Proč je lepší mít kontakty v jednom seznamu se můžete dočíst v tomto článku.

Pokud máte v Ecomailu již několik seznamů vytvořených a chcete je sloučit, připravili jsme pro vás jednoduchý návod jak na to. 

Sloučit seznamy je možné pouze přes vyexportování kontaktů a následný opětovný import. Nemusíte se bát, historie každého kontaktu zůstane zachována.

Je však zapotřebí vyexportovat zvlášť jednotlivé kontakty:

  • Aktivní

  • Odhlášené

  • Odražené

Export provedete v daném seznamu vpravo dole. Vyexportovaný soubor vám dorazí do e-mailu. V případě, že exportujete málo kontaktů (např. 2), stáhnou se rovnou do stažených souborů.

Takto postupně exportujete aktivní, odhlášené a odražené kontakty. Stačí vždy kliknout na příslušnou kategorii kontaktů, jak vidíte v náhledu níže, a dole u každé kategorie kliknout na “Exportovat tyto kontakty”.

Dejte si pozor, abyste neprohodili kontakty aktivní a odhlášené. Doporučujeme tedy nejprve vyexportovat z jednotlivých seznamů kontakty aktivní, potom ze všech seznamů kontakty odhlášené a nakonec odražené.

Pokud potřebujete mít kontakty v novém seznamu nějak odlišeny, abyste např. poznali odkud pochází, stačí v Excelu přidat další sloupec, který naimportujete spolu s e-maily.

Například v Seznamu 1 jste měli kontakty nasbírané z Promo akce Běžecká soutěž, v Seznamu 2 jste měli kontakty nasbírané z Promo akce Maraton 2016. Vytvoříte tedy v každém vyexportovaném souboru nový sloupec promo akce, do kterého přidáte, odkud byl kontakt získán.

Pokud nemůžete soubor upravovat, protože je v CSV, převedete si jej do Excelu. Jak na to se dozvíte zde

V aplikaci v novém seznamu kontaktů v pravém sloupci kliknete na “vlastní pole” a vytvoříte vlastní pole s názvem Promo akce. Do řádku merge tag dáte například promo.

Nyní máte vytvořeno vlastní pole v jednom kompletním seznamu a můžete se pustit do importu souborů z jednotlivých seznamů kontaktů.

Pro tento konkrétní případ otevřete daný seznam kontaktů, kam chcete ostatní seznamy přidat, a zvolíte import “Z Excel souboru”.

Import aktivních kontaktů

Nejprve naimportujete veškeré aktivní kontakty ze všech seznamů. V dalším kroku nastavíte pro jednotlivé sloupečky e-mail, jméno, příjmení, apod. a nakonec i vlastní pole, které jste si vytvořili dříve – zde Promo akce (zdroj odkud kontakt pochází).

Protože nahráváte aktivní kontakty, je potřeba naimportovat kontakty jako “Běžně přihlášené kontakty“.

Poté kliknete na „Importovat kontakty“.

Stejně postupujete i se všemi dalšími aktivními seznamy kontaktů, které jste si ze systému vyexportovali. 

Import odhlášených kontaktů

Když máte veškeré aktivní kontakty naimportovány do kompletního seznamu, začnete s nahráváním odhlášených kontaktů. Postupujete stejně jako s aktivními kontakty. Jediný rozdíl je v tom, že neimportujete kontakty jako běžně přihlášené, ale jako “Odhlášené kontakty”.

Stejně tak postupujete u všech ostatních vyexportovaných seznamů s odhlášenými kontakty.

V případě, že uděláte chybu a nahrajete omylem odhlášené kontakty jako aktivní (běžné přihlášené), nemusíte se bát. Nahrajete kontakty znovu, ale tentokrát jako odhlášené a zakliknete políčko „U nalezených kontaktů aktualizovat údaje“. Kontakty tímto odhlásíte.

Import odražených kontaktů

Do třetice naimportujete kontakty odražené. Naprosto stejný postup jako u kontaktů aktivních a odhlášených. Jen s tím rozdílem, že zakliknete „Naimportovat kontakty jako odražené”.

Import spam stížností 

V případě, že jste si vyexportovali i "spam stížnosti", nahráváte je zpátky do Ecomailu jako kontakty odhlášené.

Během celého slučování seznamů si vždy dávejte pozor, jaký seznam kontaktů nahráváte a jaké kategorie u nich zaklikáváte - zda běžné, odhlášené nebo odražené kontakty.

Teprve po importu všech kontaktů a finální kontrole můžete smazat původní seznamy.

V tuto chvíli máte dané kontakty převedené do jednoho seznamu kontaktů a můžete s nimi pracovat snadno a jednoduše pomocí segmentování.

Našli jste odpověď?