Základní funkce aplikace jsme vám ukázali ve videu Představení nástroje Ecomail. Ve videu níže vám poradíme, jak Ecomail nastavit tak, ať můžete poslat svou první rozesílku.

Společně se podíváme na

  • registraci do aplikace

  • import kontaktů

  • ověření odesílací domény

  • vytvoření newsletteru

  • odeslání kampaně

  • předplacení aplikace

Máte dotazy k jednotlivým nastavením? Kontaktujte nás na support@ecomail.cz.

Našli jste odpověď?