Přeskočit na hlavní obsah
Všechny sbírkyIntegraceAPI
Transakční e-maily
Transakční e-maily

Transakční e-maily. API. Potvrzovací e-mail.

Daniela Esterová avatar
Autor: Daniela Esterová
Aktualizováno před více než týdnem

Pro využívání transakčních e-mailů je třeba pracovat v kreditovém nebo placeném tarifu Marketer+ a mít ověřenou odesílací doménu, kterou budete v transakčních e-mailech používat.

Transakční e-mail je one-to-one typ e-mailu s daným informačním sdělením, který zpravidla reaguje na aktivitu kontaktu a slouží např. pro potvrzení objednávky, registrace nebo může upozorňovat na změny v účtu vašeho zákazníka. Nemá obchodní charakter a neslouží tedy ke generování zisku nebo další propagaci značky.

V této nápovědě se dozvíte:

Transakční e-maily můžete využít pro:

 • potvrzení objednávky/rezervace

 • zaslání faktury/vyúčtování

 • potvrzení přihlášení k odběru e-mailingu (double opt-in)

 • vypršení lhůty/termínu (upozornění)

 • a další scénáře

Transakční e-mail nesmí obsahovat

 • prodejní obsah, např. nabídku doplňujících produktů

 • přemíru obrázků a další firemní grafiky

 • marketingová sdělení (opuštěný košík, welcome e-mail, remarketing,...)

 • větší množství odkazů, než je nezbytně nutné

Díky tomu nemusí transakční e-mail obsahovat odkaz pro odhlášení a typicky dorazí do primární pošty.

Kde si mohu transakční e-maily nastavit?

Transakční e-maily se programují ve vašem systému, kde si nastavujete jejich specifikace a budou následně odesílány přes naše odesílací servery. Jejich nastavení doporučujeme konzultovat s vaším technikem, či pověřenou osobou, která pro Vás zajišťovala napojení vašeho systému.

V rámci Ecomailu lze transakční e-maily posílat endpointem “Send transactional email”:

{
"message":{
"subject": "Email subject", (required)
"from_name": "Sender's name", (required)
"from_email": "foo@bar.cz", (required)
"reply_to": "foo@bar.cz",
"text": "Plain text content", (required without html)
"html": "<b>Email HTML content</b>", (required without text)
"amp_html": "AMP HTML content",
"to": [{"email": "to@me.com", "name": "Recipient's name", "cc": "cc@me.com", "bcc": "bcc@me.com"}], (required)
"global_merge_vars": [{"name": "mergeTagName", "content": "mergeTagValue"}],
"metadata": [{"key": "value"}],
"attachments": [{"type": "mime/type", "name": "attachment-name.pdf", "content": "base64encodedcontent"}],
"options": {
"click_tracking": true,
"open_tracking": true
}
}
}

Pokud si přejete v rámci transakčního e-mailu zasílat šablonu vytvořenou v Ecomailu, využijete pro to endpoint “Send transactional template”.

Další užitečné endpointy pro práci s API naleznete v API dokumentaci.

Transakční e-maily v Make (Integromat)

Další možností pro tvorbu transakčních e-mailů je platforma Make (Integromat). Nastavte si svůj vlastní scénář a zvolte možnost “Ecomail” a “Send Inline Email”:

Dále stačí vyplnit Váš API key (API klíč - naleznete v Ecomailu ve správě účtu v sekci "Integrace") a hodnoty, které si přejete kontaktům zasílat:

Povinné prvky a podoba transakčních e-mailů

Transakční e-mail nemá charakter klasického hromadného e-mailu, a jeho účelem tak není nabízet konkrétní produkty a vybízet k nákupu. Je specificky cílen na konkrétní kontakt a potvrzuje kontaktu jeho objednávku, přihlášení, či nastavení účtu.

Aby byl doručen do primární pošty, transakční e-mail musí obsahovat pouze nezbytné informace a další prvky, a zpravidla je dobré, aby neobsahoval velké množství obrázků, grafiky nebo odkazů - vyhněte se například celoobrázkovému e-mailu a pracujte s čistým textem.

Příklad vhodné podoby transakčního e-mailu:

Pro správné odeslání transakčního e-mailu naopak nesmí chybět následující informace:

 • předmět transakčního e-mailu

 • jméno odesílatele

 • e-mail odesílatele (nutnost ověření odesílací domény)

 • prostý text nebo HTML (případně ID šablony vytvořené v editoru)

 • e-mail příjemce

Co může transakční e-mail obsahovat

Merge tagy a dynamický obsah

Tím, že se transakční e-mail posílá z vaší strany, je možné do něj vkládat i další proměnné z vašeho systému. Merge tagy je třeba do transakčního e-mailu vkládat skrze parametr “"global_merge_vars", který musí obsahovat pro každý prvek jeho jméno a obsah, aby bylo možné tento prvek vložit do šablony. Například vlastní pole “kraj” a “barva” se bude skrze transakční e-mail zasílat takto:

"global_merge_vars": [{"name": "kraj", "content": "Pardubický"},

{"name": "barva", "content": "zelená"}]

POZOR: Pokud v rámci transakčního e-mailu zasíláte merge tagy, musí být jejich hodnota definována v requestu, podle příkladu viz výše!

Pokud si přejete do transakčního e-mailu vypsat obsah objednávky, docílíte toho výpisem z vašeho systému - buď jako hotového textu/kódu, případně je možné využít smyčky “loop”, kde však hodnoty musí být uvedeny v global_merge_vars. Data z objednávek v aplikaci nelze využít v transakčním emailu.

Datové feedy do transakčních e-mailů není možné importovat (data se plní z vašeho backendu)!

Přílohy

Transakční e-mail může obsahovat také přílohu (standardně ve formátu .pdf). Dávejte ovšem pozor na to, aby velikost přílohy nepřesáhla 2 MB.

Statistiky transakčních e-mailů

Reporty transakčních e-mailů naleznete v aplikaci, v sekci Další > Transakční e-maily. Zde si můžete zobrazit přehled, jak se vašim transakčním e-mailům daří, a jakou mají doručitelnost. Pod záložkou “Aktivity” naleznete podrobnější statistiky pro jednotlivé kontakty. Dovolujeme si pouze upozornit, že v aplikaci je možné vidět posledních 10 dnů:

Je zde možné vybrat typ aktivity a exportovat data ve formátu CSV.

Statistiky transakčních e-mailů je možné získávat i v rámci API endpointu “Transactional email stats”. Díky tomuto endpointu získáte data za posledních 6 měsíců.

Trackování otevření a kliknutí

Pokud si nepřejete trackovat kliknutí a otevření transakčního e-mailu, toto sledování lze vypnout přenastavením parametrů requestu “click_tracking” a “open_tracking” na “false”.

"options": {
"click_tracking": true,
"open_tracking": true
}

Nejčastější dotazy

Jsou transakční e-maily omezené počtem?

Počet odeslaných transakčních e-mailů by neměl překročit desetinásobek vaší databáze.

Transakční e-mail se nepodařilo doručit - nejčastějí bounce hlášky a jejich význam

Transakční e-maily mohou být odraženy obdobně jako klasická rozesílka. Seznam možných hlášek naleznete v tomto článku.

Transakční e-mail hlásí chybu “Generation Failure”

Tato hláška zpravidla znamená chybu v obsahové části e-mailu, nejčastěji se jedná o chybu v zápisu merge tagu.

Musí transakční e-mail obsahovat odkaz pro odhlášení?

Transakční e-mail nemusí obsahovat odkaz pro odhlášení, jelikož se jedná o one-to-one informační e-mail.

Musí být e-mailové adresy pro transakční e-maily v databázi v Ecomailu?

Tyto e-maily nemusí být součástí databáze, jelikož v databázi v Ecomailu mohou být pouze kontakty, které jsou v souladu s GDPR (a na jejichž oslovení pomocí e-mailingu se tak vztahují jiné podmínky).

Jaká je maximální velikost transakčního e-mailu?

Celková přípustná velikost transakčního e-mailu (včetně příloh) jsou 4 MB.

Dostali jste odpověď na svou otázku?