Pokud chcete propojit váš obchod na systému Shoptet s Ecomailem, připravili jsme pro vás integraci, díky které budete moci:

  • Sledovat pohyb zákazníka na webu pro další segmentace či automatizace

  • Synchronizovat kontakty (zákazníků) do seznamu v Ecomailu

  • Automaticky synchronizovat objednávky ke kontaktům

  • Vkládat produkty z vašeho e-shopu přímo do šablon v Ecomailu

Upozornění: Je potřeba mít tarif Marketer+.

 

Obsah

  • Vložení kódu do zápatí

  • Vložení XML feedů do účtu v Ecomailu

  • Pop-up do Shoptetu

 

Nastavení integrace

1. Vložení kódu do zápatí

V Shoptet administraci v části Vzhled a obsah > Editor v záložce HTML kód do pole Zápatí (před koncovým tagem BODY) vložte tento kód a nahraďte vzorový text "---!!!SEM VLOŽTE ID VAŠEHO ÚČTU!!!---" za textem "appId:" název vašeho účtu (tedy účet mujeshop.ecomailapp.cz má appId mujeshop):

<!-- Ecomail starts growing --><script type="text/javascript">;(function(p,l,o,w,i,n,g){if(!p[i]){p.GlobalSnowplowNamespace=p.GlobalSnowplowNamespace||[];p.GlobalSnowplowNamespace.push(i);p[i]=function(){(p[i].q=p[i].q||[]).push(arguments)};p[i].q=p[i].q||[];n=l.createElement(o);g=l.getElementsByTagName(o)[0];n.async=1;n.src=w;g.parentNode.insertBefore(n,g)}}(window,document,"script","//d70shl7vidtft.cloudfront.net/ecmtr-2.4.2.1.js","ecotrack"));window.ecotrack('newTracker', 'cf', 'd2dpiwfhf3tz0r.cloudfront.net', { // Initialise a trackerappId: '---!!!SEM VLOŽTE ID VAŠEHO ÚČTU!!!---'});window.ecotrack('setUserIdFromLocation', 'ecmid');window.ecotrack('trackPageView');if (window.dataLayer) {var layer = dataLayer.filter(function(layer) {return layer.shoptet})[0];if (layer && layer.shoptet && layer.shoptet.cart) {if (layer.shoptet.pageType !== 'thankYou') {var basket = [];for (var i in layer.shoptet.cart) {basket.push({productId: i,amount: layer.shoptet.cart[i]})}window.ecotrack('trackUnstructEvent', {schema: '',data: {action: 'ShoptetBasket',products: basket}});} else if (layer.shoptet.order) {window.ecotrack('addTrans',layer.shoptet.order.orderNo, // ID objednávky - povinnélayer.shoptet.order.storeName, // Jméno obchodulayer.shoptet.order.total, // celkem - povinnélayer.shoptet.order.tax, // daňlayer.shoptet.order.shipping, // dopravalayer.shoptet.order.city, // městolayer.shoptet.order.district, // Okres / Krajlayer.shoptet.order.country // země);for (var i in layer.shoptet.order.content) {window.ecotrack('addItem',layer.shoptet.order.orderNo, // ID objednávky - povinnélayer.shoptet.order.content[i].sku, // SKU/code - povinnélayer.shoptet.order.content[i].name, // název produktulayer.shoptet.order.content[i].category, // kategorie / variace produktulayer.shoptet.order.content[i].price, // cena za jednotku - povinnélayer.shoptet.order.content[i].quantity // množství - povinné);}window.ecotrack('trackTrans');window.ecotrack('trackStructEvent', 'shoptet', 'pair', layer.shoptet.order.orderNo);}}}</script><!-- Ecomail stops growing -->

2. Vložení XML feedů do účtu v Ecomailu

Ve svém účtu v Ecomailu jděte do Správa účtu & události (klikněte na svůj přihlašovací e-mail v pravém horním rohu) a na záložku Integrace. Vyberte aplikaci Shoptet.

Po rozkliknutí aplikace si zvolte seznam kontaktů, do kterého se budou kontakty synchronizovat.

 

Pro vložení XML odkazů pro všechny tři položky budeme postupovat podobně:

a) XML export zákazníků

V administraci Shoptet > Zákazníci > Export zvolte typ exportu "XML" a odklikněte Povolit pouze z konkrétní IP adresy. Vygenerovaný odkaz zkopírujte a vložte do položky XML export zákazníků v účtu Ecomail.

 

b) XML export objednávek

V administraci Shoptet > Objednávky > Export zvolte typ exportu "systémový: Shoptet - XML" a odklikněte Povolit pouze z konkrétní IP adresy. Vygenerovaný odkaz zkopírujte a vložte do položky XML export objednávek v účtu Ecomail.

 

c) XML export produktů

V administraci Shoptet > Produkty > Export zvolte typ exportu " systémový: Kompletní export - XML" a odklikněte Povolit pouze z konkrétní IP adresy. Vygenerovaný odkaz zkopírujte a vložte do položky XML export produktů v účtu Ecomail.

 

Poté už stačí v Ecomailu stisknout tlačítko Uložit nastavení.

Nyní se vám sesynchronizují existující kontakty do zvoleného seznamu a budou automaticky prováděny všechny výše zmíněné funkce integrace. Nově provedená objednávka se u kontaktu v Ecomailu (záložka Nákupy v detailu kontaktu) projeví během několika minut.

Kontakty z distribučních seznamů lze v tuto chvíli vyexportovat v aplikaci Shoptet a následně provést manuální import kontaktů do aplikace Ecomail. Také si můžete vložit do Shoptetu pop-up / vyskakovací formulář pro sběr kontaktů do Ecomailu.

 

Pop-up do Shoptetu

Pro vložení pop-upu je nejprve potřeba ho vytvořit. To učiníte ve svém seznamu kontaktů v záložce formuláře > automatický pop-up. Zde si nastavíte vzhled a chování okna dle libosti. Poté u tohoto formuláře v záložce kód zkopírujete vygenerovaný kód. 

 

V Shoptet administraci jděte do vzhled a obsah > editor > záložka HTML kód. Zde sescrollujte na část Zápatí (před koncovým tagem BODY) a vložte zkopírovaný kód na začátek pole (nesmí dojít ke zkopírování kódu do již existujícího kódu, stačí tedy existující kód posunout Enterem o pár řádků níže a před vložit script pro pop-up). Poté už stačí změny uložit.

 

Nyní máte nastavený pop-up na každé stránce vašeho e-shopu na Shoptetu.

Našli jste odpověď?