Vaši příjemci mohou pro příjem newsletterů využívat i poštovní klienty, kteří jsou běžně využívaní pro firemní komunikaci - např. Outlook, IBM nebo WindowsMail. Můžete se proto stát, že se u některých (verzí) z nich nezobrazí vybrané grafické prvky nebo se nezobrazí korektně.

O jaké prvky se jedná?

  • kulatá tlačítka

  • GIF

  • ikony sociálních sítí

  • obrázek na pozadí a další

V tomto článku se dozvíte:
1. Zobrazení šablony v editoru vs. ve schránce
2. Jakých verzí se nekorektní zobrazení části (nebo všech) prvků týká?
3. Co mohu udělat pro to, aby se šablona zobrazila v pořádku?


Zobrazení šablony v editoru Ecomailu vs. ve schránce příjemce

Pro porovnání několik příkladů, jak se zobrazují prvky v našem editoru vs. v poštovní schránce.

Zobrazení šablony v editoru Ecomailu:

Obrázek na pozadí + tlačítko

GIF

Ikony sociálních sítí


Zobrazení e-mailu v aplikaci Outlook

Obrázek na pozadí + tlačítko

U některých verzí se obrázek na pozadí nezobrazí vůbec, u jiných pak typicky dojde k "deformaci" obrázků - tj. ukáže se zvětšený, nebo jinak upravený než v originálu.
Kulaté tlačítko není podporováno, takže se ukáže jako hranaté.

GIF

GIF se zpravidla ve schránce nezobrazí - je potřeba je stáhnout ze strany příjemce (viz hláška na obrázku).

Ikony sociálních sítí

Stejně jako u GIF prvků je nutné ikony sociálních sítí manuálně stáhnout.

Nezobrazují se Vám obrázky v šabloně?

Jedná se výchozí nastavení těchto poštovních schránek - tedy nastavení samotného Outlooku nebo ThunderBird. Nebojte, řešením situace je, že si koncový příjemce:
a) v nastavení zvolí možnost automatického zobrazení obrázků v šabloně
b) povolí stažení obrázků přímo v daném e-mailu
c) zobrazí si online verzi (která je součástí našich šablon)

Po prokliku odkazu pro online verzi se newsletter zobrazí v novém okně prohlížeče:

Jakých verzí se nekorektní zobrazení části (nebo všech) prvků týká?

IBM Notes 9, 10
OL Office 365, Dark
Outlook 2016 (Win)
Outlook 2019 (Win)
Windows 10 Mail
AOL Mail (Edge)
Yahoo! Mail (Firefox)

Co mohu udělat pro to, aby se šablona zobrazila v pořádku?

To, jestli je potřeba ve Vašem případě rozlišné zobrazení řešit, zjistíte pomocí statistik z již odeslaných kampaní - pomocí těch totiž víte, kolik z vašich uživatelů tyto poštovní klienty k přijetí newsletteru využívá. V reportech jednotlivých kampaní to zjistíte v záložce "OS / Klienti / Schránky".

Reporty kampaní

Např. v tomto případě pracuje velká část klientů s Outlookem - radíme volit spíše základní prvky v šabloně nebo např. pokročilé prvky využít v šabloně na spodních pozicích, za hlavním sdělením.

Reporty kampaní

TIP: Pro tvorbu každé šablony doporučujeme klientům:

  • do úvodu šablon vkládat preheader a odkaz na online verzi (příjemci si tak mohou zobrazit newsletter v novém okně prohlížeče, typicky v korektním zobrazení)

  • vytvořenou šablonu před odesláním na celé publikum doporučujeme otestovat na vlastních adresách - můžete tak podchytit případné nedostatky

    Nenalezli jste všechny potřebné informace? Kontaktujte nás na support@ecomail.cz

Našli jste odpověď?