. Aplikace automaticky počítá znaky v kampani

  • Pokud používáte merge tagy, délka SMS se může pro každý kontakt lišit - proto doporučujeme testovat a zohlednit skutečnost, že některým kontaktů se obsah rozdělí do dvou zpráv ( například: pro VOKATIV se jednomu kontaktu propíše "Anno", druhému "Marketo" -> připočítává se tak ke zprávě různý počet znaků).

  • Každá SMS by správně měla obsahovat informaci o tom, že je obchodním sdělením.b) Pod jakým názvem je kampaň klientům doručena?

Pro SMS kampaně je defaultně nastavený název odesílatele ZPRAVA.

Jedná se o sdílený název mezi všemi klienty. Pro co nejlepší doručitelnost a reputaci SMS kampaní využijte vlastní název odesílatele.

Max. počet znaků pro vlastní název je 11 znaků bez diakritiky včetně mezer.

Celý proces registrace může trvat až 30 pracovních dnů, neboť název musí projít schválením ze strany poskytovatele. Vlastní jméno odesílatele je zpoplatněno registračním a pravidelným měsíčním poplatkem. Cena se odvíjí od zemí, do kterých budete pod tímto jménem SMS kampaně odesílat.
V případě deaktivace je nutné žádost o zrušení názvu vlastního názvu odesílatele doručit třetí straně do 20.dne aktuálního měsíce. Proto nám napište včas. 😊

Pro více informací nás kontaktujte na support@ecomail.cz.c) Testování kampaně

V kroku testování můžete svou kampaň otestovat na vlastním telefonním čísle. Při testování kampaně však nebudou merge tagy fungovat (protože je nelze propsat ostrou hodnotou z profilu kontaktu). Znění SMS tedy bude přesně takové, jak vidíte v režimu tvorby kampaně.

Upozornění: V případě, že máte zaregistrovaný název odesílatele, propíše se až v rámci odeslané ostré SMS kampaně. Testovací rozesílka proto bude vždy odeslána pod defaultním jménem ZPRAVA.

d) Shrnutí a odeslání

V předposledním kroku tvorby vidíte shrnutí celé kampaně - příjemce kampaně, jméno odesílatele a text zprávy. Kampaň můžete odeslat ihned nebo naplánovat odeslání na libovolný den i hodinu.

Aplikace vás případně upozorní i na to, pokud na daný počet kontaktů není v účtu dostatek kreditů.

Posledním krokem je samotné odeslání kampaně.


3. Odhlášení v SMS kampani

Kontakt musí mít možnost se z SMS kampaní odhlásit. Můžete tedy do zprávy vložit relevantní text společně s merge tagem:

*|UNSUB|*

V odeslané SMS kampani se namísto merge tagu propíše odkaz pro odhlášení:

TIP: Do počtu znaků se započítá 32 znaků výsledného odkazu, nikoliv znaky merge tagu.
Před samotný odkaz přidejte vlastní relevantní text, aby příjemce pochopil, že přes odkaz se může odhlásit - v tomto případě "Odhlášení z SMS".

Odkaz pro odhlášení je funkční v ostře odeslané SMS kampani.

V detailu kontaktu v aplikaci je poté vidět odhlášení z SMS sdělení (tedy nikoliv automaticky i z obchodních sdělení z newsletteru, z kterého se naopak může kontakt odhlásit v každé přijaté e-mailové kampani) Je zde také uvedená informace, z jaké SMS kampaně odhlášení proběhlo a kdy.

a) v přehledu

b) v detailu u seznamu kontaktů

⚖️ Pohled právníka

Ustanovení § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti stanoví, že je možné využít elektronického kontaktu zákazníka pro šíření obchodních sdělení za předpokladu, že zákazník "má jasnou a zřetelnou možnost jednoduchým způsobem odmítnout souhlas s takovým využitím svého elektronického kontaktu i při zasílání každé jednotlivé zprávy."

Odhlášení z více seznamů

Pokud z nějakého důvodu v aplikaci pracujete s více seznamy kontaktů, doporučujeme v každém z nich v nastavení seznamu aktivovat funkci, která se postará o to, že pokud se kontakt odhlásí (jak z SMS, tak z e-mailu) z jednoho seznamu, automaticky se odhlásí ze všech ostatních seznamů:

To se samozřejmě netýká případů, kdy je více seznamů např. z důvodu jazykových mutací nebo odlišných databází.

4. Segmentace podle SMS statusu

Odhlášené kontakty můžete také jednoduše segmentovat. Využijte k tomu podmínku V kampani -> Odhlásili se z SMS kampaní.

K dispozici je i obrácená podmínka V kampani - Přihlášení k odběru z SMS kampaní. To jsou tedy ty kontakty, které se (zatím) v SMS kampani neodhlásily.


Chybí v článku odpověď na vaše otázky? Kontakutje podporu - support@ecomail.cz

Dostali jste odpověď na svou otázku?