Co je to doména a proč je třeba ji ověřit jsme již popsali v tomto článku. Je zde i uvedeno, jaká doména může mít lepší a jaká horší doručitelnost. Pro ověření Bounce domény 3. řádu pomocí CNAME záznamů pro ještě lepší doručitelnost, pokračujte na tento článek.

Jak ověřím doménu pomocí DKIM a SPF záznamů?

Doménu ověříte ve webhostingu (pronajatém prostoru pro webové stránky) vaší domény. Mezi nejčastější poskytovatele patří například: Webnode, Active24, Wedos, Ignum, Forpsi, Savana apod.

Pro správné doručování vašich newsletterů přidejte záznamy SPF a DKIM pomocí tohoto postupu:

1. Přihlaste se do svého webhostingu

2. Vyberte doménu k ověření, ze které chcete odesílat své newslettery

3. Zvolte možnost úpravy DNS záznamů

4. Pro DKIM záznam vyplňte

Typ záznamu:

TXT

Název:

ecomail._domainkey

Hodnota:

v=DKIM1; k=rsa; h=sha256; p=MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQC0diuxLOeJJuRRu6v4Xnau70JIEEFGnkiiu6PK3i+1pGKyoLOyJFzk+Ah8zRoujJSzv95nxtDYERVpGxfgu+JXkV3ZDJucMkd/SxKIQ8pJ0Uk1MKKkUFnYgvOxW5Umq8VNpstZZfjhCRcYgb1Iw+oFabBbfShIM98yuaN7Q7KKcQIDAQAB

5. Pro SPF záznam vyplňte

Typ záznamu:

TXT

Název:

* Některé hostingy nepodporují *, proto v případě, že SPF záznam nebude ověřen, vložte místo hvězdičky @ nebo nechte pole zcela prázdné.

Hodnota:

v=spf1 a mx include:sparkpostmail.com ?all 

6. Nezapomeňte potvrdit změny

7. Nyní jsou u vašeho hostingu DNS záznamy přidány. Během 48 hodin by se měly změny projevit. Stav ověření domény můžete kontrolovat ve vašem účtu v sekci domény kliknutím na “Zkontrolovat nastavení DNS”

Co když už moje doména jeden SPF záznam obsahuje?

V případě, že již vaše doména jeden SPF záznam obsahuje, přidejte do tohoto záznamu novou část:

include:sparkpostmail.com

Tedy například:

v=spf1 a mx include:smtp1.uservoice.com include:sparkpostmail.com ?all


TIP:

Pokud si nejste jisti, vložte do svého Ecomail účtu do sekce Domény vaši doménu. Aplikace vám ukáže, jaké hodnoty do hostingu nastavit.

Zlepšete ještě více svou doručitelnost pomocí trackovací domény.

FAQ:

Hlásí mi to, že doména není ověřená. Přitom ji ověřenou mám.

Pokud se vám před odesláním kampaně objevuje hláška, že doména není ověřená, a přitom v sekci Domény svítí doména jako ověřená, zkontrolujte, zda v nastavení kampaně odesíláte z této domény. Nebo není v doméně překlep? Nepoužíváte e-mail s jinou doménou, kterou nemáte ověřenou?
Pokud ano, můžete doménu ověřit dle postupu výše. Nebo odesílat z již ověřené domény.

Nemám žádnou vlastní doménu, co s tím?

Vlastní doménu si můžete zřídit u jednoho z mnoha webhostingů jako je Wedos, Active24 a další.

Našli jste odpověď?